Ekolodzy alarmują: rząd odbiera prawo do decydowania o miejscu, w którym żyjemy

Sejm przyjął rządową nowelizację ustawy ocenowej, określanej jako „Lex Knebel” z powodu kneblowania ust i odbierania praw obywatelom, gminom i organizacjom pozarządowym - alarmują organizacje środowiskowe.

Publikacja: 18.08.2023 15:48

Ekolodzy alarmują: rząd odbiera prawo do decydowania o miejscu, w którym żyjemy

Foto: Bloomberg

- To postawienie kropki nad i w zdemontowaniu prawa środowiskowego – alarmuje Pracownia na rzecz Wszystkich Istot i zapowiada złożenie skargi do Komisji Europejskiej.

Każda inwestycja, która zostanie przez rząd uznana za strategiczną wykluczy obywateli z procesu inwestycyjnego i zignoruje przyrodę. Wszystko może być uznane jako strategiczne: składowanie i utylizacja niebezpiecznych odpadów, kopalnia zanieczyszczająca rzeki, dowolna inwestycja pod którą zniszczyć trzeba będzie ludzkie domy czy cenne przyrodniczo obszary Natura 2000. Katalog jest obszerny i dowolny. Szczegółowy opis zagrożeń wynikających z Lex Knebel dostępny jest pod tym linkiem.

– Dziś nikt nie może czuć, że jego dom i miejsce, w którym żyje są bezpieczne. Dwóch ministrów „z góry” uzna jakąś inwestycję za „strategiczną” a cała reszta społeczeństwa będzie musiała się podporządkować i nie będzie miała żadnych możliwości, by ochronić miejsce, w którym żyje. Lex Knebel jednoznacznie umieszcza Polskę wśród systemów autorytarnych, gdzie głos obywatela nie ma znaczenia, a z powodu decyzji władzy dobytek rodzin czy całych miejscowości może zostać zniszczony a życie utrudnione przez szkodliwe, trujące inwestycje – mówi Radosław Ślusarczyk z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

Prawo i Sprawiedliwość pozbawia Polaków fundamentalnych praw

Rząd przekonuje, że nowelizacja usprawni inwestycje. Pracownia na rzecz Wszystkich Istot uważa, że gdyby naprawdę chodziło o rozwój Polski, władze zajęłyby się odblokowaniem środków z KPO i działaniem zgodnym z demokratycznym porządkiem prawnym.

– Prawo i Sprawiedliwość wprowadza Lex Knebel, by odebrać Polakom podstawowe prawa, takie jak prawo do czystej wody i powietrza, po to by stłumić głos obywateli. Od lat kawałek po kawałku, za pomocą specustaw (drogowej, o budowie muru na granicy, odrzańskiej) niszczono standardy prowadzenia inwestycji utrudniając obywatelom walkę o prawo do życia w zdrowym środowisku. Lex Knebel to postawienie kropki nad i w zdemontowaniu prawa środowiskowego. Dziś każda inwestycja, która napotykała na społeczny opór ze względu na swoją szkodliwość będzie mogła być realizowana – mówi Radosław Ślusarczyk.

Przeciwko nowelizacji protestowało 80 organizacji i ruchów społecznych. Manifest na 100 dni nowego rządu - inicjatywa Koalicji Klimatycznej - wśród najważniejszych zadań nowego rządu uważa odwrócenie Lex Knebel. Swój sprzeciw wyrazili także samorządowcy. – Kilka dekad budowaliśmy w Polsce „małe ojczyzny”. Z powodu Lex Knebel decyzje gminy dotyczące zagospodarowania przestrzennego będą ignorowane. Odwrócenie Lex Knebel będzie mieć kluczowe znaczenie dla przywrócenia praworządności, poszanowania praw strony społecznej oraz ochrony przyrody – dodaje Ślusarczyk.

Unia pozostaje jedynym gwarantem sprawiedliwości

Nowe prawo jest sprzeczne z unijnymi dyrektywami: ocenową (art. 2 ust. 4 dyrektywy EIA), siedliskową (art. 6 ust. 3 i 4) i wodną (art. 4 ust. 7). Wykluczenie społeczeństwa z procesu inwestycyjnego i ograniczenie jego prawa do sądu to z kolei złamanie art. 9 ust. 2 konwencji z Aarhus. Dlatego Pracownia na rzecz Wszystkich Istot będzie bronić Polaków i polskiej przyrody w unijnych instytucjach.

– Na szczęście jesteśmy częścią Unii i mamy narzędzia prawne aby przeciwdziałać naruszeniom, dlatego zapowiadamy skierowanie skargi do Komisji Europejskiej – mówi Radosław Ślusarczyk.

- To postawienie kropki nad i w zdemontowaniu prawa środowiskowego – alarmuje Pracownia na rzecz Wszystkich Istot i zapowiada złożenie skargi do Komisji Europejskiej.

Każda inwestycja, która zostanie przez rząd uznana za strategiczną wykluczy obywateli z procesu inwestycyjnego i zignoruje przyrodę. Wszystko może być uznane jako strategiczne: składowanie i utylizacja niebezpiecznych odpadów, kopalnia zanieczyszczająca rzeki, dowolna inwestycja pod którą zniszczyć trzeba będzie ludzkie domy czy cenne przyrodniczo obszary Natura 2000. Katalog jest obszerny i dowolny. Szczegółowy opis zagrożeń wynikających z Lex Knebel dostępny jest pod tym linkiem.

Pozostało 82% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Liderzy
Polityka klimatyczna według Labour Party. „Wielka Brytania wraca do wyścigu”
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Liderzy
Nowa koalicja dla ratowania klimatu. Trzy państwa rozpoczynają współpracę
Liderzy
Tegoroczny szczyt klimatyczny ONZ przygotują sami mężczyźni. To decyzja władz
Liderzy
Szczyt klimatyczny w 2024 roku. Przewodniczący z „naftową” przeszłością
Liderzy
Umowa koalicyjna. Co liderzy opozycji zapisali na temat klimatu i środowiska?