Temperatura w Bułgarii może mocno wzrosnąć do 2100 roku

Jak wynika z raportu opracowanego przez WWF i Fundację Konrada Adenauera, Bułgaria może w ciągu następnych dekad dotkliwie odczuć skutki zmian klimatu.

Publikacja: 07.02.2022 11:42

Temperatura w Bułgarii może mocno wzrosnąć do 2100 roku

Foto: Materiały promocyjne, Narodowe Przedstawicielstwo Turystyczne Bułgarii

Autorzy raportu podkreślają, że już dzisiaj Bułgaria jest jednym z najbardziej dotkniętych efektami kryzysu klimatycznego krajów w Europie. Tymczasem przy utrzymaniu obecnych poziomów emisji gazów cieplarnianych, w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat jej sytuacja może się znacznie pogorszyć.

Czytaj więcej

Mimo ambitnych celów, grozi nam wzrost temperatury o 2,4°C

W 2020 roku Bułgaria wygenerowała 38 milionów ton emisji dwutlenku węgla.

W oparciu o aktualne emisje, autorzy raportu szacują, że do 2100 roku temperatury w Bułgarii wzrosną aż o 4,4°C. Znacząco zmaleją z kolei opady (ponad 20 proc.), co zagrozi gospodarce wodnej oraz rolnictwu. Coraz częstsze będą z kolei susze, które do 2090 roku będą występować co roku, powszechne staną się również groźne powodzie, obecnie występujące raz na 50 lat. W efekcie szeregu anomalii pogodowych, plony pszenicy i kukurydzy zmaleją o 20 proc.

Ogromnym problemem bułgarskiej gospodarki jest uzależnienie od paliw kopalnych, od których według deklaracji rządu kraj zamierza odejść dopiero w 2038 roku. Jak czytamy w raporcie, Bułgaria charakteryzuje się największą energochłonnością w UE, zużywając niemal 400 kilogramów ekwiwalentu ropy naftowej na każde 1000 euro generowane przez krajową gospodarkę. Węgiel wykorzystuje się tutaj do produkcji energii elektrycznej, ropę w transporcie, a gaz w przemyśle oraz do ogrzewania.

Popularne jest również ogrzewanie biomasą, które Bułgaria planuje zwiększyć do 2030 roku o 44 proc. Szacuje się, że obecnie ok. 1,1 wiejskich gospodarstw domowych ogrzewa się drewnem, zużywając go rocznie 5,7 mln m³.

Tymczasem, jak przekonują autorzy raportu, czas postawić na nowoczesne i zrównoważone rozwiązania. Priorytetami dla kraju powinna stać się ochrona ekosystemów, stabilizacja klimatu i stworzenie dobrze prosperującej, neutralnej klimatycznie gospodarki o obiegu zamkniętym. Firmy powinny znacznie zwiększyć inwestycje w energię słoneczną i inne odnawialne źródła energii elektrycznej, bezemisyjne floty pojazdów oraz zainteresować się spółdzielniami energetycznymi. Zamiast wycinki drzew należy postawić na ich ochronę, zwłaszcza lasy starodrzewu, pochłaniające najwięcej dwutlenku węgla.

Rząd i przedsiębiorstwa mają możliwość skorzystania z funduszy europejskich przeznaczonych na działania klimatyczne oraz łagodzenie skutków odchodzenia od węgla. Bułgarii przysługuje prawo do 6,3 mld euro dofinansowania z unijnego instrumentu naprawy i odporności na łagodzenie skutków zmiany klimatu i przystosowania się do niej oraz kolejne 1,3 mld euro z mechanizmu sprawiedliwej transformacji na restrukturyzację regionów górniczych.

Czytaj więcej

Rekordowo wysokie temperatury na Alasce

Warto podkreślić, że niewystarczające działania rządu w kwestii polityki klimatycznej, nie odzwierciedlają poglądów bułgarskiego społeczeństwa.

Jak wskazują ubiegłoroczne badania opinii publicznej zlecone przez ECFR, aż 85 proc. Bułgarów uważa kryzys klimatyczny oraz jego konsekwencja za jeden z najważniejszych problemów, a jedynie 3 proc. wyraża się sceptycznie na temat zmian klimatu. Zdecydowana większość (75 proc.) nie czuje się poinformowana lub usatysfakcjonowana stanowiskiem rządu w kwestiach klimatycznych. Wydaje się, że choć Bułgarzy zdecydowanie popierają politykę klimatyczną, to politycy nie uwzględniają ich stanowiska w swoich programach politycznych.

Autorzy raportu podkreślają, że już dzisiaj Bułgaria jest jednym z najbardziej dotkniętych efektami kryzysu klimatycznego krajów w Europie. Tymczasem przy utrzymaniu obecnych poziomów emisji gazów cieplarnianych, w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat jej sytuacja może się znacznie pogorszyć.

W 2020 roku Bułgaria wygenerowała 38 milionów ton emisji dwutlenku węgla.

Pozostało 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Planeta
Od łożysk ciężarnych kobiet po chmury wokół Fuji. Jest już obecny wszędzie
Planeta
Bez bilionowych inwestycji nie uda się ograniczyć ocieplania Ziemi
Planeta
Rekordowo niski poziom lodu w regionie Antarktydy. A zaczyna się lato
Planeta
Niewielka wyspa zbiera na ochronę przyrody. Oferuje "kawałki" oceanu za 640 zł
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Planeta
Trwający wrzesień może być najcieplejszym w historii pomiarów w Polsce
Planeta
Kryzys klimatyczny zwiększył siłę śródziemnomorskiej burzy Daniel