Zielone kredyty bankowe – wspieranie klientów w działaniach proekologicznych

Zielona transformacja wymaga znaczących nakładów inwestycyjnych i wiąże się z ogromnym popytem na finansowanie zewnętrzne. Pomimo znaczącej podaży środków publicznych do realizacji celów polityki klimatycznej konieczne jest znaczne zaangażowanie sektora finansowego i prywatnego.

Publikacja: 13.06.2024 21:00

Zielone inwestycje są chętnie wspierane przez instytucje finansowe. BOŚ chce być bankiem pierwszego

Zielone inwestycje są chętnie wspierane przez instytucje finansowe. BOŚ chce być bankiem pierwszego wyboru dla takich inwestorów

Foto: Adobestock

Artykuł przygotowany przez BOŚ Bank

materiały prasowe

Szczególną rolę w realizacji proekologicznych przedsięwzięć mają do odegrania banki, które, oferując m.in. ekopożyczki i kredyty, zielone obligacje, a także odpowiednie know-how, są w stanie skutecznie wesprzeć projekty zarówno małych i dużych przedsiębiorstw, samorządów, jak i osób fizycznych.

Obecnie oferta finansowania przez banki inwestycji przyjaznych środowisku wydaje się być relatywnie szeroka. Należy się jednak spodziewać, że w nadchodzących latach sektor finansowy będzie jeszcze bardziej zwiększał swoje zaangażowanie w tym obszarze. Jak wskazuje badanie PwC „Zielone finanse po polsku” z początku tego roku, aż 83 proc. działających w Polsce banków zapowiedziało dalsze rozszerzanie oferty produktowej w zakresie zrównoważonego finansowania. Najczęściej (83 proc. wskazań) ma ona dotyczyć kredytów na inwestycje mające na celu ograniczenie emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych, a także kredytów z dopłatami z krajowych lub unijnych funduszy wsparcia transformacji środowiskowej oraz przejścia na zrównoważoną gospodarkę (58 proc.).

Zadaniem banków jest jednak nie tylko finansowe wspieranie projektów ekologicznych, lecz również budowanie popytu na zielone produkty bankowe poprzez różne zachęty, jak np. korzystniejsze warunki finansowania. Nie bez znaczenia jest też ich rola doradcza oraz towarzyszenie klientowi na każdym etapie realizacji ekoinwestycji.

Zielone DNA BOŚ

Bank Ochrony Środowiska od ponad 30 lat specjalizuje się w finansowaniu przedsięwzięć proekologicznych. Dzięki zebranemu przez te lata bogatemu doświadczeniu i unikalnej wiedzy, eksperci BOŚ skutecznie wspierają klientów w realizacji ich ekologicznych celów. Udział kredytów proekologicznych w saldzie kredytów ogółem banku wynosi obecnie blisko 40 proc. W pierwszym kwartale 2024 roku sprzedaż tego typu kredytów przez BOŚ wzrosła o ponad 30 proc. r./r. do kwoty prawie 480 mln zł.

BOŚ ma ambicję być bankiem pierwszego wyboru dla przedsiębiorstw – szczególnie małych i średnich – w zakresie zielonego finansowania. Ogłoszona pod koniec ubiegłego roku strategia banku zakłada, że do końca 2026 roku połowę salda kredytów dla firm będą stanowiły kredyty proekologiczne. Jednym z głównych kół zamachowych pozwalających osiągnąć wyznaczone cele jest współdziałanie z partnerami publicznymi.

BOŚ od lat współpracuje z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), czy Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), oferując swoim klientom szeroki wybór przyjaznych środowisku produktów finansowych, organizując emisje zielonych obligacji oraz pośrednicząc w przyznawaniu dopłat (krajowych i unijnych) do proekologicznych przedsięwzięć.

Wyróżnikiem BOŚ są nie tylko ekologiczne produkty bankowe, ale także kompleksowe usługi doradcze. Atutem banku jest największy w Polsce zespół doświadczonych ekologów, którzy wspierają klientów na każdym etapie prowadzonych przedsięwzięć proekologicznych, dzieląc się nimi zdobytą przez lata wiedzą. Potrafią ocenić projekty inwestycyjne, z którymi zwracają się do banku klienci, pod kątem ich oczekiwanego wpływu na otoczenie i oferują konkretne rozwiązania.

Zaangażowanie w zielone programy

BOŚ jest zaangażowany w kilka programów finansujących ekoinwestycje. Na wsparcie banku mogą liczyć m.in. przedsiębiorcy, którzy planują budowę instalacji OZE, zakup magazynów energii, termomodernizację budynków czy modernizację linii produkcyjnych. Ponadto w ramach projektów realizowanych ze wsparciem programu „Fundusze europejskie dla nowoczesnej gospodarki” (FENG), BOŚ pomaga realizować duże, kompleksowe inwestycje. W ramach tego programu, we współpracy z BGK, BOŚ oferuje przedsiębiorcom kredyt ekologiczny i kredyt z gwarancją Ekomax, w przypadku którego wsparcie publiczne stanowi bezpłatna gwarancja zabezpieczająca nawet 80 proc. wartości kredytu. Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą też skorzystać z dotacji w postaci dopłaty do kapitału kredytu w wysokości 20 proc. Klient wnioskujący w BOŚ o kredyt ekologiczny lub kredyt inwestycyjny z gwarancją Ekomax może skorzystać z grantu ELENA (ang. European Local ENergy Assistance), który BOŚ uzyskał z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Grant może sfinansować do 90 proc. kosztów dokumentacji niezbędnej do przygotowania i realizacji inwestycji zwiększającej efektywność energetyczną, w szczególności audytu energetycznego.

Finansowanie mocno zróżnicowane

BOŚ jest jedynym operatorem ścieżki leasingowej programu dopłat do leasingu samochodów elektrycznych – „Mój elektryk”, w ramach którego współpracuje z 30 firmami leasingowymi. Program skierowany jest m.in. do przedsiębiorców, rolników indywidualnych i samorządów, a jego realizacja znacznie przyczyniła się do zwiększania liczby zeroemisyjnych samochodów jeżdżących po polskich drogach.

Kolejnym programem, w który zaangażowany jest BOŚ, jest „Czyste powietrze”. W jego ramach bank oferuje kredyt, który może być w dużej mierze spłacony państwową dotacją. Pozyskane z tego programu finansowanie można wykorzystać na zakup i montaż pomp ciepła, wymianę pieców czy termomodernizację budynków.

Innym ważnym produktem BOŚ jest Pożyczka Zielona, skierowana do klientów indywidualnych, dzięki której można sfinansować realizację różnych celów ekologicznych, w inwestycje w odnawialne źródła energii, pompy ciepła, termomodernizację czy nawet w niskoemisyjny samochód. Pożyczkę można również wykorzystać na ochronę oraz magazynowanie zasobów wodnych, łącząc ją z dotacją w ramach III edycji programu „Moja woda” prowadzonego przez NFOŚiGW. W efekcie koszty budowy przydomowej instalacji zatrzymującej deszczówkę mogą zostać pokryte częściowo ze środków publicznych.

BOŚ proponuje również ekologiczne kredyty hipoteczne na preferencyjnych warunkach dla nieruchomości spełniających odpowiednie standardy środowiskowe. A każdy, kto planuje ocieplenie domu, wymianę okien lub drzwi, modernizację lub montaż instalacji grzewczej, może skorzystać ze specjalnego kredytu z premią na termomodernizację. BOŚ oferuje również podobny kredyt na finansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej.

Obok wspierania zielonych ambicji przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych, bank finansuje także przyjazne środowisku inwestycje realizowane przez samorządy. BOŚ jest jednym z liderów wspierających finansowo projekty mające na celu poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej, rozwój OZE, modernizację oświetlenia ulicznego, budowę i modernizację sieci ciepłowniczych czy budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Od kwietnia br. bank oferuje nisko oprocentowane pożyczki na budowę instalacji OZE w szkołach, szpitalach i innych budynkach użyteczności publicznej w ramach programu „Fundusze europejskie dla Lubelskiego na lata 2021–2027”.

Sektor bankowy ma świadomość, że powodzenie zielonej transformacji zależy w dużej mierze od dostępności zróżnicowanego i dopasowanego do różnych grup odbiorców finansowania, czego dobrym przykładem jest właśnie BOŚ. Pieniędzy na te cele nie zabraknie, ale bardzo ważne jest również stworzenie odpowiedniego systemu zachęt, a także budowanie świadomości klientów na temat długoterminowych korzyści płynących z realizacji proekologicznych inwestycji.

Artykuł przygotowany przez BOŚ Bank

Artykuł przygotowany przez BOŚ Bank

Szczególną rolę w realizacji proekologicznych przedsięwzięć mają do odegrania banki, które, oferując m.in. ekopożyczki i kredyty, zielone obligacje, a także odpowiednie know-how, są w stanie skutecznie wesprzeć projekty zarówno małych i dużych przedsiębiorstw, samorządów, jak i osób fizycznych.

Pozostało 95% artykułu
Walka o klimat
Tylko zielona chemia ma przyszłość
Walka o klimat
Korzyści dalece większe niż koszty
Walka o klimat
W Polsce brakuje wizji systemu gospodarki odpadami
Walka o klimat
Wyzwania zielonej transformacji branży chemicznej
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Materiał partnera
Obowiązkowa pozycja w budżecie inwestycji
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą