„Rzeczpospolita” nagrodziła ekologów Zielonymi Orłami

Kapituła nagrody uhonorowała osoby, organizacje, firmy, samorządy, doceniła nowoczesne rozwiązania proekologiczne. Przyznała także nagrody w kategorii In memoriam. Sylwetki laureatów dziś w 40-stronicowym dodatku „Walka o klimat”.

Publikacja: 29.11.2022 20:53

Zielone Orły przyznaliśmy po raz trzeci

Zielone Orły przyznaliśmy po raz trzeci

Foto: jacek kamiński

– „Rzeczpospolita” reprezentuje gospodarczą rację stanu, więc my, organizując ten konkurs, zwracamy uwagę na to, że ekologia i myślenie o przyszłości to właśnie jest racja stanu – mówił Maciej Maciejowski, prezes Gremi Media, wydawcy „Rzeczpospolitej”, podczas uroczystości wręczenia nagród Zielone Orły „Rzeczpospolitej”. Podkreślił, że ekologia jest niezbędną inwestycją w przyszłość, która zapewnić może nam i przyszłym pokoleniom życie na godnym poziomie.

Po raz trzeci kapituła złożona z ekologów, przedstawicieli biznesu oraz członków naszej redakcji przyznała nagrody i wyróżnienia dla osób, organizacji, firm, samorządów, które w swojej działalności przyczyniły się znacząco do ochrony polskiej przyrody. Nagrodą Im memoriam uhonorowaliśmy też osoby, które wiele w ochronie środowiska dokonały, a już nie żyją.

Czytaj więcej

Zielone Orły "Rzeczpospolitej" 2022

Rok katastrofy

W roku wielkiej katastrofy ekologicznej na Odrze wśród nagrodzonych znaleźli się działacze alarmujący o jej stanie, walczący o jej ratowanie i wskazanie winnych: Koalicja Ratujmy Rzeki oraz Polski Związek Wędkarski (wyróżnienie poza kategoriami). – Za uświadamianie Polakom, jak ważne dla wszystkich są rzeki i w jakim opłakanym stanie są one dziś, za monitorowanie i ocenę polskich wód nagrodę otrzymuje Koalicja Ratujmy Rzeki – mówił red. Marcin Piasecki, szef kapituły.

– Koalicja to dziesiątki organizacji w całej Polsce, setki osób: aktywiści, naukowcy, którym szczerze zależy na ratowaniu rzek – mówił Paweł Augustynek Halny z Koalicji.

– Przez wiele lat to była praca niewidoczna, nikt się nie interesował rzekami, żyłami ziemi, a obrona słodkiej wody to powinna być rzecz absolutnie podstawowa, bo bez niej nie możemy żyć – wspominała Cecylia Malik.

– Cieszymy się, że coraz więcej Polek i Polaków wie, że rzeka nie jest rzeczą – dodała dr Marta Wiśniewska.

Za uparte i skuteczne alarmowanie opinii publicznej o katastrofie wyróżnienie otrzymał Polski Związek Wędkarski. – Walczymy w Sejmie, by do świadomości rządzących dotarło, że musimy ratować przyrodę. To, co pokazała Odra – 293 zrzuty, z czego wiele nielegalnych – sprawia, że mamy pełne ręce roboty – mówiła Beata Olejarz, prezes Polskiego Związku Wędkarskiego. Podkreślała, że organizacje pozarządowe połączyły siły w tej sprawie, i ostrzegła, że katastrofa pokazała, iż państwo polskie na katastrofę na rzece jest zupełnie nieprzygotowane.

Koalicja Ratujmy Rzeki znakomicie spisała się w czasie katastrofy na Odrze

Koalicja Ratujmy Rzeki znakomicie spisała się w czasie katastrofy na Odrze

fot. Jacek Kamiński

Uznanie za dobre pomysły

Kapituła uhonorowała firmy, które stosują innowacyjne i ekologiczne technologie, promując zrównoważony rozwój. Zielony Orzeł m.in. za autobusy elektryczne i wodorowe trafił do firmy Solaris Bus&Coach. – Cieszę się, to jest efekt docenienia naszej wizji. Chcemy dążyć do przekształcenia transportu publicznego – mówiła Agata Stańda, dyrektor ds. strategii i transformacji Solaris Bus& Coach. – Marzę, byśmy doszli kiedyś w Polsce do takiego stanu, gdy nikt nie będzie zmuszony do posiadania samochodu, ponieważ autobusy będą jeździły odpowiednio często – mówiła dyr. Stańda.

Wyróżnienie trafiło do firmy Goodvalley za ekologiczne zarządzanie biznesem oraz promowanie zrównoważonego rolnictwa. – Powiedzieliśmy sobie, że potrzebne jest zrównoważone podejście, żeby kolejne pokolenia mogły żyć w warunkach przyzwoitych – mówił Grzegorz Brodziak, prezes Goodvalley.

Wskazał, że rolnictwo wraz z transportem odpowiada za ponad połowę emisji gazów cieplarnianych. – Jednak rolnictwo potrafi też gazy cieplarniane wychwytywać i magazynować je w glebie – mówił prezes Brodziak. Przypomniał, że w Europie zjadamy ponad 75 kg mięsa na osobę. – Na pewno możemy i powinniśmy w krajach rozwiniętych redukować konsumpcję mięsa, by te kraje, które dopiero aspirują do konsumpcji większych ilości mięsa i chcą kupować go więcej, mogły to mięso konsumować. Sprawa przyszłości jest kwestią globalną – podsumował szef firmy.

Zmierzch kopciuchów

Zielone Orły trafiły też do samorządów, nagrodziliśmy dwa miasta.

Za konsekwencję w walce o lepszy klimat, współpracę z mieszkańcami, propagowanie życia eko i za likwidację ponad 4 tys. starych pieców nagroda trafiła do Bielska-Białej. – Za nami lata ciężkiej pracy, ale wymieniliśmy ponad 4,5 tys. pieców. Kosztowało to wiele pieniędzy – powiedział Piotr Kucia, zastępca prezydenta Bielska-Białej.

Zażartował, że dzięki temu nie mieli problemów ze sprzedaniem węgla, bo wniosków trafiło do nich bardzo mało. – Nie stoimy w miejscu, tydzień temu na burzliwej sesji rady miasta kupiliśmy ponad 8 ha ziemi, by powstało kolejne zielone miejsce, by można było nasadzić drzewa, stworzyć park. Wszyscy oportuniści poruszali tam kwestie finansowe, a nie kwestie życia w zdrowiu – mówił prezydent Kucia.

Za to, że od trzech lat mieszkańcy dysponują pulą pieniędzy z Zielonego Budżetu, którą mogą przeznaczyć na poprawę środowiska w mieście, Zielony Orzeł został przyznany Katowicom. – Zielony Budżet jest jednym z naszych działań, by angażować mieszkańców w życie miasta, by decydować nie tylko z poziomu zarządczego. Przez trzy lata zrealizowaliśmy ok. 300 projektów mieszkańców. To dla nas zobowiązanie na przyszłość – mówił Maciej Stachura, sekretarz miasta Katowice.

Za innowacyjne rozwiązania w solarnym panelu grzewczym, który powoduje znaczne oszczędności w ogrzewaniu budynków, Zielonego Orła otrzymała firma SolHotAir. – Solarny kolektor jest źródłem zeroemisyjnej energii cieplnej. Chcielibyśmy, by nasz produkt stał się powszechny, bo masowa instalacja naszych kolektorów przyniesie wymierny efekt dla środowiska. Spowoduje mniej spalonego gazu, węgla, śmieci – mówiła Dorota Jeschke z SolHotAir.

Nasi tytani

Kapituła wybrała Tytankę i Tytana.

Nagrodę za zaangażowanie ekologiczne i społeczne, ale i rozumienie potrzeb biznesu, za poruszanie spraw trudnych i przybliżanie społeczeństwu gospodarki leśnej otrzymał dr Antoni Kostka z Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze. – Walczymy o przyrodę taką, jaka jest, bo jej dzikość to wartość autoteliczna, sama w sobie – mówił dr Kostka.

Cieszył się, że także dzięki wstawiennictwu Fundacji dwie partie opozycyjne, PO oraz Polska 2050, przyjęły właśnie hasła, by powiększyć do 20 proc. lasy wyłączone spod gospodarki leśnej. W nadleśnictwie Lutowiska Fundacji udało się zablokować wycinkę, bo sąd na podstawie dyrektywy unijnej nakazał wstrzymać prace.

Zielonego Orła za stworzenie kampanii ekologicznej „Sprzątanie świata” otrzymała nasza Tytanka, fundatorka Fundacji Nasza Ziemia, Mira Stanisławska-Meysztowicz.

Nagrodę In memoriam otrzymał Wojciech Dutka, twórca „Przeglądu Komunalnego” i firmy Abrys. – Ojciec zasłynął tym, że umiał zjednoczyć branżę, stworzył pierwsze czasopismo dla branży ochrony środowiska –mówiła Magdalena Dutka, jego córka.

Nagrodą In memoriam został też uhonorowany prof. Krzysztof Skóra za ochronę fok i morświnów i utworzenie fokarium w Helu.

Grzegorz Brodziak: Prezes Zarządu Goodvalley Agro S.A., Wiceprezes Grupy Goodvalley ds. Zrównoważone

Grzegorz Brodziak: Prezes Zarządu Goodvalley Agro S.A., Wiceprezes Grupy Goodvalley ds. Zrównoważonego Rozwoju

fot. Jacek Kamiński

Agata Stańda, Dyrektor ds. Strategii i Transformacji Solaris Bus & Coach Sp. z o.o.

Agata Stańda, Dyrektor ds. Strategii i Transformacji Solaris Bus & Coach Sp. z o.o.

fot. Jacek Kamiński

Koalicja Ratujmy Rzeki, dr hab Marta Wiśniewska, Cecylia Malik, i Paweł Augustynek Halny

Koalicja Ratujmy Rzeki, dr hab Marta Wiśniewska, Cecylia Malik, i Paweł Augustynek Halny

fot. Jacek Kamiński

Beata Olejarz, prezes Polskiego Związku Wędkarskiego

Beata Olejarz, prezes Polskiego Związku Wędkarskiego

fot. Jacek Kamiński

Piotr Kucia, zastępca prezydenta Bielska-Białej

Piotr Kucia, zastępca prezydenta Bielska-Białej

fot. Jacek Kamiński

Maciej Stachura, sekretarz miasta Katowice

Maciej Stachura, sekretarz miasta Katowice

fot. Jacek Kamiński

Dorota Jeschke, prezes firma SolHotAir Sp. z o.o.

Dorota Jeschke, prezes firma SolHotAir Sp. z o.o.

fot. Jacek Kamiński

List od Laureatki nagrody Tytanka: Miry Stanisławskiej-Meysztowicz, Fundatorki Fundacji Nasza Ziemia

List od Laureatki nagrody Tytanka: Miry Stanisławskiej-Meysztowicz, Fundatorki Fundacji Nasza Ziemia odczytuje Anita Błaszczak z Rzeczpospolitej

fot. Jacek Kamiński

Laureat nagrody Tytan - dr Antoni Kostka

Laureat nagrody Tytan - dr Antoni Kostka

fot. Jacek Kamiński

Magdalena Dutka, córka Wojciecha Dutki

Magdalena Dutka, córka Wojciecha Dutki

fot. Jacek Kamiński

Żona Krzysztofa Skóry, Ewa Skóra oraz jego córka Jagna Skóra

Żona Krzysztofa Skóry, Ewa Skóra oraz jego córka Jagna Skóra

fot. Jacek Kamiński

– „Rzeczpospolita” reprezentuje gospodarczą rację stanu, więc my, organizując ten konkurs, zwracamy uwagę na to, że ekologia i myślenie o przyszłości to właśnie jest racja stanu – mówił Maciej Maciejowski, prezes Gremi Media, wydawcy „Rzeczpospolitej”, podczas uroczystości wręczenia nagród Zielone Orły „Rzeczpospolitej”. Podkreślił, że ekologia jest niezbędną inwestycją w przyszłość, która zapewnić może nam i przyszłym pokoleniom życie na godnym poziomie.

Pozostało 94% artykułu
Walka o klimat
Tylko zielona chemia ma przyszłość
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Walka o klimat
Korzyści dalece większe niż koszty
Walka o klimat
W Polsce brakuje wizji systemu gospodarki odpadami
Walka o klimat
Wyzwania zielonej transformacji branży chemicznej
Materiał partnera
Obowiązkowa pozycja w budżecie inwestycji