Dramat Ukrainy może z czasem stać się szansą dla klimatu

Agresja Rosji na Ukrainę spotkała się ze zmasowanymi sankcjami Zachodu. Unia Europejska chce teraz odciąć się od rosyjskich nośników energii. Na świecie wzrośnie rola węgla z innych krajów, ale z czasem zwiększy się znaczenie i udział odnawialnych źródeł. To będzie szansa dla klimatu — uważa francuski dziennik „La Tribune”.

Publikacja: 11.04.2022 16:46

Dramat Ukrainy może z czasem stać się szansą dla klimatu

Foto: Adobe Stock

Coraz więcej krajów w Europie: Niemcy, Włochy, Bułgaria, nawet Francja bada możliwość większego wykorzystania węgla w energetyce, który zastąpiłby rosyjski gaz ziemny. Wszystko wskazuje na to, że w skali świata produkcja elektryczności z węgla będzie rosnąć, po skoku w 2021 r. wywołanym ożywieniem gospodarczym. A sektor energetyczny jest największym emitentem spalin, przypada na niego 41 proc. emisji.

Bezpośrednią natychmiastową konsekwencją rosyjskiej agresji będzie nagłe wstrzymanie wszelkich działań i inicjatyw mających zmniejszać emisje dwutlenku węgla. Będzie to wynikać z konieczności zapewnienia stałych dostaw energii elektrycznej, ale z drugiej strony czynnikiem hamującym powinien być stały duży wzrost cen nośników energii, zwłaszcza kopalnych. Europa odczuje bardziej to ostatnie, bo światowy rynek surowców energetycznych podzieli się na dwa: rosyjski i nierosyjski. Kupowanie ich na rynku nierosyjskim będzie droższe, bo te surowce i produkty będą pochodzić z bardziej odległych regionów.

Czytaj więcej

Transformacja energetyczna fikcją. Klimatyczny szczyt w Dubaju pełen paradoksów

Drożejący prąd może przyczynić się do zmniejszenia emisji spalin, bo zmaleje siła nabywcza gospodarstw domowych w krajach dotychczas mocno zależnych od importu surowców. Wojna na Ukrainie rozchwiała łańcuchy dostaw, bardzo zaszkodziła sektorowi motoryzacji, który wcześniej odczuł poważnie skutki dwuletniej pandemii. To będzie mieć wpływ na krajowy produkt brutto, który decyduje o wielkości emisji spalin — mówią ekonomiści. A im mniejszy wzrost gospodarczy danego kraju, tym mniejsze emisje dwutlenku węgla.

W średnim terminie agresja na Ukrainę może nawet przyspieszyć transformację energetyczną. Rosnące ceny surowców kopalnych zwiększą atrakcyjność rozwiązań o małej emisji spalin. Np. zmaleje różnica ceny gazu z importu wobec kosztu uzyskiwania na miejscu metanu z biomasy, podobnie ceny zwykłego wodoru (szarego) uzyskiwanego metodą reformowania parowego z gazu ziemnego wobec ceny wodoru zielonego z elektrolizy wody z użyciem elektryczności z turbin wiatrowych czy paneli słonecznych.

Nowa dynamika w korzystaniu z rozwiązań o małej emisji spalin nie pojawi się szybko. Zasadniczym warunkiem są nowe infrastruktury energetyczne. Europa potrzebuje nowych gazociągów i nowych terminali do magazynowania importowanego płynnego gazu ziemnego. Transformacja energetyczna wymaga także dostatecznych inwestycji w wykorzystanie odnawialnych źródeł. Inwestycje zależą od zdolności zmobilizowania społeczeństw poszczególnych krajów i od znalezienia dobrych mechanizmów w sektorach publicznym i prywatnym. Nie należy zapomnieć przy tym o ochronie osób i rodzin będących w najtrudniejszej sytuacji.

Coraz więcej krajów w Europie: Niemcy, Włochy, Bułgaria, nawet Francja bada możliwość większego wykorzystania węgla w energetyce, który zastąpiłby rosyjski gaz ziemny. Wszystko wskazuje na to, że w skali świata produkcja elektryczności z węgla będzie rosnąć, po skoku w 2021 r. wywołanym ożywieniem gospodarczym. A sektor energetyczny jest największym emitentem spalin, przypada na niego 41 proc. emisji.

Bezpośrednią natychmiastową konsekwencją rosyjskiej agresji będzie nagłe wstrzymanie wszelkich działań i inicjatyw mających zmniejszać emisje dwutlenku węgla. Będzie to wynikać z konieczności zapewnienia stałych dostaw energii elektrycznej, ale z drugiej strony czynnikiem hamującym powinien być stały duży wzrost cen nośników energii, zwłaszcza kopalnych. Europa odczuje bardziej to ostatnie, bo światowy rynek surowców energetycznych podzieli się na dwa: rosyjski i nierosyjski. Kupowanie ich na rynku nierosyjskim będzie droższe, bo te surowce i produkty będą pochodzić z bardziej odległych regionów.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Energia
Świat odchodzi od węgla? Przybywa elektrowni węglowych. To zasługa jednego kraju
Energia
Zarzuty pod adresem gigantów paliwowych. „To się przestanie opłacać”
Energia
Polacy nie są świadomi, które sprzęty domowe zużywają najwięcej energii
Energia
Unia naciska na dekarbonizację systemów grzewczych
Energia
Świat przechodzi na czystą energię, a na drogach przybywa pojazdów elektrycznych