Sebastian Walerysiak, Viessmann: Wszystko zależy od energii

Zahamowanie zmian klimatycznych jest niezaprzeczalnie uzależnione od energii. To elektryczność jest paliwem przyszłości, które wyznacza trendy transformacji energetycznej – mówi Sebastian Walerysiak, prezes spółki Viessmann.

Publikacja: 29.11.2022 17:31

Sebastian Walerysiak, Viessmann: Wszystko zależy od energii

Foto: mat. pras.

Materiał powstał we współpracy z Viessmann

Dekarbonizacja systemu energetycznego ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia celów klimatycznych na rok 2030. Jak duży, biorąc pod uwagę strukturę zużycia energii w budynkach jednorodzinnych, jest potencjał tych zmian?

Aby ograniczyć negatywny wpływ człowieka na środowisko konieczne jest przejście z paliw kopalnych na odnawialne źródła energii (OZE). Droga transformacji energetycznej, którą przemierzamy, jest wyboista, lecz możliwości zmian są duże.

Biorąc pod uwagę strukturę zużycia energii, według danych CEEB (2022) największy udział w bilansie energetycznym Polski mają gospodarstwa domowe. Szacuje się, że tylko 26 proc. systemów grzewczych pracujących w polskich domach i mieszkaniach nie przyczynia się w znaczny sposób do zanieczyszczenia powietrza, a jedynie 2 proc. można zaliczyć do ekologicznych źródeł ciepła. Ok. 55 proc. domów jednorodzinnych ogrzewanych jest paliwem stałym (33 proc. węglem i 22 proc. drewnem).

Istnieje zatem ogromny potencjał do modernizacji i zredukowania zużycia paliw kopalnych oraz energii cieplnej. Stwarza to możliwość znacznego obniżenia kosztów eksploatacji domowych systemów grzewczych i ogromnej redukcji emisji zanieczyszczeń.

Jak dużą rolę w procesie przemian energetycznych odgrywają pompy ciepła?

Z uwagi na to, że w przyszłości budynki mają charakteryzować się zerowym zużyciem energii netto, a od 2030 r. również zeroemisyjnością – zgodnie z nowelizacją dyrektywy UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków – kluczową funkcję w transformacji energetycznej odgrywają instalacje, które dostarczają energię z OZE. Biorąc pod uwagę niezależność energetyczną oraz neutralność pod względem emisji CO2, najważniejszą rolę w tym procesie wciąż pełnią pompy ciepła, które większość energii przekazywanej do budynku pobierają z otoczenia – gruntu, powietrza lub wody.

Pompy ciepła to jedyna technologia umożliwiająca ogrzewanie i chłodzenie budynków, jak również podgrzewanie wody użytkowej, przy wykorzystaniu energii neutralnej dla środowiska i charakteryzująca się wysoką efektywnością. Wraz ze wzrostem udziału czynników niskoemisyjnych w strukturze produkcji energii elektrycznej, pompy ciepła umożliwiają coraz większą dekarbonizację ciepłownictwa i w perspektywie najbliższych kilkudziesięciu lat stwarzają szanse wytwarzania ciepła w 100 proc. ze źródeł odnawialnych. W połączeniu z systemami fotowoltaicznymi mogą zapewniać także niezależność energetyczną, która w obecnym kontekście geopolitycznym i klimatycznym jest niezwykle ważna.

Przestawienie sektora ogrzewania budynków na urządzenia zasilane elektrycznością pochodzącą ze źródeł odnawialnych pozwoli uczynić system elektroenergetyczny neutralnym klimatycznie, co w połączeniu z integracją systemów ciepłowniczych, elektrycznych, transportowych itp. może doprowadzić do znacznej redukcji emisji CO2 i wyeliminować spalanie paliw kopalnych.

Elektryfikacja z OZE jest kluczem zmian, jednak odejście od paliw kopalnych w szybkim tempie w przypadku naszego kraju wciąż nie jest możliwe. Jaką rolę w takiej sytuacji pełnią kotły gazowe?

Rola gazu ziemnego w transformacji energetycznej, w perspektywie najbliższych kilkudziesięciu lat wciąż jest istotna. Jako paliwo przejściowe może on przyczynić się do znacznej redukcji emisji CO2.

Szczególnie duże nadzieje wiąże się jednak z rozwojem technologii wodorowych. Produkcja wodoru, który może być wykorzystywany jako nośnik energii oraz środek do jej przechowywania, w procesach z wykorzystaniem OZE otwiera nowe możliwości ograniczenia zużycia paliw kopalnych i zahamowania zmian klimatycznych. Użytkownicy gazowych systemów grzewczych mogą już teraz zaopatrywać się w kotły nowej generacji, które wyróżnia nie tylko wysoka efektywność i niska emisja, ale również możliwość spalania gazu z domieszką wodoru. Takie urządzenia zapewnią czyste i oszczędne ogrzewanie gazowe zarówno dziś, jak i w przyszłości.

W transformacji energetycznej dużą rolę odgrywają również układy hybrydowe, szczególnie te oparte na pompie ciepła i kotle. Polityka klimatyczna Unii Europejskiej postrzega systemy bazujące na różnych źródłach energii wraz z jej magazynowaniem jako kluczowe dla wzrostu wykorzystania OZE. Takie układy umożliwiają dekarbonizację ogrzewnictwa z równoczesną gwarancją bezpieczeństwa energetycznego odbiorców.

W walce o klimat niezmiernie istotna jest także świadomość odpowiedzialności społecznej. Już od 30 lat Viessmann aktywnie uczestniczy w procesie transformacji energetycznej w Polsce, dostarczając systemy grzewcze o wyjątkowo niskiej emisyjności substancji szkodliwych i dużej sprawności energetycznej, jak również prowadząc szeroką edukację w zakresie OZE. Rozszerzanie wiedzy na temat możliwości, jakie niosą ze sobą odnawialne źródła energii, to jedno z naszych priorytetowych działań od samego początku działalności.

Odpowiedzialność za klimat to nasze zobowiązanie wobec przyszłych pokoleń. Działając wspólnie, możemy i jesteśmy gotowi wcielać w życie istotne zmiany.

Materiał powstał we współpracy z Viessmann

Dekarbonizacja systemu energetycznego ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia celów klimatycznych na rok 2030. Jak duży, biorąc pod uwagę strukturę zużycia energii w budynkach jednorodzinnych, jest potencjał tych zmian?

Pozostało 95% artykułu
Materiał partnera
Przyszłość to system kaucyjny w aplikacji
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Walka o klimat
Słońce oświetli i ogrzeje Europę
Walka o klimat
Groźne topnienie wiecznej zmarzliny. Klimat zacznie ocieplać się jeszcze szybciej?
Walka o klimat
Ekolodzy zapłacą setki tysięcy euro za protest na lotniskach? Zostali pozwani
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Walka o klimat
Arktyka doświadczyła najcieplejszego lata w historii. Rekord pobity