Rządy na całym świecie zaniżają emisje wyjątkowo szkodliwego dla klimatu gazu

Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) opublikowała raport, z którego płyną alarmujące wnioski odnośnie zaniżania emisji metanu z sektora energetycznego.

Publikacja: 24.02.2022 13:12

Rządy na całym świecie zaniżają emisje wyjątkowo szkodliwego dla klimatu gazu

Foto: Adobe Stock

Według analizy IEA, rządy na całym świecie zaniżają emisje wyjątkowo szkodliwego dla klimatu metanu aż o 70 proc. Agencja podkreśla konieczność wzmożenia wysiłków w zakresie monitorowania emisji oraz wdrożenia zdecydowanych działań politycznych w celu zmniejszenia emisji tego wyjątkowo silnego gazu cieplarnianego. Zdaniem Fatiha Birola, dyrektora wykonawczego Międzynarodowej Agencji Energetycznej, „ogromne niedoszacowanie” zidentyfikowane w globalnym raporcie dotyczącym śledzenia metanu było „alarmujące”.

Czytaj więcej

Świat idzie na wojnę z metanem. Kuchenki gazowe znikną?

Jak wynika z raportu, niemal wszystkie krajowe wykazy emisji metanu zostały zaniżone, jednak wiele krajów wysokoemisyjnych, takich jak Libia czy Turkmenistan, zwiększyło produkcję ropy i gazu w latach 2020-2021 w tempie przekraczającym znacznie średnią krajową.

Szacuje się, że potencjał metanu w ocieplaniu atmosfery jest ponad 80-krotnie większy niż dwutlenku węgla w ciągu pierwszych 20 lat obecności w atmosferze. Jego ograniczenie miałoby nieoceniony wpływ na drastyczne ograniczenie postępujących zmian klimatycznych. Szacuje się, że aby zrealizować cele paryskiego porozumienia klimatycznego, konieczna jest redukcja emisji metanu o niemal 50 proc. do 2030 roku. Metan odpowiada za niemal jedną trzecią wzrostu globalnych temperatur od czasu rewolucji przemysłowej.

Czytaj więcej

Powstaje front walki z metanem. 30 krajów łączy siły

Tymczasem, jak czytamy w raporcie IEA, większość wykazów gazów cieplarnianych przedłożonych przez kraje do ONZ „nie było aktualizowanych od lat, a nawet w przypadku tych, które to zrobiły, wiele z tych wykazów nie jest jeszcze wystarczająco dokładnych, aby zapewnić jasny obraz emisji”.

Największym źródłem emisji metanu wynikającym z działalności człowieka jest rolnictwo, a drugie miejsce w zestawieniu zajmuje sektor energetyczny, generując ok. 40 proc. globalnych emisji tego gazu. Wyciek metanu następuje podczas celowego spalania gazu, a także podczas dystrybucji i z kopalń węgla, a jego źródłem są wszystkie paliwa kopalne w mniej więcej równym stopniu. Jak wynika z raportu, emisje metanu z sektora energetycznego wzrosły w 2021 roku o ok. 5 proc.

Jak informuje Międzynarodowa Agencja Energetyczna, w pierwszej piątce krajów o najwyższych emisjach metanu ze wszystkich źródeł znalazły się Chiny, Rosja, Stany Zjednoczone, Indie oraz Iran. To również najwięksi emitenci metanu w sektorze energetycznym. Raport wskazuje, że zanieczyszczenie metanem związane z węglem w Chinach było równoważne całkowitej emisji dwutlenku węgla ze światowego sektora żeglugi morskiej.

Czytaj więcej

Aplikacja emitująca najwięcej CO2. Facebook,YouTube, TikTok, Instagram, Twitter?

W listopadzie 2021 w trakcie konferencji klimatycznej COP26 w Glasgow, ponad 110 krajów podpisało się pod inicjatywą Global Methane Pledge. Zobowiązano się do ograniczenia antropogenicznych emisji metanu o 30 proc. do 2030 roku. Spośród pięciu największych emitentów na świecie, pod inicjatywą podpisały się jedynie Stany Zjednoczone.

Emisje
Szansa na dodatkowe uprawienia do emisji CO2. Ciepłownie muszą spełnić warunek
Emisje
Ekologiczny „wielki brat” już na orbicie. Ma badać poziom emisji metanu
Emisje
„Czysta energia” pomaga w redukcji emisji CO2. Eksperci ujawnili dane
Emisje
Chiny wierzą w „czarne złoto”. Małe szanse na osiągnięcie celów klimatycznych
Emisje
Apel aktywistów w sprawie samochodów elektrycznych. „Dzieci bardziej zagrożone”