Globalne ocieplenie: Pierwszy dzień, gdy średnia temperatura wzrosła o 2 stopnie Celsjusza

Ze wstępnych danych Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych (ECMWF) wynika, że w piątek po raz pierwszy od rozpoczęcia pomiarów odnotowano średnią globalną temperaturę wyższą o 2,06°C od poziomu z epoki przedindustrialnej.

Publikacja: 21.11.2023 13:53

Wzrost średniej temperatury oznacza m.in. topnienie lodowców i podnoszenie się poziomu mórz i oceanó

Wzrost średniej temperatury oznacza m.in. topnienie lodowców i podnoszenie się poziomu mórz i oceanów

Foto: Adobe Stock

Celem porozumienia paryskiego jest utrzymanie wzrostu średniej temperatury na świecie na poziomie „znacznie poniżej” 2 stopni Celsjusza w stosunku do poziomu przedindustrialnego, a najlepiej zahamowania go na poziomie 1,5 stopnia.

Rekordowo ciepły piątek, 17 listopada

Tymczasem, jak poinformowała na łamach serwisu X, znanego wcześniej jako Twitter, Samantha Burgess, zastępczyni szefa Copernicus Climate Change Service (C3S), 17 listopada globalna temperatura przekroczyła ten próg.

Czytaj więcej

Raport: emisje CO2 rekordowo wysokie i ciągle w górę. „Końca nie widać”

Mimo, że tak znaczący wzrost poziomu średniej temperatury był tymczasowy, stanowi niepokojący sygnał w kontekście szeregu rekordowych temperatur, jakie odnotowano w tym roku, który najprawdopodobniej okaże się najcieplejszym w historii.

Do początku października zarejestrowano 86 dni z temperaturami o ponad 1,5 stopnia Celsjusza wyższymi od poziomów sprzed epoki przemysłowej, a tegoroczny wrzesień był cieplejszy niż przeciętny lipiec w latach 2001-2010.

Temperatury rosną, cel stawiany w porozumieniu paryskim niemożliwy do zrealizowania?

Obecnie średnia globalna temperatura wzrosła o ok. 1,2 stopnia Celsjusza w stosunku do czasów przedindustrialnych, a zdaniem ekspertów, jeśli tendencja wzrostowa się utrzyma, przekroczenie celu określonego w porozumieniu paryskim może być możliwe już na początku kolejnej dekady. Według naukowców z Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu (IPCC), obecnie świat znajduje się na ścieżce zmierzającej do przekroczenia progu ocieplenia o 2 stopnie Celsjusza najpóźniej do połowy stulecia.

Jak wynika z raportu organizacji non-profit, Climate Central, między 1 listopada 2022 roku a 31 października 2023 roku, 90 proc. globalnej populacji doświadczyło co najmniej 10 dni temperatur, których wzrost był efektem pogłębiających się zmian klimatu, a 73 proc. ludzi na świecie było nimi dotkniętych przez ponad miesiąc.

W opublikowanym niedawno raporcie Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP) ostrzegano, że obecne zobowiązania wynikające z porozumienia paryskiego mogą doprowadzić do przekroczenia w tym stuleciu wzrostu temperatury o 2,5–2,9 stopnia Celsjusza w porównaniu do epoki przedindustrialnej. Osiągnięcie celu, czyli wzrostu nieprzekraczającego 1,5 stopnia Celsjusza nie będzie możliwe, jeśli kraje nie obniżą swoich emisji gazów cieplarnianych o 42 proc. do 2030 roku. Największy wysiłek powinny wykonać kraje należące do G20, odpowiedzialne za ok. 80 proc. globalnych emisji.

Autorzy raportu zauważyli, że w latach 2021-2022 globalne emisje gazów cieplarnianych wzrosły o 1,2 proc., a ich źródłem były głównie paliwa kopalne.

Celem porozumienia paryskiego jest utrzymanie wzrostu średniej temperatury na świecie na poziomie „znacznie poniżej” 2 stopni Celsjusza w stosunku do poziomu przedindustrialnego, a najlepiej zahamowania go na poziomie 1,5 stopnia.

Rekordowo ciepły piątek, 17 listopada

Pozostało 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Walka o klimat
Tylko zielona chemia ma przyszłość
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Walka o klimat
Korzyści dalece większe niż koszty
Walka o klimat
W Polsce brakuje wizji systemu gospodarki odpadami
Walka o klimat
Wyzwania zielonej transformacji branży chemicznej
Materiał partnera
Obowiązkowa pozycja w budżecie inwestycji