Emisje pochodzące z wylesiania są dwukrotnie wyższe, niż zakładano

Według nowych danych Uniwersytetu w Leeds, opublikowanych na łamach Nature Sustainability, wylesianie tropikalne w szybkim tempie wpływa na zmianę klimatu.

Publikacja: 02.03.2022 19:20

Emisje pochodzące z wylesiania są dwukrotnie wyższe, niż zakładano

Foto: Adobe Stock

Naukowcy szacują, że lasy na całym świecie przechowują obecnie ok. 861 gigaton dwutlenku węgla, co stanowi równoważność emisji generowanych przez 100 lat. Wycinka drzew sprawia, że dwutlenek węgla zmagazynowany w roślinności i glebie jest uwalniany do atmosfery, zmniejsza również zdolność pochłaniania dwutlenku węgla przez ekosystemy lądowe. Jak ustalono, od 2000 roku aż 10 proc. lasów tropikalnych zostało wyciętych, a tempo uwalniania składowanych przez lasy emisji podwoiło się i nadal rośnie. Jako główną przyczynę autorzy badania wskazują niezrównoważone rolnictwo i poszerzanie terenów uprawnych.

Czytaj więcej

IPCC: zalesianie musi być przeprowadzane z głową

W regionach tropikalnych wylesianie napędza przede wszystkim hodowla bydła, produkcja oleju palmowego oraz uprawa kawy, soi, kakao oraz kauczuku. Stanowi poważne zagrożenie dla rdzennych kultur oraz ekosystemów, szczególnie dotykając orangutany, jaguary, leniwce oraz setki gatunków ptaków.

Ustalenia kontrastują z wcześniejszymi analizami, takimi jak Globalny Budżet Węglowy 2021, który sugerował niewielki spadek utraty dwutlenku węgla w wyniku wylesiania.

„Lasy tropikalne to ogromne magazyny węgla. Musimy ograniczyć wylesianie, aby spowolnić globalne ocieplenie” – powiedział główny autor badania Yu Feng, doktorant z Południowego Uniwersytetu Nauki i Technologii w Shenzhen.

Według autorów badania, największy wzrost emisji leśnych w ciągu ostatnich 20 lat odnotowała Brazylia, której prezydent Jair Bolsonaro radykalnie złagodził przepisy dotyczące wycinki drzew od czasu objęcia urzędu w 2019 roku. Za wylesianie w Brazylii w największym stopniu odpowiada przemysł mięsny, który nieustająco poszerza tam swoje tereny pod hodowlę bydła. Od lat Brazylia zajmuje pierwsze miejsce na świecie pod względem eksportu wołowiny. Według danych Yale School of Forestry and Environmental Studies, brazylijscy producenci mięsa odpowiadają za niemal 80 proc. wylesiania Amazonii.

Jak twierdzą naukowcy z Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), wzrost emisji wynikających z wylesiania następuje po podpisaniu kilku globalnych deklaracji dotyczących ograniczenia wylesiania, w tym deklaracji nowojorskiej w sprawie lasów z 2014 roku. Raport opublikowany w zeszłym roku na temat postępów w sprawie deklaracji wykazał, że większość sygnatariuszy nie uwzględniła jej celów w swoich ostatnich zobowiązaniach klimatycznych złożonych ONZ.

Naukowcy szacują, że lasy na całym świecie przechowują obecnie ok. 861 gigaton dwutlenku węgla, co stanowi równoważność emisji generowanych przez 100 lat. Wycinka drzew sprawia, że dwutlenek węgla zmagazynowany w roślinności i glebie jest uwalniany do atmosfery, zmniejsza również zdolność pochłaniania dwutlenku węgla przez ekosystemy lądowe. Jak ustalono, od 2000 roku aż 10 proc. lasów tropikalnych zostało wyciętych, a tempo uwalniania składowanych przez lasy emisji podwoiło się i nadal rośnie. Jako główną przyczynę autorzy badania wskazują niezrównoważone rolnictwo i poszerzanie terenów uprawnych.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Lasy
Wycinka „zielonych płuc Ziemi” ostro hamuje. Drwalom zostało tylko 6 lat
Lasy
Grzybowa anomalia w polskich lasach. Eksperci są zaniepokojeni
Lasy
„Złodzieje drzew”. Nowe zjawisko we Francji. Zapowiedź ekokatastrofy?
Lasy
Projekty sadzenia lasów w Afryce w ogniu krytyki. „To niszczenie ekosystemów”
Lasy
Drzewa zaczynają „kaszleć” dwutlenkiem węgla. To skutek zmian klimatu