Krzeszewska: Śmieci to nie problem, lecz cenny surowiec, który trzeba wykorzystać

Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom możemy ograniczyć niemal do zera ilość odpadów, których nie można poddać recyklingowi – mówi Magdalena Krzeszewska, COO PreZero w Polsce, firmy zajmującej się gospodarką odpadami.

Publikacja: 24.11.2022 13:00

Krzeszewska: Śmieci to nie problem, lecz cenny surowiec, który trzeba wykorzystać

Foto: mat. pras.

Jak wygląda wzrost cen w branży komunalnej w tym roku?

Bez wątpienia ten rok jest wyjątkowy. Wynika to z sytuacji geopolitycznej, która przekłada się pośrednio lub bezpośrednio na wiele branż, a także ostatecznie na konsumenta. Analiza zmian cen w systemie gospodarowania odpadami wymaga szczegółowej weryfikacji pod kątem kosztów i ich struktury. Składa się na to wiele czynników, takich jak transport i zagospodarowanie odpadów, opróżnianie koszy ulicznych, zarządzanie systemem, edukacja czy inwestycje. Ostateczną cenę oferty kształtuje również wiele innych czynników, jak np. uzyskanie odpowiednich poziomów recyklingu, wysokość opłaty marszałkowskiej, wymagania związane z magazynowaniem odpadów, częstotliwość, ilość i sposób ich odbierania.

W całym systemie ważny jest również poziom świadomości edukacyjnej mieszkańców, który przekłada się na jakość segregowanych przez nich odpadów na różne frakcje. W związku z powyższym nie można jednoznacznie stwierdzić, jak kształtuje się wzrost cen w branży komunalnej. To, co bez wątpienia jest widoczne, to duża niepewność na rynku i brak możliwości racjonalnego prognozowania długoterminowego. Kluczowe jest planowanie działań, które w efekcie przyczynią się przede wszystkim do stabilizacji cen przy jednoczesnym pozytywnym wpływie na ochronę środowiska.

Dlatego naszym podstawowym celem jest rozwijanie koncepcji gospodarki opartej o recykling. To wiąże się zarówno z rozbudową naszej infrastruktury, wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań, jak i z budowaniem zespołu, posiadającego specjalistyczną wiedzę z zakresu gospodarki odpadami.

Co powinni otrzymywać klienci?

Klient w ramach świadczonych na jego rzecz usług powinien przede wszystkim otrzymać pewność. Pewność w zakresie właściwego i efektywnego dla środowiska sposobu postępowania z odpadami. Działań, które stale przyczyniają się do lepszego wykorzystania odpadów jako zasobów. Traktujemy je jak cenne surowce, a dzięki innowacyjnym rozwiązaniom możemy ograniczyć niemal do zera ilość tych odpadów, których nie można poddać recyklingowi.

W jaki sposób można powstrzymać wzrost cen? Jak traktować odpady?

Rosnąca wartość surowców przekłada się na wzrost cen praktycznie w każdej dziedzinie życia. To trudne dla konsumenta, który w efekcie zostaje z mniejszą sumą pieniędzy w portfelu. Obecna sytuacja, choć dla wielu trudna, pokazuje znaczenie surowców, a także potrzebę szukania alternatywnych rozwiązań, czy też sięgania po takie, które choć znane, nie były wcześniej wykorzystane. Mam na myśli właśnie odpady, które wielu kojarzą się z tym, co niepotrzebne, a dla nas stanowią cenny zasób, który można wykorzystać, przetworzyć i ponownie użyć. To są w skrócie założenia gospodarki obiegu zamkniętego. To sposób na generowanie mniejszej liczby odpadów, ale także odzysk surowców dzięki selektywnej zbiórce i recyklingowi. Idąc tym tropem, warto także pamiętać o odpadach w kontekście OZE. Dzięki spalarniom czy biogazowniom odpady mogą być cennym surowcem do produkcji energii, a co za tym idzie odpowiedzią na dynamiczny wzrost jej cen.

Jak w warunkach dominującej gospodarczej niepewności należy realizować cele klimatyczne i środowiskowe?

Z całą pewnością możemy mówić, że od kilku miesięcy funkcjonujemy w nowej rzeczywistości. Przed wybuchem wojny w Ukrainie klimat i środowisko to słowa, które odmieniane były przez wszystkie przypadki. To były główne czynniki napędzające zielone zmiany. Obecnie przyświeca im inny cel – uniezależnienie się czy osłabienie wzrostu cen energii. Możemy zatem stwierdzić, że obecna sytuacja nieco zmienia optykę, ale z pewnością kierunek będzie ten sam, a w wielu obszarach rozwój może przyspieszyć. Ważne przy tym, aby patrzeć na te cele już dzisiaj. Przede wszystkim musimy pamiętać o przyszłych pokoleniach i o tym, co im zostawimy. W Polsce rocznie generujemy wszyscy ponad 13 mln ton odpadów komunalnych, co oznacza, że każdy z nas wytworzy ich w ciągu swojego życia około 27 ton. My na odpady patrzymy nie jak na problem, lecz jak na rozwiązanie. Stawiamy więc sobie pytanie nie „czy”, ale „jak” – jak efektywnie możemy je wykorzystać.

Jak wygląda współpraca z samorządami? Lokalne władze coraz częściej stawiają na rozwiązania in-house.

Zarówno dla biznesu, jak i samorządów współpraca w zakresie gospodarowania odpadami jest konieczna. Dla samorządów korzyści są zdecydowanie wymierne – to szansa na poprawę jakości życia mieszkańców bądź podnoszenie atrakcyjności regionu. Te cele nas łączą. Współpraca z samorządami to główny element naszej działalności. Mamy świadomość, że tylko wspólnie możemy zapewnić prawidłowy system gospodarki odpadami oraz wpływać na jakość życia społeczeństwa. Realizujemy to z powodzeniem dzięki naszej wiedzy i infrastrukturze. Mamy przy tym świadomość, że jak w każdej branży, także i my pracujemy w określonej otulinie prawno-instytucjonalnej. Wiemy, czym charakteryzują się rozwiązania typu in-house, współpracując obecnie z wieloma gminami, widzimy wiele zalet tej współpracy. Ciężko określić dane rozwiązanie jako dobre czy złe, na to wpływ ma wiele czynników, dlatego kluczowe jest indywidualne podejście i wypracowanie takiego rozwiązania, które obu stronom przyniesie korzyści.

Jak wobec tego przebiega proces zielonej transformacji we współpracy z samorządami?

Obecna sytuacja to niezwykła szansa na przewartościowanie naszego myślenia o tym, co możemy zrobić lokalnie, aby się uniezależnić. Bez względu na skalę selektywnej zbiórki, zawsze część odpadów nie będzie mogła zostać poddana recyklingowi. Dzięki takim instalacjom, jak spalarnie, możemy odpady wykorzystać jako surowiec do produkcji energii. Przykładem takiego rozwiązania, który sprzyja zielonej transformacji, jest poznański ITPOK, który został włączony w struktury PreZero w czerwcu 2021 r., a już we wrześniu grupa stała się jego 100-proc. udziałowcem. To efekt Umowy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, jaką miasto Poznań podpisało z partnerem prywatnym w celu zaprojektowania, sfinansowania, wybudowania oraz utrzymania i eksploatacji instalacji termicznego przekształcania frakcji resztkowej zmieszanych odpadów komunalnych.

Partner publiczny odpowiedzialny był za przekazanie działki, a w okresie eksploatacji nie tylko odpowiada, ale jest także uprawniony do dostarczenia do 210 000 Mg/r. odpadów. Z kolei spółka przejęła na siebie obowiązki związane z zaprojektowaniem, sfinansowaniem oraz wybudowaniem instalacji. Obowiązująca umowa sprawiła, że na etapie projektowania, budowy i uruchamiania ITPOK miasto Poznań nie poniosło żadnych kosztów oraz ma ponadto zagwarantowaną dostępność instalacji. Oznacza to, że przez nie mniej niż 7800 godzin w roku instalacja będzie przetwarzała dostarczone odpady i wyprodukuje adekwatne ilości energii cieplnej i elektrycznej. W Umowie PPP zapisano również, że przychody uzyskane ze sprzedaży tej energii będą stanowiły przychody Miasta. ITPOK – przetwarzając odpady resztkowe pochodzące od ponad 800 000 mieszkańców aglomeracji – jest istotnym ogniwem poznańskiego Systemu Gospodarki Odpadami i stawia system wśród najlepiej zorganizowanych i najefektywniejszych w kraju.

Jak wygląda wzrost cen w branży komunalnej w tym roku?

Bez wątpienia ten rok jest wyjątkowy. Wynika to z sytuacji geopolitycznej, która przekłada się pośrednio lub bezpośrednio na wiele branż, a także ostatecznie na konsumenta. Analiza zmian cen w systemie gospodarowania odpadami wymaga szczegółowej weryfikacji pod kątem kosztów i ich struktury. Składa się na to wiele czynników, takich jak transport i zagospodarowanie odpadów, opróżnianie koszy ulicznych, zarządzanie systemem, edukacja czy inwestycje. Ostateczną cenę oferty kształtuje również wiele innych czynników, jak np. uzyskanie odpowiednich poziomów recyklingu, wysokość opłaty marszałkowskiej, wymagania związane z magazynowaniem odpadów, częstotliwość, ilość i sposób ich odbierania.

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Recykling
Anglia zmienia zasady segregacji: jeden pojemnik do wszystkiego. „Koniec chaosu”
Recykling
Producenci plastiku kłamią w sprawie zalet recyklingu? Oskarżenia w raporcie
Recykling
Niemal połowa Polaków źle segreguje śmieci. Fatalny wynik generacji Z
Recykling
Bioplastik, który rozkłada się w 40 godzin. Przełom w recyklingu