Magazyn TIME w swoim tegorocznym rankingu docenił wkład naukowców, których praca doprowadziła do przełomowego punktu w walce z kryzysem klimatycznym. Friederike Otto i Geert Jan van Oldenborgh zdołali powiązać występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych z kryzysem klimatycznym, a wartość ich odkrycia została potwierdzona w najnowszym raporcie IPCC.

Czytaj więcej

Zmiany klimatu wzmocniły dewastujące powodzie w Europie

Ich analizy są nieocenione również z uwagi na społeczne skutki, bowiem dzięki swoim badaniom zespół podnosi świadomość skutków globalnego ocieplenia, zmuszając rządy i polityków w krajach szczególnie zanieczyszczających do zmiany polityki i koncentracji na redukcji emisji. Ocenia się, że atrybucja ma szansę stać się potężnym narzędziem prawnym w sprawach sądowych przeciwko rządom i firmom, czerpiących zyski z paliw kopalnych - umożliwiając sądom skwantyfikowanie szkód wynikających z ich działalności.

„Dzięki Friederike Otto i Geertowi Janowi van Oldenborghowi oraz ich kolegom z projektu World Weather Attribution możemy teraz mówić [o związku pomiędzy ekstremalnymi wydarzeniami a zamianą klimatu] o wiele pewniej: na przykład tego lata, kiedy potężna fala upałów pobiła rekordy na północno-zachodnim Pacyfiku, ich zespół szybko wydał szczegółową analizę statystyczną, która wykazała, że gwałtowny wzrost temperatury był ‘praktycznie niemożliwy bez zmiany klimatu spowodowanej przez człowieka’” – napisano na stronie internetowej magazynu TIME.

Czytaj więcej

Przyczyny upałów można dziś ustalić szybciej niż kiedykolwiek

Badania atrybucji wykorzystują modele klimatyczne oraz dane obserwacyjne do oceny roli zmian klimatycznych w konkretnych ekstremalnych zjawiskach pogodowych, takich jak powodzie, fale upałów, susze, pożary i burze. Pozwala to badaczom na ilościowe określenie stopnia, w jakim zmiany klimatu zwiększyły prawdopodobieństwo wystąpienia lub wzmocniły dane zdarzenie, co jeszcze kilka lat temu uważano za niemożliwe. 

Zespół World Weather Attribution przeprowadza analizę krótko po wystąpieniu zdarzenia, maksymalnie w ciągu kilku tygodni. To duża zmiana w stosunku do tradycyjnych sposobów publikowania wyników prac naukowych. Pozwala to rządom i ludziom dotkniętym skutkami zmian klimatu zrozumieć rolę tych zmian, gdy zdarzenie jest jeszcze bardzo niedawne, a nawet wciąż trwa. Ostatnie badania przeprowadzone przez World Weather Attribution udowodniły, że zmiany klimatyczne wpłynęły na zaostrzenie ekstremalnych zjawisk, których świat doświadczył w tym roku. Zespół wykazał, że zarówno powodzie, które nawiedziły zachodnią Europę, przynosząc ponad 200 ofiar śmiertelnych, fale upałów, która przyniosła rekordowe temperatury w niektórych częściach USA i Kanady, czy też mrozy, które zniszczyły setki winnic we Francji, są efektem postępujących zmian klimatycznych.