Jak wynika z badań opublikowanych na łamach The Journal of the Royal Society of New Zealand, zmiany klimatyczne mają wyjątkowo negatywny wpływ na populację albatrosów. Te ptaki, będące jednymi z najbardziej monogamicznych zwierząt, łączących się w pary na całe życie, czyli nawet 50-60 lat, coraz częściej się rozstają.

Czytaj więcej

Faszerujemy zwięrzęta hodowlane antybiotykami. Polska czwarta w UE

W badaniu wykorzystano dane z 15 lat, dotyczące 15,5 tysiąca par lęgowych albatrosów czarnobrewych na New Island na Falklandach. Naukowcy z Uniwersytetu Lizbońskiego doszli do wniosku, że wskaźnik trwałej separacji ptaków, który w tym okresie wynosił średnio 3,7 proc., wzrósł w latach, w których ocean był najcieplejszy. W 2017 roku wynosił aż 7,7 proc.

Według raportu, najczęstszą przyczyną „rozwodów” albatrosów jest niezdolność do skutecznego opierzenia pisklęcia. Im bardziej wzrasta temperatura morza, tym większe problemy z płodnością mają te ptaki.

„Wzrost temperatury powierzchni morza doprowadził do wzrostu liczby rozstań” – potwierdza Francesco Ventura, biolog zajmujący się ochroną przyrody, przewodniczący zespołowi badawczemu.

Dr Graeme Elliott, ekspert od albatrosów w Departamencie Ochrony Nowej Zelandii, powiedział, że wnioski płynące z badania „nie zaskakują aż tak bardzo”. Podkreślił, że zmiany demograficzne dotyczące populacji albatrosów zostały przez naukowców zaobserwowane już wcześniej i ma to związek ze spadkiem populacji ryb.

Według Departamentu Konserwacji Nowej Zelandii liczba albatrosów na Antypodach, spadła o dwie trzecie w ciągu ostatnich 15 lat. Wynika to ze zmian klimatycznych i konieczności bardziej intensywnego poszukiwania pożywienia. Spora część samic albatrosa zmieniła trasę, coraz częściej padając ofiarą wypadków z udziałem łodzi rybackich. To z kolei zachwiało równowagą populacji, w której jest obecnie coraz mniej samic. Pozostałe samice są natomiast bardziej zestresowane, co mogą przypisywać mniejszej wydajności samców. W efekcie pary albatrosów coraz częściej się rozstają.

Czytaj więcej

Zwierzęta zmieniają się z klimatem. Rosną im nie tylko dzioby

Naukowcy uważają, że wyniki badania wskazują jasno na negatywne konsekwencje ocieplającego się klimatu na funkcjonowanie populacji albatrosów:

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

„Nasza praca dostarcza, według naszej wiedzy, pierwszego dowodu na znaczący wpływ panujących warunków środowiskowych na występowanie rozwodów w długowiecznej społecznie monogamicznej populacji” – czytamy w badaniu. Jak z niego wynika, wszystkie przyjęte techniki modelowania konsekwentnie pokazują, że „rozwody” albatrosów w dużej mierze uwarunkowane są przez zmieniające się warunki środowiskowe.

„Stąd, w świetle dramatycznego zakresu obecnych zmian klimatycznych, spowodowane przez środowisko zakłócenia procesów rozrodczych społecznie monogamicznych populacji mogą stanowić przeoczoną konsekwencję globalnych zmian, z reperkusjami dla demografii i dynamiki populacji” – podkreślają naukowcy.