Raport: potrzebujemy szybkiej i drastycznej redukcji emisji metanu

Według nowego raportu Climate Policy Initiative (CPI), choć metan odpowiada za niemal 50 proc. globalnego ocieplenia, na walkę z jego emisjami przeznaczamy niecałe 2 proc. funduszy.

Publikacja: 11.07.2022 12:44

Raport: potrzebujemy szybkiej i drastycznej redukcji emisji metanu

Foto: Adobe Stock

Jak ustalili naukowcy, aby ograniczyć uwalnianie metanu i zapobiec najgorszym scenariuszom ocieplania się planety, konieczne jest dziesięciokrotne zwiększenie wydatków na walkę z jego emisjami. Oszacowano, że globalnie niezbędne są środki rzędu 110 mld dolarów rocznie.

Metan, będący wyjątkowo silnym gazem cieplarnianym, do chwili obecnej przyczynił się do ocieplania się klimatu niemal w połowie. Na świecie na wysiłki związane z redukcją jego emisji przeznacza się jedynie niewielki procent funduszy, tymczasem zdaniem naukowców z Climate Policy Initiative, pieniądze te mają „jeden z najwyższych wskaźników korzyści związanych z globalnym ociepleniem na jednego dolara zainwestowanego kapitału”.

„Świat nie może uniknąć najgorszych skutków zmian klimatycznych bez wystarczających środków finansowych na redukcję metanu. Zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne mają do odegrania zasadniczą rolę w zamykaniu luki w finansowaniu redukcji metanu” – czytamy w raporcie.

Czytaj więcej

COP26: Ponad 100 krajów dołączyło do paktu na rzecz redukcji emisji metanu

Jak ustalili naukowcy, wiodący pod względem emisji metanu jest region Azji Wschodniej oraz Pacyfiku, następnie Ameryka Łacińska, Afryka Subsaharyjska i Karaiby. Kwestia finansowania działań mających na celu zmniejszenie emisji metanu w tym drugim i trzecim największym regionie wytwarzającym ten gaz cieplarniany, pozostawia jednak sporo do życzenia. Według autorów raportu, obecnie otrzymują jedynie 6 proc. finansowania redukcji metanu.

Z raportu wynika, że w latach 2019-2020 ponad 60 proc. środków na redukcję emisji metanu skierowano do sektora odpadów. Tymczasem zdecydowaną większość, bo 82 proc. emisji, generuje hodowla zwierząt oraz sektor paliw kopalnych. Na łagodzenie wycieków gazu związanych z wydobyciem paliw kopalnych wydaje się rocznie 100 mln spośród 11 mld dolarów. Jak czytamy w raporcie, to właśnie sektor paliw kopalnych ma największy potencjał w zakresie ograniczania emisji metanu do 2030 roku.

Zdaniem autorów raportu „niemal cały potencjał ograniczenia emisji metanu w sektorze ropy i gazu można wdrożyć bez kosztów netto” ze względu na wysoki koszt gazu ziemnego.

Chętniej niż w redukcję emisji metanu inwestowano w rozwiązania niskoemisyjne o podobnym potencjale łagodzącym. Jak wynika z raportu, inwestycje związane z transportem niskoemisyjnym otrzymały 15-krotność inwestycji w redukcję metanu, a projekty związane z energetyką słoneczną i wiatrową 26-krotność.

Jak ustalili naukowcy, aby ograniczyć uwalnianie metanu i zapobiec najgorszym scenariuszom ocieplania się planety, konieczne jest dziesięciokrotne zwiększenie wydatków na walkę z jego emisjami. Oszacowano, że globalnie niezbędne są środki rzędu 110 mld dolarów rocznie.

Metan, będący wyjątkowo silnym gazem cieplarnianym, do chwili obecnej przyczynił się do ocieplania się klimatu niemal w połowie. Na świecie na wysiłki związane z redukcją jego emisji przeznacza się jedynie niewielki procent funduszy, tymczasem zdaniem naukowców z Climate Policy Initiative, pieniądze te mają „jeden z najwyższych wskaźników korzyści związanych z globalnym ociepleniem na jednego dolara zainwestowanego kapitału”.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Emisje
Trawy odgrywają niezwykle istotną rolę w wychwytywaniu CO2. "Ważne jak drzewa"
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Emisje
Indonezja traci setki miliony dolarów przez węgiel
Emisje
Brytyjski zespół chce zredukować tyle CO2, ile wyemituje koncert
Emisje
American Airlines testuje technologię Google i Gatesa. „Wyniki są obiecujące”
Emisje
Najbogatsi Amerykanie generują 40 proc. krajowych emisji gazów cieplarnianych
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej