Jak wynika z raportu pt. „Globalne trendy w sporach dotyczących zmiany klimatu: migawka z 2022 roku”, opublikowanego przez Ioanę Setzer i Catherine Higham z Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment przy London School of Economics and Political Science, na świecie składanych jest coraz więcej pozwów w sprawach klimatu.

Zdecydowana większość spraw kwestionuje bezczynność państwa, sporo z nich jest inspirowanych orzeczeniem z 2019 roku, nakazującym holenderskiemu rządowi ograniczenie emisji. Raport zauważa jednak również wzrost spraw skierowanych przeciwko podmiotom korporacyjnym, takim jak firmy z sektora rolniczego i żywnościowego, transportu, tworzyw sztucznych, finansów oraz sektora odzieżowego.

Według raportu, pomiędzy 1 stycznia 2020 roku a 31 maja 2022 roku, wniesiono 475 pozwów, z czego 321 zostało złożonych w Stanach Zjednoczonych, a 32 w krajach Globalnego Południa.

Czytaj więcej

Wygranych pozwów za klimat będzie więcej. Pomoże nauka

Jak podkreślają autorki raportu, coraz więcej spraw jest skierowanych przeciwko firmom z branży paliw kopalnych.

„Sprawy przeciwko Carbon Majors (czyli największym firmom związanym z wydobyciem ropy, gazu oraz węgla – przyp. red.) i innym firmom zaangażowanym w wydobycie paliw kopalnych lub dostarczanie energii kopalnej nadal się mnożą, obecnie coraz bardziej poza Stanami Zjednoczonymi” – czytamy w raporcie.

Autorki raportu zauważają również rolę wytaczanych procesów w zmianie podejścia rządów światowych do ropy, gazu oraz węgla:

„Sprawy klimatyczne odegrały ważną rolę w dążeniu do stopniowego wycofywania paliw kopalnych. Sprawy łączą argumenty dotyczące wsparcia rządowego dla wykorzystania paliw kopalnych – czy to poprzez polityki, zezwolenia czy dotacje – z argumentami dotyczącymi praw człowieka oraz praw konstytucyjnych” – podkreślają w raporcie.

Jak wynika z raportu, sporo spraw dotyczy greenwashingu, który autorki raportu dzielą na trzy kategorie: wprowadzające w błąd informacje dotyczące zobowiązań korporacyjnych oraz rządowych, dezinformację co do atrybutów produktu oraz nieprawdziwe informacje dotyczące inwestycji klimatycznych, ryzyka finansowego oraz szkód wyrządzanych przez firmy.

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

Szacują również, że w przyszłości pojawi się „więcej sporów sądowych skupiających się na osobistej odpowiedzialności (od spraw karnych po sprawy skoncentrowane na obowiązkach dyrektorów, funkcjonariuszy i powierników w zakresie zarządzania ryzykiem klimatycznym), ale także międzynarodowych sporów dotyczących zapobiegania zadośćuczynienia (lub „strat i szkód”) w związku ze zmianą klimatu”.

Autorki spodziewają się również „ciągłego wzrostu sporów sądowych przeciwko rządom i głównym emitentom kwestionującym zobowiązania, które w nadmiernym stopniu opierają się na technologiach usuwania gazów cieplarnianych lub „ujemnych emisji”, a także w przypadkach, które są wyraźnie związane z połączeniem klimatu i różnorodności biologicznej”.

Czytaj więcej

Pięcioro Polaków pozywa rząd za bierność w sprawie klimatu