Partnerzy

Odprusaczanie

Wojna nie polega tylko na burzeniu, lecz także na budowaniu i przebudowywaniu. Polsko-niemieckie zmagania urbanistyczne są tego przykładem.

Biznes ważniejszy niż klimat. Szkodliwe emisje Amazona wystrzeliły

Ślad węglowy Amazona rośnie, mimo ambitnych planów klimatycznych firmy. Emisje wzrosły o 18 proc. w stosunku do 2020 roku oraz o 40 proc. w stosunku do 2019 roku.

Przybywa pozwów ws. klimatu. Kwestionują bezczynność państwa

Od 2020 roku do sądów na całym świecie wniesiono niemal 500 spraw dotyczących klimatu, a ich liczba wzrosła do 2015 roku ponad dwukrotnie.

Norweski sposób na ekoinnowacje

Choć Norwegia to europejski lider zielonej energii, do zrównoważonego rozwoju jest jej jeszcze daleko. W osiągnięciu tego celu mają pomóc innowacyjne przedsięwzięcia.

Wojna postawiła pytania o tempo zielonej transformacji

Agresja Rosji na Ukrainę i w efekcie dążenie krajów Unii do odcięcia się od surowców energetycznych z Rosji jasno przypomniały o skali uzależnienia Europy od ich importu. Odpowiedzią jest modyfikacja unijnego planu transformacji.

Rynek czeka na regulacje dla gospodarki odpadami

Polska jest spóźniona we wdrażaniu dyrektyw UE dotyczących odpadów. Uczestnicy rynku apelują o harmonogram działań, tak by mogli się przygotować i zaplanować inwestycje. Resort klimatu zapewnia, że prace są w toku.

Zieleń w mieście to nie tylko ozdoba – ma wpływ na jakość powietrza i życia

To właśnie obecność terenów zielonych, dostęp do miejsc rekreacji i wypoczynku mogą być jednym z kluczowych elementów zarówno walki ze zmianami klimatu, jak i poprawy samopoczucia mieszkańców, w tym także uchodźców.

Zielona transformacja w końcu wkracza do branży transportowej

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej oraz wojna w Ukrainie, której konsekwencją jest pospieszna rezygnacja z rosyjskich surowców, stawiają przed sektorami logistyki i transportu nowe wyzwania.

Prąd z wiatru staje się strategicznym priorytetem

Morska energetyka wiatrowa została w rządowej strategii PEP2040 uznana obok atomu za jedno z priorytetowych źródeł energii przyszłości. Ale pełni potęgi wiatraków doświadczymy dopiero, gdy dołączy do niej jej lądowa wersja.

Madeleine Albright: Obawiam się o przyszłość Unii Europejskiej

Mieliśmy nadzieję, że któregoś dnia Rosja będzie mogła przystąpić do NATO. Dziś stało się jasne, że to nigdy się nie stanie. Ale nadal uważam, że należy próbować budować takie relacje między Rosją a NATO, które oddalają ryzyko konfrontacji. Niestety, to co robi Putin, nie daje powodów do optymizmu - mówi Madeleine Albright, była sekretarz stanu USA.

Woda - surowiec o nieporównywalnie wielkim znaczeniu dla ludzkości

Zachodzące latami procesy bledną w obliczu nagłych i dramatycznych wydarzeń. Trudno się zatem dziwić, że wojna w Ukrainie skierowała naszą uwagę na ropę i gaz. Ale to kryzys w dostępie do wody może pchnąć Ziemię ku zagładzie.Surowiec o nieporównywalnie wielkim znaczeniu dla ludzkości

Musimy zadbać o bezpieczeństwo naszej infrastruktury wod.-kan.

Dostęp do wody to niezbędny warunek naszego funkcjonowania w każdej dziedzinie życia. Ewentualne zaniechania w modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej i przystosowaniu jej do wyzwań klimatycznych wrócą do nas ze zdwojoną siłą za jakiś czas. Dlatego powinniśmy konsekwentnie budować nasze bezpieczeństwo wodne przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, takich jak PE-HD.Musimy zadbać o bezpieczeństwo naszej infrastruktury wod.-kan.

Dbajmy o wody podziemne. To nasze kluczowe rezerwy

Choć obecnie w skali całego kraju mamy spore i bezpieczne zasoby wód podziemnych, to będą one jeszcze zyskiwać na znaczeniu wraz ze zmianami klimatycznymi i nieprzewidywalnością opadów. Dlatego musimy dbać o ich jakość.Dbajmy o wody podziemne. To nasze kluczowe rezerwy

Zaniedbania w gospodarce wodnej mszczą się przez lata

Po 1989 roku Polska dokonała niemalże cywilizacyjnego skoku w zakresie gospodarki wodnej i stanu kanalizacji. Ale nie brakuje w naszym kraju miejsc, które modernizacja ominęła, co w dużej mierze niweluje wcześniejsze wysiłki.

Jak stworzyć elastyczny i skuteczny system kaucyjny

Trwają prace nad systemem kaucyjnym obejmującym opakowania na napoje. Kto miałby nim zarządzać? Jakie rodzaje opakowań miałby objąć? To budzi gorące dyskusje.

Finansowanie biznesu coraz intensywniej się zazielenia

Przekonani o konieczności przeciwdziałania zmianom klimatycznym ekonomiści już od dobrych kilku lat nawoływali do tworzenia zielonych portfeli i odchodzenia od finansowania „brudnych" inwestycji. Dziś ich poglądy stają się kanonem.

Korab-Karpowicz: Europa oparta na harmonii społecznej

Trend do sekularyzacji dzisiejszych społeczeństw zachodnich przyczynia się do postępującej atomizacji Europy i zatracenia przez nią dawnej duchowej jedności. Prowadzi ją do moralnego, a w konsekwencji do politycznego upadku.

NECP Tracker - na bieżąco śledzimy politykę klimatyczną

Dostępna jest już polska wersja narzędzia NECP Tracker (National Energy and Climate Plans Tracker) stworzonego przez CAN-Europe (Climate Action Network Europe), uruchomiona przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju. Narzędzie NECP Tracker zostało uruchomione w ramach projektu LIFE_UNIFY, a od dziś jest dostępne na stronie www.chronmyklimat.pl i przedstawia rozbudowaną wersję wskaźników dotyczących polskiej perspektywy ochrony klimatu.