UNEP: potrzebujemy więcej inwestycji w działania przyjazne środowisku

Raport UNEP, opublikowany na tydzień przed Konferencją ONZ ds. Różnorodności Biologicznej (COP15) w Montrealu w Kanadzie, wzywa rządy do uzgodnienia jasnych wytycznych dla krajów, aby mogły wymagać od sektora finansowego dostosowania swojej działalności do celów „pozytywnych dla środowiska”.

Publikacja: 10.12.2022 13:52

UNEP: potrzebujemy więcej inwestycji w działania przyjazne środowisku

Foto: Adobe Stock

Jak wynika z raportu „State of Finance for Nature 2022”, aby poradzić sobie z globalnymi kryzysami wynikającymi z pogłębiającego się kryzysu klimatycznego, konieczne jest podwojenie finansowania rozwiązań opartych na przyrodzie. Zaliczają się do nich takie działania, których celem jest szeroko pojęta ochrona ekosystemów, przy jednoczesnej trosce o dobrostan ludzi. Według analizy UNEP, inwestycje w takie rozwiązania muszą wzrosnąć do 384 mld dolarów rocznie do 2025 roku oraz do 484 mld dolarów do końca dekady. Obecnie wynoszą jedynie 154 mld rocznie.

„Jeśli mamy ograniczyć globalne ocieplenie do poziomu poniżej 1,5°C, powstrzymać utratę różnorodności biologicznej, osiągnąć neutralność degradacji gruntów oraz cele zrównoważonego rozwoju, konieczne są dramatyczne i pilne działania w zakresie redukcji emisji, ochrony przyrody oraz zrównoważonej konsumpcji i produkcji” – czytamy w raporcie. Podobne stanowisko prezentuje również Bank Światowy, który szacuje, że rozwiązania oparte na przyrodzie mogą o 37 proc. zredukować emisje dwutlenku węgla, które należy ograniczyć do 2030 roku, aby osiągnąć cele porozumienia paryskiego. Skuteczność takich rozwiązań wskazywał również Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC), podkreślając, że m.in. ochrona różnorodności biologicznej może stanowić cenne narzędzie do znaczących redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Autorzy raportu podkreślają, że konieczne jest także stopniowe wycofywanie inwestycji negatywnych dla środowiska, które generują emisje gazów cieplarnianych. Obecnie są od 3 do 7 razy większe niż inwestycje w rozwiązania oparte na przyrodzie.

„Szkodliwe dotacje są najwyższe w sektorze energetycznym, szacowane na od 340 miliardów dolarów rocznie do 530 miliardów dolarów rocznie, oraz w sektorze rolnictwa, szacowane na około 500 miliardów dolarów rocznie” – napisano w raporcie.

Obecnie jedynie 17 proc. inwestycji w rozwiązania oparte na przyrodzie pochodzi z sektora prywatnego. Według analizy UNEP, można to zmienić, zachęcając firmy aby łączyły dążenie do neutralności emisyjnej z przyjaznym podejściem do przyrody. Autorzy raportu sugerują w tym celu szereg rozwiązań, m.in. stworzenie zrównoważonych łańcuchów dostaw oraz ograniczenie działań wpływających negatywnie na klimat i różnorodność biologiczną.

Inger Andersen, dyrektor wykonawcza UNEP podkreśla, że osiągnięcie celów klimatycznych wymaga sporego wysiłku ze strony wielu podmiotów.

„Nauka jest niezaprzeczalna. Walcząc o osiągnięcie zerowej emisji netto do 2050 roku, musimy również przeorientować całą ludzką działalność, aby zmniejszyć presję wywieraną na świat przyrody, od którego wszyscy jesteśmy zależni. Wymaga to od rządów, biznesu i finansów masowego zwiększenia inwestycji w rozwiązania oparte na przyrodzie, ponieważ inwestycje w przyrodę to inwestycje w zabezpieczenie przyszłości dla kolejnych pokoleń” – stwierdziła Andersen.

Według raportu, utrzymanie globalnego ocieplenia na poziomie 1,5°C jest możliwe jedynie wówczas, gdy działania w tym zakresie zostaną wdrożone niezwłocznie. Do osiągnięcia celu konieczne jest również zapewnienie dodatkowych inwestycji w wysokości 1,5 bn dolarów i łącznej kwoty 11 bn dolarów w latach 2022-2050. Dodatkowe środki miałyby zostać przeznaczone na zrównoważone rolnictwo oraz odtworzenie torfowisk. Jak podkreślają autorzy raportu, bez znaczących inwestycji w rozwiązania oparte na przyrodzie, odchodzenie od węgla oraz dekarbonizacja systemów energetycznych nie sprostają wyzwaniom związanym z redukcją emisji gazów cieplarnianych.

Analiza została opublikowana na tydzień przed tym, jak rządy z całego świata mają się zebrać na Konferencji ONZ na temat różnorodności biologicznej (COP 15) w Montrealu w Kanadzie, gdzie przyjmą przełomowe porozumienie mające na celu powstrzymanie i odwrócenie procesu utraty przyrody do 2030 roku.

Jak wynika z raportu „State of Finance for Nature 2022”, aby poradzić sobie z globalnymi kryzysami wynikającymi z pogłębiającego się kryzysu klimatycznego, konieczne jest podwojenie finansowania rozwiązań opartych na przyrodzie. Zaliczają się do nich takie działania, których celem jest szeroko pojęta ochrona ekosystemów, przy jednoczesnej trosce o dobrostan ludzi. Według analizy UNEP, inwestycje w takie rozwiązania muszą wzrosnąć do 384 mld dolarów rocznie do 2025 roku oraz do 484 mld dolarów do końca dekady. Obecnie wynoszą jedynie 154 mld rocznie.

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Zielone technologie
Naprawa samolotu podczas lotu
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Zielone technologie
Kolos na pustyni. Dubaj pokazał, jak może wyglądać przyszłość produkcji żywności
Zielone technologie
Spalarnie mają swoje miejsce na rynku
Zielone technologie
Naukowcy opracowali nową metodę wychwytywania CO2. Ma być tania
Zielone technologie
UE stawia na zielony przemysł. Kluczowy element „Zielonego Ładu”