Jak wynika z analizy InfluenceMap, największe firmy z branży paliw kopalnych wciąż nie podchodzą poważnie do ostrzeżeń naukowców, nawołujących do odejścia od ropy, gazu i węgla.

Brytyjski think-tank ocenił, że żadna z firm nie dostosowała swoich działań do celów klimatycznych Porozumienia Paryskiego. Nie lobbowały również za wzmocnieniem przepisów dotyczących redukcji emisji metanu od 2021 roku, choć jest to kwestia kluczowa w kontekście działań klimatycznych branży.

Czytaj więcej

Zielona hochsztaplerka kwitnie. Biznes oszukuje konsumentów na potęgę

Mimo, że chętnie finansują publikacje, w których podkreślają swoje wysiłki na rzecz walki z kryzysem klimatycznym, na rozwój działań niskoemisyjnych przeznaczają jedynie ok. 10 proc. swojego budżetu na inwestycje (CAPEX).

Raport wykazał, że 60 proc. z 3421 przebadanych komunikatów firm BP, Shell, Chevron, ExxonMobil i TotalEnergies zawierało deklarację dotyczącą działań przyjaznych dla klimatu. Najchętniej deklarowano poparcie lub zaangażowanie w wysiłki na rzecz zmiany miksu energetycznego.

Niemal co czwarty komunikat zawierał reklamę paliw kopalnych. Według analizy, rocznie analizowane firmy wydają ok. 750 milionów dolarów na działania komunikacyjne związane z klimatem. Kwota ta nie zawiera jednak kosztów związanych zewnętrznych agencji reklamowych oraz public relations. Z kolei na działalność niskoemisyjną, giganci branży kopalnej przeznaczyli w ubiegłym roku jedynie 12 proc. nakładów inwestycyjnych. Z uwagi na fakt, że wśród działań niskoemisyjnej znalazły się również projekty gazowe, dysproporcja w wydatkach na inwestycje związane z paliwami kopalnymi w porównaniu z technologiami niskoemisyjnymi może być jeszcze większa.

Czytaj więcej

Zachód sponsoruje rosyjskie "bomby węglowe"

Żadna z badanych firm nie zdecydowała się również na ujawnienie strategii w zakresie działań klimatycznych.

Na publikację oświadczeń związanych z transformacją energetyczną najchętniej decydowały się firmy z Europy: Shell, BP oraz TotalEnergies. ExxonMobil zdecydowaną większość swojego przekazu skupił wokół kwestii redukcji emisji, starając się budować wizerunek firmy niskoemisyjnej. Najmniej zainteresowany przyjaznym klimatowi wizerunkiem był Chevron, który najczęściej spośród badanych firm odnosił się do ropy i gazu.

W raporcie podkreślono, że niektóre z badanych firm planują zwiększenie produkcji ropy i gazu w ciągu najbliższych 4 lat.