Naukowcy z Centrum Prognoz Klimatycznych NOAA twierdzą, że zjawisko El Niño już się pojawiło, a jego wpływy będą się umacniać aż do zimy. Zdaniem ekspertów, obecne zjawisko może być szczególnie silne, co oznacza, że możemy spodziewać się wyjątkowo wysokich temperatur, zwłaszcza na terenach, które już doświadczają konsekwencji związanych z pogłębiającym się kryzysem klimatycznym. Tak intensywne El Niño pojawiło się m.in. w latach 2015-2016, co zbiegło się z wystąpieniem najgorętszego roku w historii.

Jak wynika z badania, opublikowanego na łamach czasopisma Science, w ciągu kolejnych pięciu lat globalna gospodarka może wyjątkowo ucierpieć w efekcie zjawiska El Niño. Naukowcy oszacowali, że związane z nim straty mogą sięgnąć nawet 3,4 bln dolarów. Po wystąpieniu szczególnie silnych El Niño w latach 1982-83 i 1997-98, produkt krajowy brutto Stanów Zjednoczonych przez pięć kolejnych lat był o 3 proc. niższy niż gdyby nie nastąpił. Według autorów badania, gdyby zjawisko wystąpiło obecnie z podobną siłą, amerykańska gospodarka poniosłaby straty rzędu niemal 700 mln dolarów. Jeszcze bardziej w wyniku El Niño z lat 1982-83 i 1997-98 ucierpiały przybrzeżne kraje tropikalne, takie jak Peru i Indonezja, które odnotowały aż 10 proc. spadek PKB.

Czytaj więcej

ONZ: Świat powinien przygotować się na El Niño

Tegoroczne El Niño może do 2029 roku kosztować światową gospodarkę 3,4 bln dolarów, a także spowolnić jej rozwój przez 14 lat. Naukowcy oceniają, że w wyniku zmian klimatu, zwiększających częstotliwość oraz siłę zjawiska, w ciągu następnego stulecia globalne straty gospodarcze mogą sięgnąć 84 bln dolarów.

W 2016 roku Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował badanie, z którego wynikało, że nadejście El Niño fatalnie wpływa m.in. na gospodarkę Republiki Południowej Afryki, która doświadcza wówczas szczególnie gorących i suchych lat, zagrażających rolnictwu. Cierpi również rolnictwo w Indiach, gdzie El Niño wywołuje słabe monsuny. Organizacja Narodów Zjednoczonych ostrzegała w ubiegłym roku, że nadejście El Niño może znacząco wpłynąć na pogłębienie się problemu głodu na świecie.