COP26: jak pomóc krajom dotkniętym przez kryzys klimatyczny?

Wielka Brytania obiecuje wsparcie dla krajów rozwijających się na łagodzenie skutków kryzysu klimatycznego i oczekuje podobnych deklaracji od innych.

Publikacja: 08.11.2021 18:36

COP26: jak pomóc krajom dotkniętym przez kryzys klimatyczny?

Foto: Bloomberg

Obiecane przez brytyjski rząd fundusze w wysokości 290 mln funtów mają wesprzeć najbardziej potrzebujące kraje, narażone na skutki zmian klimatycznych. Z brytyjskiego budżetu na pomoc zagraniczną skorzystają przede wszystkim kraje Azji i Pacyfiku, które Wielka Brytania w ramach programu CARA wesprze kwotą 274 mln funtów.

Działania klimatyczne na rzecz odpornej Azji (CARA) to 7-letni program mający na celu realizację projektów w obszarach, o których wiadomo, że wzmacniają odporność na zmiany klimatu. W ramach programu realizowane są projekty, które mobilizują finansowanie klimatu, wzmacniają bezpieczeństwo wodne, chronią ekosystemy i bioróżnorodność oraz pomagają wrażliwym społecznościom na wdrażanie lokalnych działań adaptacyjnych.

W ramach tej inicjatywy 14 milionom ludzi zostanie zapewnione wsparcie w przystosowaniu się do zmian klimatycznych, promowaniu wzrostu niskoemisyjnego i ochronie środowiska.

„Musimy działać już teraz, aby powstrzymać zmiany klimatu przed popychaniem większej liczby ludzi do ubóstwa. Wiemy, że wpływ na klimat nieproporcjonalnie wpływa na osoby już najbardziej narażone. Dążymy do znaczącej zmiany, która ostatecznie przyczyni się do zrównoważonego rozwoju i stabilnego przyszłego klimatu dla wszystkich, bez pozostawienia nikogo w tyle” – powiedziała Anne-Marie Trevelyan, sekretarz stanu ds. handlu międzynarodowegoktóra została wyznaczona przez rząd brytyjski do skupienia się na adaptacji i odporności klimatycznej.

Według danych, jakie podaje Fundacja Heinricha Bolla, szacowane straty i szkody, wynikające z ocieplającego się klimatu, wynoszą w przypadku krajów rozwijających się ok. 400-580 mld dolarów rocznie. Do 2050 roku kwota ta wyniesie nawet 1,8 bln dolarów.

Kraje rozwijające wezwały najbogatszych do udzielenia im wsparcia finansowego w wysokości 100 mld dolarów.Wskazały, że już dotykają ich skutki kryzysu klimatycznego, za który. Historycznie ich wkład w globalne ocieplenie jest minimalny, podczas gdy najbogatszy 1 proc. globalnej populacji generuje ponad dwukrotnie więcej emisji niż najbiedniejsza na świecie połowa.

Tymczasem cel 100 mld dolarów wsparcia uda się osiągnąć – według szacunków ONZ – dopiero w 2023 roku. Choć już 12 lat temu na szczycie ONZ w Kopenhadze bogate narody obiecały przekazać krajom rozwijającym się 100 miliardów dolarów rocznie do 2020 roku, aby pomóc im przystosować się do zmian klimatu, do 2019 roku uzbierano na ten cel zaledwie 79,6 mld dolarów.

Obiecane przez brytyjski rząd fundusze w wysokości 290 mln funtów mają wesprzeć najbardziej potrzebujące kraje, narażone na skutki zmian klimatycznych. Z brytyjskiego budżetu na pomoc zagraniczną skorzystają przede wszystkim kraje Azji i Pacyfiku, które Wielka Brytania w ramach programu CARA wesprze kwotą 274 mln funtów.

Działania klimatyczne na rzecz odpornej Azji (CARA) to 7-letni program mający na celu realizację projektów w obszarach, o których wiadomo, że wzmacniają odporność na zmiany klimatu. W ramach programu realizowane są projekty, które mobilizują finansowanie klimatu, wzmacniają bezpieczeństwo wodne, chronią ekosystemy i bioróżnorodność oraz pomagają wrażliwym społecznościom na wdrażanie lokalnych działań adaptacyjnych.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
W partnerstwie siła – zainaugurowaliśmy 2. edycję programu „Razem dla planety”
Materiał Partnera
Nasza Ziemia to nasza przyszłość
Materiał partnera
Ewolucja, a nie rewolucja w odpadach
Materiał Promocyjny
Eksperckie rozmowy na szczycie i mocne słowa Rzecznika MŚP na śniadaniu prasowym – TOGETAIR 2024 trwa!
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Ekotrendy
Sondaż: Polacy chcą płacić więcej, by ratować klimat, ale stawiają jeden warunek
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą