Polacy coraz bardziej proekologiczni

Już niemal 80 proc. z nas segreguje odpady opakowaniowe. Co więcej, zwiększa się świadomość na temat recyklingu.

Publikacja: 07.10.2022 13:55

Polacy coraz bardziej proekologiczni

Foto: Adobe Stock

Tak wynika z cyklicznego badania Fundacji ProKarton: „Jak zmienia się wiedza Polaków na temat segregacji odpadów opakowaniowych, w tym kartonów do płynnej żywności”

Ponad połowa (57 proc.) badanych wie, że opakowania tego typu poddawane są recyklingowi, a 58 proc. umie wskazać poprawny, czyli żółty, pojemnik na ich selektywną zbiórkę.

Fundacja ProKarton od 2013 roku przeprowadza coroczne badanie społeczne, monitorujące postawę Polaków i Polek wobec selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, w szczególności kartonów po płynnej żywności. Tegoroczne badanie zostało przeprowadzone we wrześniu br. przez firmę badawczą Kantar Public i objęło reprezentatywną próbę 1015 osób. Wyniki badania porównane zostały z tymi z poprzednich lat, dzięki czemu możliwe jest zaobserwowanie, jak zmienia się nastawienie Polaków do segregacji i recyklingu rok do roku.

Patrząc na wyniki tegorocznego badania, widzimy zaangażowanie w segregację odpadów. Już 79% ankietowanych deklaruje, że przestrzega zasad selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych.

Odpady częściej segregują kobiety, osoby z wyższym wykształceniem, osoby z miast do 19 tys. mieszkańców oraz województw łódzkiego i opolskiego. Najrzadziej zaś uwagę na selektywną zbiórkę zwracają najstarsi badani, osoby z zawodowym wykształceniem, mieszkańcy wsi i miast 20-99 tys. oraz województwa mazowieckiego.

Tegoroczne wyniki badania to bardzo dobra wiadomość z punktu widzenia ochrony środowiska – poprawna selektywna zbiórka to jeden z filarów gospodarki obiegu zamkniętego oraz kluczowy element w celu zmniejszenia wykorzystania pierwotnych zasobów naszej planety – komentuje Łukasz Sosnowski z Fundacji ProKarton.

Kartony do płynnej żywności należy wyrzucać do żółtego pojemnika, przeznaczonego na metale, tworzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe. Badanie Fundacji pokazało, że wie o tym 58 proc. ankietowanych, czyli o 7 proc. więcej niż w roku 2021.

Właściwej odpowiedzi najczęściej udzielały kobiety, osoby z wyższym wykształceniem, mieszkańcy miast powyżej 100 tys. mieszkańców, a także województwa podlaskiego.

Drugim najczęściej wskazywanym (niepoprawnym) pojemnikiem był ten w kolorze niebieskim, przeznaczony na papier. Tę odpowiedź wskazało 9 proc. badanych, co jest wartością niższą, niż w poprzednich latach. Co ważne, zmniejszył się odsetek osób, które nie zwracają uwagi na to, do którego pojemnika wyrzucają kartony po płynnej żywności. W 2021 roku było to 26 proc. badanych, w 2022 - 22 proc.

Tegoroczne wyniki badania społecznego cieszą, jak i są motywacją do dalszych działań edukacyjnych realizowanych przez Fundację. Spójrzmy jednak na ilość zbieranych odpadów w dłuższej perspektywie. Nadchodzące lata będą prawdziwym wyzwaniem w tym zakresie, a w tradycyjnym systemie pojemnikowym trudno będzie osiągnąć 80-90 proc. zbierania. Uważam, że kartony do płynnej żywności powinny zostać włączone do projektowanego systemu kaucyjnego w Polsce. Rozwiązanie to istotnie zwiększy ilość zbieranych kartonów po mleku i sokach oraz pozwoli na ich przetworzenie na wysokiej jakości nowe produkty. Musimy pamiętać, że im więcej surowców uda nam się utrzymać w obiegu, tym mniejsze będzie zużycie zasobów pierwotnych – komentuje Łukasz Sosnowski.

Tegoroczne badanie pokazało, że ponad połowa Polaków (57 proc.) wie, że kartony do płynnej żywności poddawane są recyklingowi. Większą wiedzę na ten temat posiadają kobiety, czterdziestolatkowie oraz osoby z wyższym wykształceniem.

Recykling kartonów po płynnej żywności to prosty proces fizyczno-mechaniczny, który odbywa się w papierniach. Dzięki niemu możemy ponownie wykorzystać zawarte w opakowaniach surowce, zgodnie z założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym. O tym, że kartony po płynnej żywności są recyklingowane wie już 57 proc. badanych. Wciąż jednak spory odsetek ma wątpliwości w tej kwestii. Właśnie dlatego kontynuujemy nasze działania edukacyjne, aby dotrzeć do całości naszego społeczeństwa – podsumowuje Łukasz Sosnowski.

Tak wynika z cyklicznego badania Fundacji ProKarton: „Jak zmienia się wiedza Polaków na temat segregacji odpadów opakowaniowych, w tym kartonów do płynnej żywności”

Ponad połowa (57 proc.) badanych wie, że opakowania tego typu poddawane są recyklingowi, a 58 proc. umie wskazać poprawny, czyli żółty, pojemnik na ich selektywną zbiórkę.

Pozostało 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Recykling
Producenci plastiku kłamią w sprawie zalet recyklingu? Oskarżenia w raporcie
Recykling
Niemal połowa Polaków źle segreguje śmieci. Fatalny wynik generacji Z
Recykling
Bioplastik, który rozkłada się w 40 godzin. Przełom w recyklingu
Recykling
Świadomy Polak chętnie segreguje odpady