Mimo że Polacy coraz bardziej świadomi są katastrofalnych zmian klimatycznych, okazuje się, że wciąż robią mało, by im zapobiegać. Jak wynika z najnowszego badania EKObarometr zrealizowanego przez SW Research wspólnie z akcją „Operacja Czysta Rzeka”, dwie trzecie Polaków deklaruje, że odczuwa niepokój związany z ryzykiem zanieczyszczenia wody. Nie oznacza to jednak, że robimy wiele, by z tym walczyć – tylko 8 proc. badanych wprowadziło bowiem w życie ekologiczne nawyki po ostatniej katastrofie na Odrze w 2022 roku. 

Czytaj więcej

Co trzeci Polak nie wierzy w klimatyczne deklaracje biznesu

Polacy zaniepokojeni zanieczyszczeniami

Czerpanie przyjemności z kontaktu z naturą – szczególnie popularnego w okresie wiosenno-letnim – zaburzone może zostać przez niepokojące zjawiska, które dostrzegamy w środowisku naturalnym. Najnowsze wyniki EKObarometru – cyklu pogłębionych raportów z badań sondażowych na temat postaw Polaków wobec ekologii i ochrony klimatu – wskazują, że największe obawy, zdaniem 69 proc. Polaków, budzą pozostawione w lesie lub parku odpady i nieczystości. Na drugim oraz trzecim miejscu badani wskazują obszary związane ze zbiornikami wodnymi – zanieczyszczenie wody i pływające śmieci (64 proc.) oraz martwe zwierzęta, w tym ryby (59 proc.). Niemal równie często (57 proc.) nasz niepokój budzą też ślady po wycieku paliwa, ścieki z kanalizacji i inne płyny przemysłowe.

Czytaj więcej

Polacy chcą jeść eko, bo dbają o siebie i środowisko

Martwimy się, ale za miało działamy 

W kontekście tych danych zastanawiające są deklaracje Polaków co do faktycznych bądź dotychczasowych działań w sytuacji zaobserwowania niepokojących zmian w naszym ekosystemie. Z badania wynika bowiem, że blisko co czwarty z nas (23 proc.) nie podejmuje żadnych działań. Mniej niż połowa – bo 46 proc. – decyduje się zaś powiadomić lokalne władze, a co trzecia osoba (33 proc.) bierze sprawy w swoje ręce i samodzielnie oczyszcza teren z odpadów. Co ciekawe, relatywnie niskim zaufaniem w tego typu sytuacjach cieszą się media (14 proc.) i służby porządkowe (9 proc).