We wtorek, 16 maja w Ambasadzie Francji w Warszawie odbyło się wspólne śniadanie partnerów jubileuszowej, X. edycji Programu Eco-Miasto 2023. Spotkanie otworzyli Frederic Billet, Ambasador Francji w Polsce, który podkreślił znaczenie idei całego przedsięwzięcia z punktu widzenia przyszłości zrównoważonego rozwoju miast oraz Maria Andrzejewska, Dyrektor Generalna UNEP/GRID-Warszawa, która zaprezentowała założenia Programu i towarzyszące mu tegoroczne hasło przewodnie tj. Miasto. Ludzie. Przyszłość.

Przybyli partnerzy, wśród których byli przedstawiciele firm i organizacji, takich jak Fundacja Veolia Polska, Renault Group, Nhood Polska, InPost, PZU, Związek Miast Polskich, SARP, a także przedstawiciele mediów, omawiali szeroko pojęte kwestie odpowiedzialnego biznesu. Zwrócili szczególną uwagę na fakt, iż należy go przede wszystkim ściśle łączyć z ochroną środowiska, odpowiedzialnością społeczną oraz ładem korporacyjnym. Tylko takie podejście pozwoli wypracować rozwiązania wspierające budowanie długoterminowej wartości w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem.

W trakcie dyskusji uczestnicy spotkania podkreślali, jak ważne jest holistyczne postrzeganie problematyki zrównoważonego rozwoju miast i faktu, iż związane z nim pozytywne zmiany ilościowo – jakościowe muszą zachodzić na wielu płaszczyznach tkanki miejskiej równolegle, tj. środowiskowej, gospodarczej, społecznej, infrastrukturalnej oraz przestrzennej. Kwestią niezwykle istotną i wielokrotnie podkreślaną był również aspekt świadomości i edukacji ekologicznej społeczeństwa prowadzący do korzystnych dla środowiska zmian wynikających z proekologicznych, codziennych zachowań mieszkańców miast.

Program Eco-Miasto, który wystartował w 2013 roku, jest wspólnym działaniem UNEP/GRID-Warszawa — organizacji, która od 1991 r. realizuje w Polsce misję Programu ONZ ds. Środowiska (UNEP) oraz Ambasady Francji w Polsce. Eco-Miasto to rozpoznawalna już marka wśród jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Dzięki cyklom warsztatów, webinarów, konferencji Program stanowi platformę wymiany myśli i doświadczeń, wzajemnych inspiracji i edukacji dla samorządowców, przedsiębiorców i ekspertów zrównoważonego rozwoju miast. Flagowym działaniem Programu jest coroczny konkurs organizowany dla miast polskich miast. Doświadczenia kolejnych edycji Programu podsumowują konferencja i tematyczna e-publikacja.