Tegoroczny, jubileuszowy TOGETAIR został objęty patronatem honorowym Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na wydarzeniu będą organizacje międzynarodowe takie jak agenda ONZ UNEP/GRID, Europejski Bank Inwestycyjny, Parlament Europejski oraz Ambasada USA.

Kolejny dzień debat w eksperckim gronie TOGETAIR 2024

W otwarciu głównej sceny wydarzenia wzięli udział Krzysztof Gawkowski, Wicepremier, Minister Cyfryzacji oraz Rafał Dutkiewicz, Prezes Zarządu Pracodawców RP. Spotkanie to zainicjowało kolejny dzień eksperckich debat i prelekcji, które będą dziś toczyć się na każdej ze scen.

To niezwykła przyjemność i zaszczyt, móc otworzyć drugi dzień Szczytu Klimatycznego TOGETAIR 2024 – powiedział w ramach wystąpienia otwierającego Krzysztof Gawkowski, Wicepremier, Minister Cyfryzacji. – Ostatnie sto lat to wielkie przemiany, które dzisiaj włączają nas w dyskusję, dokąd doprowadził zmianami technologicznymi człowiek. Ale też człowiek doprowadził do tego, że to technologia właśnie i odkrycia, które są człowieka udziałem, mogą tę rzeczywistość zmieniać, mogą ją naprawiać, mogą prowadzić w miejsca, które sprawią, że to klimat, ekologia, środowisko staną w centrum zainteresowania – nie tylko pokoleń, które o tym decydują, ale będzie to temat (…) ponadpokoleniowy, który w niekwestionowany sposób będzie łączył nas w myśleniu o przyszłości.

Podczas otwarcia sceny CLIMATE CARE głos zabrał także Rafał Dutkiewicz:

Każde pokolenie stoi przed własnymi wyzwaniami, musi odpowiedzieć na aktualne wydarzenia, problemy, zmiany (…). Codzienne życie naszych dzieci będzie różniło się znacznie bardziej od naszego i bardziej niż nasze od życia naszych rodziców. Pytaniem otwartym pozostaje to, czy ten świat, jaki pozostawimy przyszłym pokoleniom, będzie taki, o jakim one marzą – zwrócił uwagę Prezes Zarządu Pracodawców RP. – Jednym z największych wyzwań są zmiany klimatu. (…) Chciałbym przekazać Państwu ważną informację: wraz z CIECH, a od czerwca Qemetica – oraz Fundacją Instrad wprowadzamy Indeks Dekarbonizacji polskiej gospodarki (…). Chcemy, aby to narzędzie prognostyczne inspirowało do publicznej dyskusji o tempie i perspektywach dekarbonizacji, wspierało budowę szerokiej świadomości publicznej na temat zrównoważonego rozwoju i określało główne wyzwania dla biznesu związane tymi procesami.

Otwarcie sceny CLIMATE CARE – podobnie jak pierwszego dnia TOGETAIR 2024 – poprzedziło śniadanie prasowe, które odbyło się na 49. piętrze budynku.

„Nadchodzi armagedon…” – Adam Abramowicz, Rzecznik MŚP na śniadaniu prasowym

Śniadanie prasowe, które miało miejsce na 49. piętrze obiektu otworzyło przestrzeń do dialogu z przedstawicielami kluczowych mediów. Obecni na nim eksperci zainicjowali tematykę, którą rozwiną w dalszej części dnia, zasiadając do dyskusji zaplanowanych na dziś.

Spotkanie z udziałem przedstawicieli mediów rozpoczął Artur Beck, dziękując zarówno dziennikarzom, redaktorom, jak i prelegentom za liczną frekwencję.

Nadchodzi armagedon. Rok temu martwiliśmy się o sektor MŚP z powodu kosztów raportowania ESG, teraz wszystko przyspieszyło, za chwilę te koszty będą bilionowe – zwrócił uwagę w mocnych słowach Adam Abramowicz, Rzecznik MŚP. – Nasza gospodarka – nie tylko polska, ale i europejska – zostanie poddana ogromnej próbie. (...) Wszyscy chcemy żyć w przyjaznym klimacie, w zrównoważonych energetycznie budynkach – jednak kto za to zapłaci?

Adam Abramowicz poruszył dwa istotne tematy – zmian dot. składki zdrowotnej oraz absencji i jej kosztów dla pracodawców.

W porannym spotkaniu wzięli udział także Aleksandra Stępniak (Velux Polska), Aleksandra Surdykowska (Stena Recycling), Szczepan Ruman (ŚGP Industria) oraz Michał Domaszewski (Ambasadorzy Zdrowia). Nie zabrakło głosów w temacie termomodernizacji, potencjału GOZ i zdrowia Polaków. Zainicjowane podczas śniadania prasowego tematy rozwinięte zostaną w toku wydarzenia na poszczególnych scenach tematycznych.

Wspólnie, ku przyszłości

Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR to cykliczne wydarzenie, którego celem jest zbudowanie przestrzeni służącej wymianie idei, współpracy na rzecz ochrony środowiska, osiągnięciu celów klimatycznych oraz wspieraniu ambitnych, racjonalnych ekonomicznie i społecznie inicjatyw polskiej polityki klimatycznej. Dwudniowe wydarzenie, którego organizatorami są Fundacja Czyste Powietrze oraz Fundacja Pozytywnych Idei, realizowane jest w formule hybrydowej, w trzech studiach telewizyjnych. Wydarzenie odbywa się 22-23 kwietnia 2024 r. w Warszawie.

Trzy sceny tematyczne – jeden cel

Ideą, która przyświecać będzie zbliżającemu się wydarzeniu, jest wspólne działanie ku przyszłości. W obrębie trzech scen tematycznych eksperci spotkają się, aby wspólnie debatować nad rozwiązaniami, trendami ekologicznymi, a także szansami i zagrożeniami, jakie dla środowiska niesie perspektywa kolejnych lat. Scena CLIMATE CARE stanie się przestrzenią do podjęcia m.in. takich tematów, jak dekarbonizacja, zrównoważone budownictwo, Gospodarka Obiegu Zamkniętego czy troska o jakość powietrza, zasoby wody i bioróżnorodność. Kolejna ze scen – BUSINESS CONNECT – podejmie tematy związane m.in. z odpowiedzialnością przedsiębiorców wobec działań wpływających na środowisko, rynkami energii czy finansowaniem zrównoważonego rozwoju i rolą automatyzacji procesów. Z kolei trzecia ze scen, jaką jest FUTURE COOPERATION, skupi się na wykorzystaniu innowacyjnych technologii i przemyślanych rozwiązań wobec zmian klimatycznych, a także roli innowacji i globalnych trendów w przyszłości naszej planety.

Materiał Promocyjny