CDP: Tylko 41 proc. firm podaje nam emisje związane z łańcuchem dostaw

Z najnowszego raportu organizacji CDP, która zachęca firmy do mierzenia się z zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatu, wynika, że jedynie 0,04 proc. raportujących jej firm wymaga od swoich dostawców wyznaczania ambitnych celów w zakresie redukcji emisji. Tylko 41 proc. spółek ujawniających informacje CDP podaje jej zaś emisje związane z łańcuchem dostaw.

Publikacja: 14.03.2023 10:19

CDP: Tylko 41 proc. firm podaje nam emisje związane z łańcuchem dostaw

Foto: Adobe Stock

Disclose Insight Action (CDP), organizacja non-profit, która zachęca firmy i miasta do mierzenia i zarządzania szansami i zagrożeniami związanymi ze środowiskiem i zmianami klimatu, opublikowała nowy raport. Każdego roku CDP zbiera informacje za pośrednictwem kwestionariuszy „zmiany klimatu”, „wylesiania” i „bezpieczeństwa wodnego”. W 2022 roku ponad 680 instytucji finansowych z aktywami o wartości około 130 bln euro zwróciło się do przedsiębiorstw o ujawnienie informacji na temat ich wpływu na środowisko, ryzyka i możliwości za pośrednictwem CDP. Odpowiedzi udzieliło ponad 18 700 firm reprezentujących połowę globalnej kapitalizacji rynkowej.

Czytaj więcej

Co właściwie największe marki robią w sprawie zmian klimatu?

Co z wnioskami z COP 15?

Jak oceniła w swoim najnowszym raporcie CDP, „ujawnianie informacji na temat wpływu łańcucha dostaw na środowisko, nie odbywa się w wymaganej skali i zakresie”. „Tylko 41 proc. firm raportuje o jakichkolwiek emisjach ze swojego łańcucha dostaw” – czytamy w raporcie.

Z raportu wynika również, że w 2022 roku 70 proc. przedsiębiorstw zgłosiło CDP, że "nie oceniło wpływu swojego łańcucha dostaw na różnorodność biologiczną", mimo porozumienia zawartego na COP15. Podczas 15. Konferencji Stron Konwencji o różnorodności biologicznej, która odbyła się w dniach 7-19 grudnia w Montrealu, rządy z całego świata zebrały się, aby uzgodnić nowe cele i zadania do 2030 roku, mające na celu zatrzymanie i odwrócenie procesu utraty przyrody. Przyjęte na zakończenie konferencji porozumienie UNEP (United Nations Environment Programme) nazywa się „przełomowym” i „historycznym”. Negocjacje zaowocowały przyjęciem planu The Global Biodiversity Framework, czyli Globalnych Ram dla Różnorodności Biologicznej. Zawiera on konkretne środki mające na celu powstrzymanie i odwrócenie procesu utraty przyrody, w tym najważniejsze – objęcie ochroną 30 proc. planety i odtworzenie 30 proc. zdegradowanych ekosystemów do 2030 roku. Jednym z uzgodnionych celów jest także wymaganie od firm międzynarodowych i instytucji finansowych monitorowania, oceny i przejrzystego ujawniania zagrożeń i wpływu na różnorodność biologiczną poprzez ich działalność, portfele, łańcuchy dostaw i wartości.

Czytaj więcej

Najwięksi emitenci umniejszają swoim działaniom w zakresie walki o klimat

Sytuacja się poprawia, ale to wciąż za mało

CDP podkreśla w swoim raporcie, że „większość firm powinna zrozumieć, że niezbędne jest, aby zaczęły sprawdzać wpływ swojego łańcucha dostaw na zmiany klimatyczne i przyrodę”. „Większość firm priorytetowo traktuje ujawnianie informacji na temat klimatu. Spośród ponad 18500 spółek ujawniających informacje CDP w 2022 roku ponad 7000 spółek zgłosiło, że angażuje swoich dostawców w kwestie zmian klimatu, w porównaniu do 915 w kwestii wody i nieco ponad 500 w kwestii wylesiania” – czytamy. „Wskaźnik dotyczący łańcuchów dostaw jest znacznie wyższy w spółkach ujawniających informacje na temat wylesiania. 69 proc. z firm angażuje swoich dostawców w tę kwestię. 39 proc. spółek ujawniło informacje na temat zmian klimatu i angażowania swoich dostawców w kwestie klimatyczne. 23 proc. zrobiło to, jeśli chodzi o wodę” – dodano. Jak zaznaczono w raporcie, „niewielka, ale rosnąca liczba firm przejmuje inicjatywę i prowadząc biznes, bierze pod uwagę naturę".

Z raportu wynika także, że jedna na dziesięć firm uwzględnia w swoich umowach z dostawcami wymogi związane z klimatem. „Większość tych wymogów nie jest jednak jeszcze dostosowana do nauki o klimacie i wyznaczonych celów” – zauważono.

CDP oceniła, że działania podejmowane przez firmy w kwestii łańcuchów dostaw, nie są na razie wystarczające, by rozwiązać kluczowe problemy, takie jak bezpieczeństwo wodne czy wylesianie. Z przedstawionych danych wynika, że „70 proc. proc. firm nie będzie miało motywacji do działania w sprawie wylesiania przed 2025 rokiem, podczas gdy tylko 3 proc. firm będzie miało motywację związaną z zapewnieniem bezpieczeństwa wodnego”. „W przypadku klimatu sytuacja jest bardziej korzystna – 74 proc. firm zgłosiło nadzór nad zmianami klimatu na poziomie zarządu, a 41 proc. pozostałych firm planuje wprowadzić go w najbliższych dwóch latach” – dodano. Sytuacja zaczyna się więc poprawiać, ale wciąż jest to na bardzo wczesnym etapie.

- Tegoroczny raport pokazuje, że działania na rzecz środowiska nie odbywają się w tempie, skali i zakresie wymaganym do ograniczenia globalnego wzrostu temperatury do 1,5 stopnia. Wiele firm nadal nie rozumie, że ich wpływ na środowisko wykracza daleko poza ich działania - podkreśla Sonya Bhonsle z CDP. "Szczyt COP15 nie mógł być bardziej przejrzysty w wezwaniu do działania w sprawie raportowania korporacyjnego na temat przyrody. Jeśli konkretna firma chce prowadzić działalność w przyszłości, musi brać pod uwagę naturę, decydując o swoim łańcuchu dostaw i współpracy z dostawcami - dodała. - Już teraz musimy zobaczyć ze strony firm działania, które pomogą wspólne rozwiązać problemy dotyczące wpływu łańcucha dostaw na zmiany klimatyczne i przyrodę - zaznaczyła. 

Disclose Insight Action (CDP), organizacja non-profit, która zachęca firmy i miasta do mierzenia i zarządzania szansami i zagrożeniami związanymi ze środowiskiem i zmianami klimatu, opublikowała nowy raport. Każdego roku CDP zbiera informacje za pośrednictwem kwestionariuszy „zmiany klimatu”, „wylesiania” i „bezpieczeństwa wodnego”. W 2022 roku ponad 680 instytucji finansowych z aktywami o wartości około 130 bln euro zwróciło się do przedsiębiorstw o ujawnienie informacji na temat ich wpływu na środowisko, ryzyka i możliwości za pośrednictwem CDP. Odpowiedzi udzieliło ponad 18 700 firm reprezentujących połowę globalnej kapitalizacji rynkowej.

Pozostało 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Walka o klimat
Tylko zielona chemia ma przyszłość
Walka o klimat
Korzyści dalece większe niż koszty
Walka o klimat
W Polsce brakuje wizji systemu gospodarki odpadami
Walka o klimat
Wyzwania zielonej transformacji branży chemicznej
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Materiał partnera
Obowiązkowa pozycja w budżecie inwestycji
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą