Zapraszamy na transmisję z gali Walka o Klimat podczas której po raz drugi zostaną rozdane nagrody Zielony Orzeł "Rzeczpospolitej".

Kapituła nagrodziła osoby, firmy i samorządy zaangażowane w walkę o klimat. W tym roku nagroda została rozszerzona o kolejne kategorie:

Tytanka - nagradzamy kobiety aktywnie działające na rzecz ochrony klimatu,

In memoriam - honorujemy osoby już nieżyjące, które przez wiele lat aktywnie działały na rzecz środowiska.

We wtorek wraz z "Rzeczpospolitą" ukazał się dodatek specjalny "Walka o Klimat". Zapraszamy do lektury dodatku

Transmisja z gali: