W ostatnich latach pojawiają się liczne regulacje dotyczące emisyjności węgla, w tym dyrektywa CSRD, nakładająca obowiązek raportowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Kryteria ESG zyskują coraz większe znaczenie w oczach partnerów biznesowych, klientów, a nawet inwestorów. Monitorowanie śladu węglowego firm staje się więc nie tylko obowiązkiem prawnym, ale również warunkiem zachowania przewagi konkurencyjnej. Z pomocą przybywa polski start-up Envirly, oferując innowacyjną platformę do zarządzania śladem węglowym organizacji.

Ślad węglowy organizacji to całkowita ilość gazów cieplarnianych (GHG) wyemitowanych bezpośrednio lub pośrednio w wyniku jej działalności. Mierzony jest zazwyczaj w ujęciu rocznym, uwzględniając emisje gazów generowane w wyniku funkcjonowania całej firmy. Zgodnie z dyrektywą CSRD, od 2024 roku zostanie nałożony obowiązek szczegółowego raportowania postępowania na rzecz ekorozwoju na wszystkie duże spółki, grupy kapitałowe oraz spółki giełdowe. Wiele przedsiębiorstw i ich kontrahentów będzie zmuszonych do dostosowania się do nowych standardów – pośrednim skutkiem nowych przepisów jest groźba wypadnięcia z łańcucha dostaw mniejszych podmiotów, które nie ujawnią śladu węglowego. Niewiele jest jednak dostępnych na rynku nowoczesnych narzędzi, które ułatwiają ten proces. Większość tego typu rozwiązań opiera się na konsultacjach i szkoleniach – brakuje technologii, która uwolniłaby firmy od potrzeby zatrudniania ekspertów i pozwoliła na automatyzację działań.

Z rozwiązaniem tego problemu przybywa polski start-up Envirly, który stworzył nowoczesną platformę służącą do monitorowania śladu węglowego produktu, wydarzenia, usługi czy całej organizacji. Poprzez tę platformę, można stale monitorować ślad, ustalić cele redukcyjne oraz otrzymywać inteligentne rekomendacje dotyczące obniżania jego poziomu. Dzięki niej przedsiębiorcy mogą spełnić wymagania regulacyjne, zabezpieczyć się przed wypadnięciem z łańcucha dostaw oraz postawić pierwszy krok w kierunku ekorozwoju, który na Zachodzie staje się już normą – bez potrzeby zatrudniania konsultantów.

Platforma służy do śledzenia czynników wpływających na generowanie śladu węglowego, skutecznie pomagając polskim firmom mierzyć go i obniżać zgodnie z międzynarodowymi standardami. Na podstawie dostarczonych informacji, Envirly prowadzi przez cały proces, analizując indywidualnie potrzeby każdego klienta. Oferuje wsparcie w dekarbonizacji organizacji, wysoce intuicyjny interfejs oraz inteligentne rekomendacje redukcji emisji z wykorzystaniem algorytmów AI (ang. Artificial Intelligence). Kolejną funkcjonalnością, niezwykle istotną z punktu widzenia przedsiębiorców jest obsługa 1,2 oraz 3 zakresu Protokołu GHG (Protokół Gazów Cieplarnianych), którego głównym założeniem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych przez państwa uprzemysłowione. Większość przedsiębiorstw skupia się na dwóch pierwszych zakresach, ponieważ trzeci wymaga odpowiednich narzędzi do wykonania skomplikowanych obliczeń. Z pomocą przychodzi Envirly, oferując obsługę wszystkich trzech zakresów protokołu w jednym miejscu.

W ubiegłym roku Mateusz Masiak, Marek Masiak, Marcin Waryszak i Weronika Czaplewska połączyli siły i doświadczenie i rozpoczęli pracę nad najnowszym projektem-dzieckiem ich spółki Quantifier, jakim jest Envirly.

Mateusz Masiak objął stanowisko prezesa spółki. Jest absolwentem London School of Economics and Political Science (LSE) i Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada doświadczenie w zarządzaniu produktem i komercjalizacją oprogramowania na dużą skalę, które zdobywał w McKinsey&Co i OPOKA TFI. To zdobywca wielu branżowych grantów naukowych i laureat prestiżowej listy Forbes “25 under 25”, na której znalazł się razem z Marcinem Waryszakiem, COO Envirly. Wspólnie odpowiadają za sukcesy startupu Calmsie. Szef operacji ukończył UW i specjalizuje się w praktycznych strategiach, wywodzących się z silnego zaplecza naukowego. Marcin Waryszak był wieloletnim członkiem zarządu organizacji trzeciego sektora, panelistą i doradcą międzynarodowych kongresów ekonomicznych. Marek Masiak, CTO Envirly, to finalista konkursu Asia Student Supercomputer Challenge 20-21 w Shenzhen w Chinach oraz konkursu Cluster Competition Supercomputing 19 w Denver oraz ISC High Performance 2020 we Frankfurcie. Panelista konferencji Supercomputing Frontiers Europe 2020. Pracował m. in. w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Chief Strategy Officerką (CSO) została Weronika Czaplewska, absolwentka LSE i UW oraz doświadczona menadżerka start-upów technologicznych, oraz ekspertka sektora publicznego. Pracowała w Ministerstwie Finansów i NGOs (Instytut im. A. Smith oraz FOR). Ekspertka programu Climate Leadership Organizacji Narodów Zjednoczonych. Obejmuje również pozycję prezeski Fundacji QuantFin, zajmującej się quantitative finance, ESG, różnorodnością i etyką w branży finansowej.

- Zależy nam na tym, by ułatwić procesy analizy śladu węglowego w polskich firmach. Nasza platforma umożliwia świadome podejmowanie działań w kierunku zrównoważonego rozwoju praktycznie bez wysiłku i specjalistycznego know-how. Envirly pozwala przedsiębiorcom na budowanie wartości swoich firm dzięki zielonej strategii, co prowadzi do wzmocnienia konkurencyjności – jak trendy pokazują oprócz ceny, w niedalekiej przyszłości będzie liczyć się także ślad węglowy - mówi Weronika Czaplewska, CSO w Envirly.

Pomimo niespełna roku istnienia na rynku, start-up może pochwalić się licznymi osiągnięciami m.in. udziałem w finale Programu Grantowego ING Polska oraz Startup Impact Program, organizowanego przez Kozminski Business Hub i Żabka Polska, jak również uzyskaniem finansowania z PARP (Centrum Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw) w wysokości 1 mln zł. Platforma Envirly została również uwzględniona w mapie Technologii dla Miast, tworzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Do grona partnerów Envirly dołączyli już, m.in. UBS, QuantFin, ICM czy Kielgo.