Według autorów analizy, globalny przemysł reklamowy o wartości 600 mld dolarów musi odegrać kluczową rolę w przejściu na gospodarkę niskoemisyjną. Jak wynika z badania, branża może zwiększać roczny ślad węglowy każdej osoby nawet o 28 proc.

Czytaj więcej

Naukowcy: Wielka Brytania przejdzie na weganizm

W badaniu założono, że im skuteczniejsza będzie kampania reklamowa, tym więcej produktów zostanie sprzedanych, a co za tym idzie, więcej emisji będzie wytwarzanych przez te produkty. Raport, zatytułowany Advertised Emissions, zdefiniował emisje gazów cieplarnianych pochodzących z reklamy jako „wynik wzrostu sprzedaży generowanej przez reklamy”. Postanowiono więc dokładnie obliczyć, jak duży ślad węglowy udanej reklamy wpływa na środowisko.

Według danych agencji Magic Numbers, w 2019 roku emisje pochodzące z reklamy stanowiły w Wielkiej Brytanii ponad 186 milionów ton ekwiwalentu CO2. To mniej więcej tyle, ile emisji gazów cieplarnianych generuje przez rok 47 elektrowni węglowych.

Autorzy raportu podkreślają „kluczową rolę”, jaką branża reklamowa odgrywa w „określaniu, czy świat pomyślnie przejdzie w kierunku niskoemisyjnego, zrównoważonego społeczeństwa” i proponują szereg zmian, jakie należałoby wprowadzić.

Sugerują, aby marki ograniczyły wydatki oraz reklamę w firmach o wysokiej emisji dwutlenku węgla, a agencje reklamowe chętniej promowały produkty niskoemisyjne. Wzywają również firmy do rozpoznawania i uwzględniania w raportach emisji pochodzących z reklamy. Chcą też powołania niezależnego naukowego organu eksperckiego w celu standaryzacji monitorowania i regulacji ogłaszanych emisji.

Czytaj więcej

"Przystosuj się lub zgiń", ostrzega brytyjska Agencja Środowiskowa

„Ci, którzy generują emisje, które powodują zmiany klimatu, muszą wziąć odpowiedzialność za pomiar swojego obecnego wkładu i zobowiązać się do zmniejszenia ich do zera netto” – uważa założyciel Purpose Disruptors, Jonathan Wise.

Jednak mimo, że branża reklamowa jest świadoma zmian, które powinna wprowadzić, żeby zmniejszyć swoje emisje, bardziej skupia się na usprawnieniu procesów związanych z tworzeniem i dystrybucją kampanii marketingowych.

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

„Reklama ma niesamowitą moc kształtowania zachowań i norm, chociaż ta moc jest obecnie wykorzystywana bezkrytycznie” – uważa Ben Essen, jeden z autorów raportu i dyrektor ds. emisji w Iris. „Ponad jedna czwarta całkowitych emisji konsumentów w Wielkiej Brytanii jest napędzana przez plakaty, sponsoring i reklamy, które wpływają na nasze decyzje każdego dnia” – podkreśla Essen.