Nowe prawo zobowiązuje państwa do przywrócenia do 2030 roku co najmniej 20 proc. zniszczonych obszar Planeta

Kluczowa decyzja UE w sprawie odbudowy przyrody. Sprzeciw polskiego rządu

Kluczowe dla ochrony przyrody rozporządzenie unijne zostało przyjęte podczas poniedziałkowego posiedzenia Rady ds. Środowiska w Luksemburgu dzięki decyzji austriackiej ministrze klimatu Leonor Gewessler, która zagłosowała wbrew stanowisku rządu.

Materiał partnera

Przed nami nowe otwarcie w energetyce

Partnerzy