Gospodarcze skutki zmian klimatu będą dużo większe niż szacowano

Jak wynika z analizy opublikowanej w poniedziałek na łamach Environmental Research Letters, gospodarcze skutki zmian klimatu będą aż sześciokrotnie większe niż szacowano.

Publikacja: 11.09.2021 13:04

Gospodarcze skutki zmian klimatu będą dużo większe niż szacowano

Foto: Adobe Stock

Wcześniejsze założenia nie uwzględniały wpływu skutków zmian klimatycznych, takich jak pożary, powodzie i susze na wzrost gospodarczy. Tymczasem jak wynika z analizy przeprowadzonej przez zespół naukowców z europejskich i amerykańskich uniwersytetów, mogą one znacząco ściąć globalny PKB w tym stuleciu. Szacuje się, że do 2100 roku może zostać pomniejszony o 37 proc., czyli ponad dwukrotnie bardziej niż wyniosła redukcja PKB w wyniku Wielkiego Kryzysu. Gdyby zignorowano trwałe szkody, które z reguły są pomijane w szacunkach, okazałoby się, że PKB zmaleje jedynie o 6 proc. Oznacza to, że skutki trwałych szkód dla wzrostu gospodarczego mogą sześciokrotnie zwiększyć gospodarcze koszty zmian klimatycznych.

Czytaj więcej

Zmiany klimatyczne uszczuplą gospodarki o 10% w 2050 roku

Jak twierdzą naukowcy, jest to mało prawdopodobne, aby gospodarki były w stanie szybko się zregenerować dramatycznych w skutkach klęskach żywiołowych, jak tegoroczne. W efekcie takich zjawisk, jak fale śmiertelnych upałów, susze czy powodzie, zniszczone zostały infrastruktury i zginęły setki ludzi. Wzrost temperatury ma również niemały wpływ na spadek wydajności pracy.

W oparciu o te wnioski, naukowcy obliczyli, że „społeczne koszty węgla”, czyli szkody spowodowane przez każdą tonę CO2 wyemitowaną do atmosfery, wynoszą ponad 3 tysiące dolarów. Warto zauważyć, że obecnie rząd Stanów Zjednoczonych stosuje społeczny koszt węgla w wysokości ok. 51 dolarów za tonę, aby ocenić koszty i korzyści proponowanych projektów zanieczyszczających środowisko. Natomiast w europejskim systemie handlu uprawnieniami do emisji ceny dopiero niedawno przekroczyły 60 euro za tonę. Tymczasem jedną tonę CO2 emituje np. spożywanie wołowiny trzy razy w tygodniu przez rok.

Prognozy dotyczące ekonomicznych kosztów ciągłych zmian klimatycznych stanowią istotne narzędzie, pomagające rządom obliczyć względne koszty i korzyści wynikające z redukcji emisji gazów cieplarnianych. Wyjątkowo istotne jest jednak zapewnienie ich maksymalnej rzetelności. Tymczasem badanie wykazało, że autorzy modeli ekonomicznych leżących u podstaw tych szacunków mogą zaniżać potencjalne koszty ocieplenia poprzez pomijanie istotnego ryzyka. Nowe badanie skupia się w ekonomicznych modelach zmian klimatycznych na trzech elementach, które naukowcy usiłują zgłębić. Obliczono o ile wzrosną prognozy kosztów postępujących zmian klimatycznych, gdy kluczowy model klimatyczno-gospodarczy, znany jako PAGE, zostanie zaktualizowany o te trzy elementy. Najistotniejsza zmiana miała miejsce, gdy wzięto pod uwagę wpływ zmian klimatu na wzrost gospodarczy. Większość modeli skupia się jedynie na krótkoterminowych szkodach i zakłada, że zmiany klimatyczne nie mają trwałego wpływu na wzrost gospodarczy, pomimo rosnącej liczby dowodów na to, że ekstremalne zjawiska, takie jak susze, pożary, fale upałów i burze, oraz ich wpływ na zdrowie, oszczędności i wydajność pracy, powodują długoterminowe straty gospodarcze.

Czytaj więcej

Gospodarka traci 2,5 biliona dolarów przez stres klimatyczny

Dr Chris Brierley z University College London uważa, że mimo braku pewnych danych, należy przyjąć, że klimat w dużym stopniu zdeterminuje tendencje gospodarcze.

„Nie wiemy jeszcze dokładnie, jak duży wpływ na długoterminowy wzrost gospodarczy będą mieć zmiany klimatu – ale mało prawdopodobne, że będzie on zerowy, a to właśnie zakłada większość modeli ekonomicznych. Zmiany klimatu zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia szkodliwych zjawisk, takich jak niedawna fala upałów w Ameryce Północnej czy powodzie w Europie. Jeśli przestaniemy zakładać, że po takich wydarzeniach gospodarki podnoszą się w ciągu kilku miesięcy, koszty ocieplenia będą znacznie wyższe niż zazwyczaj podawane wartości. Nadal nie mamy pełnej wiedzy na temat tego, w jaki sposób klimat wpływa na wzrost gospodarczy. Jednak obecność długoterminowych skutków nawet o niewielkiej skali sprawia, że ograniczenie emisji staje się o wiele bardziej pilną kwestią” – uważa Brierley.

Wcześniejsze założenia nie uwzględniały wpływu skutków zmian klimatycznych, takich jak pożary, powodzie i susze na wzrost gospodarczy. Tymczasem jak wynika z analizy przeprowadzonej przez zespół naukowców z europejskich i amerykańskich uniwersytetów, mogą one znacząco ściąć globalny PKB w tym stuleciu. Szacuje się, że do 2100 roku może zostać pomniejszony o 37 proc., czyli ponad dwukrotnie bardziej niż wyniosła redukcja PKB w wyniku Wielkiego Kryzysu. Gdyby zignorowano trwałe szkody, które z reguły są pomijane w szacunkach, okazałoby się, że PKB zmaleje jedynie o 6 proc. Oznacza to, że skutki trwałych szkód dla wzrostu gospodarczego mogą sześciokrotnie zwiększyć gospodarcze koszty zmian klimatycznych.

Pozostało 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Planeta
Od łożysk ciężarnych kobiet po chmury wokół Fuji. Jest już obecny wszędzie
Planeta
Bez bilionowych inwestycji nie uda się ograniczyć ocieplania Ziemi
Planeta
Rekordowo niski poziom lodu w regionie Antarktydy. A zaczyna się lato
Planeta
Niewielka wyspa zbiera na ochronę przyrody. Oferuje "kawałki" oceanu za 640 zł
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Planeta
Trwający wrzesień może być najcieplejszym w historii pomiarów w Polsce
Planeta
Kryzys klimatyczny zwiększył siłę śródziemnomorskiej burzy Daniel