EBC: zielona transformacja bardziej opłacalna niż koszty zmian klimatu

Według Europejskiego Banku Centralnego inwestycja w zieloną transformację jest bardziej opłacalna niż ponoszenie kosztów zmian klimatu.

Publikacja: 27.09.2021 15:49

EBC: zielona transformacja bardziej opłacalna niż koszty zmian klimatu

Foto: Adobe Stock

Zgodnie z wynikiem pierwszego klimatycznego testu warunków skrajnych, choć przejście na niskoemisyjną energetykę wiąże się z kosztami, na dłuższą metę będzie znacznie bardziej korzystne finansowo.

Bank wzywa do zielonej transformacji, przekonując, że ostatnie wydarzenia w Europie, takie jak potężne powodzie i pożary, wskazują, że konieczne jest niezwłoczne działanie. Test stanowi kompilację danych zebranych na temat ponad 4 milionów firm na całym świecie i 1600 banków w 19-krajowej strefie euro, w której EBC ustala politykę pieniężną.

Czytaj więcej

Zmiany klimatu wzmocniły dewastujące powodzie w Europie

W ramach analizy przebadano wpływ na wyniki gospodarcze i finanse banków w ramach trzech scenariuszy: uporządkowanej transformacji, w której środki mające na celu ograniczenie emisji są podejmowane w czasie, scenariusza nieuporządkowanego, w którym środki są podejmowane późno, oraz ostatecznego scenariusza „cieplarnianego świata”, w którym wszystko pozostaje bez zmian.

Najgorszy z możliwych scenariuszy, zakładający brak jakichkolwiek działań w celu powstrzymania globalnego ocieplenia, wiąże się z poważnymi konsekwencjami finansowymi. Europejski produkt krajowy brutto może obniżyć się o 10 proc. i spowodować 30 proc. wzrost niespłacania kredytów korporacyjnych dla firm najbardziej narażonych na skutki zmian klimatycznych. Ryzykiem niewypłacalności z uwagi na zmiany klimatyczne najbardziej zagrożone byłyby kraje leżące na południu Europy, takie jak Grecja, Cypr, Portugalia, Hiszpania i Malta. Tam prawdopodobieństwo niewypłacalności firm o największym ryzyku fizycznym w ekstremalnym scenariuszu klimatycznym wzrosłoby do 2050 roku o 37,5 proc.

Udział Grecji w kredytach bankowych narażonych na wysokie ryzyko fizyczne, czyli możliwość, że kredytobiorcy zostaną dotknięci pożarem lub powodzią i nie spłacą, wyniósł ponad 90 proc.

Czytaj więcej

Gospodarcze skutki zmian klimatu będą dużo większe niż szacowano

„Bez polityk zmierzających do przejścia na bardziej ekologiczną gospodarkę, fizyczne zagrożenia będą z czasem wzrastać. Będą rosły nieliniowo, a ze względu na nieodwracalny charakter zmian klimatycznych wzrost ten będzie się utrzymywał w czasie. Niezbędna jest wczesna i stopniowa transformacja, abyśmy mogli złagodzić zarówno koszty zielonej transformacji, jak i przyszłe skutki klęsk żywiołowych” – powiedział Luis de Guindos, wiceprezes Europejskiego Banku Centralnego.

Test warunków skrajnych EBC w zakresie klimatu jest pierwszym krokiem na mapie drogowej EBC dotyczącej zmian klimatu. Jego wyniki oraz metodologia zostaną wykorzystane w teście warunków skrajnych w 2022 roku dla banków nadzorowanych bezpośrednio przez EBC. Zostaną też uwzględnione w klimatycznym teście warunków skrajnych bilansu Eurosystemu, który planowany jest na pierwszy kwartał przyszłego roku.

Zgodnie z wynikiem pierwszego klimatycznego testu warunków skrajnych, choć przejście na niskoemisyjną energetykę wiąże się z kosztami, na dłuższą metę będzie znacznie bardziej korzystne finansowo.

Bank wzywa do zielonej transformacji, przekonując, że ostatnie wydarzenia w Europie, takie jak potężne powodzie i pożary, wskazują, że konieczne jest niezwłoczne działanie. Test stanowi kompilację danych zebranych na temat ponad 4 milionów firm na całym świecie i 1600 banków w 19-krajowej strefie euro, w której EBC ustala politykę pieniężną.

Pozostało 82% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Energia
Cena za neutralność klimatyczną to 2,7 biliona dolarów rocznie
Energia
Unijna energia coraz mniej polega na paliwach kopalnych
Energia
Młodzi Polacy chcą zielonej energetyki
Energia
Intensywnie chłodząc nasze domy, mocno ogrzewamy planetę
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Energia
Rekordowa produkcja energii ze słońca w Polsce. Połowa prądu z fotowoltaiki
Energia
Kryzys energetyczny dzieli Polaków. Może mieć realny wpływ na wynik wyborów