Transformacja energetyki powinna być jednym z priorytetów

Biznes może i powinien odpowiadać na globalne wyzwania – mówi Joanna Wis-Bielewicz, dyrektorka ds. rozwoju rynku w Ørsted Offshore Polska.

Na strategie klimatyczne spójrzmy z perspektywy korzyści

Zmiana klimatu dzieje się na naszych oczach – mówi Jarek Rot, dyrektor wykonawczy obszaru zrównoważonego rozwoju, Chief Sustainability Officer w Banku BNP Paribas, członek Rady Programowej Climate Leadership.

Kryzys klimatyczny to zagrożenie dla całej ludzkości

Niektóre rodzime firmy, w tym polskie filie globalnych koncernów, weszły już na ścieżkę odciążania klimatu. To po części zasługa twórców i uczestników programu „Climate Leadership”.

Rekordowa produkcja energii słonecznej w Unii Europejskiej

Tegoroczne fale upałów i wyjątkowo długie okresy nasłonecznienia doprowadziły do suszy oraz pożarów w znacznej części Europy. Poskutkowały jednak również wygenerowaniem rekordowych ilości energii słonecznej na terenie Unii Europejskiej.

Prezes E.ON Polska: Misja: przestawić świat na dającą niezależność energię odnawialną

W sposób zasadniczy zmienia się świadomość klientów. Zainteresowanie i potrzeba energii z OZE rośnie jak kula śnieżna bez jakichś narzucanych strategii i bez udziału polityki – mówi dr Andrzej Modzelewski, prezes grupy E.ON Polska

Magazyny energii - kluczowy stabilizator systemu

Pełny potencjał odnawialnych źródeł energii ujawni się wtedy, gdy farmy wiatrowe i fotowoltaiczne zostaną uzupełnione o odpowiednie instalacje magazynujące energię. Torowanie drogi magazynom energii powinno być dziś priorytetem.

W oczekiwaniu na przełom w energetyce wiatrowej

Widmo kryzysu energetycznego, jakie krąży nad Europą, może torować drogę do odblokowania rozwoju lądowych farm wiatrowych w Polsce. Byłby to od dawna wyczekiwany przełom.

Trzeba odblokować potencjał zielonej energii

Na nowelizację ustawy 10H czekają rynek, konsumenci i przemysł. Ale także inwestorzy, którzy chcieliby u nas ulokować swoje projekty i liczą na dostęp do zielonej energii – mówi Maciej Mróz, wiceprezes spółki Tauron Zielona Energia.

Dla inwestorów kluczowa jest stabilność regulacyjna

Jesteśmy jednym z pięciu największych deweloperów na świecie w morskiej energetyce wiatrowej i mamy duże ambicje rozwoju w Polsce – mówi Kacper Kostrzewa, dyrektor projektu BC-Wind realizowanego w Polsce przez Ocean Winds.

Offshore otwiera nowy rozdział w gospodarce

Chcemy uczestniczyć w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce i rozwijać tu nasz łańcuch dostaw – mówi Jagna Kubańska-Łyczakowska, lead policy advisor, global public affairs, Vestas.

Potencjał Bałtyku sięga nawet 29 gigawatów

Jesteśmy ekspertem w tworzeniu i rozwijaniu wszelkich odnawialnych źródeł energii. Chcemy działać także w sektorze offshore w Polsce – mówi Marcos Gallego, offshore director, Acciona Energia.

Na dekarbonizację patrzymy bardzo szeroko

Chcielibyśmy nasze doświadczenie wykorzystać nie tylko przy budowie farm, ale też przy dekarbonizacji całego łańcucha energetycznego – mówi Piotr Kuberka, prezes Shell Polska.

Offshore to ogromna szansa dla gospodarki

Morska energetyka wiatrowa może być kołem zamachowym dla zupełnie nowego sektora. Będzie też ogromną szansą na popandemiczną i powojenną odbudowę polskiej gospodarki – mówi Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, prezes Orlen Neptun i Baltic Power.

Mamy duże doświadczenie w sektorze offshore

Jesteśmy partnerem w farmie wiatrowej Dogger Bank, która jest największym tego typu projektem na świecie – mówi Chris Hill, business manager, offshore wind, Eni Plenitude.

Mocno inwestujemy w odnawialne źródła

Koncentrujemy się na terminowym uruchomieniu morskich farm wiatrowych na Bałtyku – mówi Paweł Śliwa, wiceprezes ds. innowacji, PGE Polska Grupa Energetyczna.

Polska to nasz strategiczny rynek

Inwestujemy w Polsce w projekty farm fotowoltaicznych i wiatrowych na lądzie. Chcemy też uczestniczyć w rozwoju sektora offshore wraz z polskimi partnerami – mówi Alicja Chilińska-Zawadzka, prezes EDF Renewables Polska.

Europa musi dążyć do niezależności energetycznej

Przy budowie wielu farm wiatrowych na całym świecie wykorzystujemy polskie firmy i polskie łańcuchy dostaw – mówi Rasmus Errboe, senior vice president, head of region Continental Europe, Ørsted.

Mamy doświadczenie w zielonym finansowaniu

Finansujemy farmy fotowoltaiczne, magazyny energii, a także farmy wiatrowe na lądzie i morzu – mówi Paweł Olkowicz, strategic client manager DNB Bank Polska.