Badania przeprowadzone przez Londyńskie Towarzystwo Zoologiczne (ZSL) i Chińską Akademię Nauk wykazały, że rybołówstwo oraz aktywność człowieka doprowadziły do tego, że od lat 70. XX wieku gwałtowanie zaczęła zmniejszać się liczba diugonów w chińskich wodach. Naukowcy dokonali tego odkrycia, przeprowadzając ankiety w społecznościach rybackich w całych Chinach. „Jest to pierwsze wyginięcie tak dużego ssaka na wodach przybrzeżnych Chin" - podkreślono w raporcie.

Czytaj więcej

Globalne ocieplenie zagraża morskim ekosystemom

Diugonie, nazywane też „krowami morskimi”, ze względu na dietę, która składa się przede wszystkim z trawy morskiej, spotkać można było w wodach przybrzeżnych indyjskiego i zachodniego Pacyfiku. Zwierzęta te w 1988 roku sklasyfikowano jako gatunek chroniony i zagrożony wyginięciem. Zanim ssaki zostały uznane za wymarłe, badacze rozważali możliwość, że gatunek przesunął się na północ wzdłuż wybrzeża „w odpowiedzi na działalność człowieka lub zmianę klimatu”. Ostatecznie naukowcy uznali jednak, że to mało prawdopodobny scenariusz, gdyż na północ od zwykłego siedliska diugonów brakuje ławic trawy morskiej.

Spadek diugonów w Chinach był spowodowany przede wszystkim utratą siedlisk tych zwierząt. Zostały one szybko zdegradowane przez ludzi i choć wysiłki na rzecz ich odbudowy były jednym z kluczowych priorytetów Chin w zakresie ochrony przyrody, działanie to wymaga dużo czasu. „A diugonie tego czasu już nie mają” - zaznaczają naukowcy. 

Współautor badania, profesor Samuel Turvey z Instytutu Zoologii ZSL, powiedział, że „wyginięcie diugonów w Chinach byłoby katastrofalną stratą”. - Ich zniknięcie spowoduje efekt domina i będzie miało katastrofalne skutki dla funkcjonowania ekosystemu. To dzwonek alarmowy, otrzeźwiające przypomnienie, że wyginięcie konkretnych gatunków może nastąpić przed opracowaniem skutecznych działań ochronnych - stwierdził. - Nasze badanie wykazuje przydatność wykorzystania lokalnej wiedzy ekologicznej do zrozumienia stanu zagrożonej bioróżnorodności i odtworzenia dynamiki wymierania – i zachęcamy inne badania konserwatorskie do współpracy z lokalnymi społecznościami w celu oceny wymagań środowiskowych i zagrożeń dla innych rzadkich gatunków - dodał Turvey.

Czytaj więcej

Ratowanie ginących gatunków staje się coraz trudniejsze

Badacze podkreślili, że z „zadowoleniem przyjmą wszelkie dowody na to, że diugonie mogą nadal żyć w Chinach”. Zarekomendowali również, by zmienić status gatunku na krytycznie zagrożony – prawdopodobnie wymarły.