Umowa koalicyjna. Co liderzy opozycji zapisali na temat klimatu i środowiska?

Eksperci i ekolodzy komentują zapisy umowy koalicyjnej zawartej pomiędzy partiami, które przejmują władzę w Polsce.

Publikacja: 13.11.2023 10:54

Liderzy opozycji podczas podpisania umowy koalicyjnej.

Liderzy opozycji podczas podpisania umowy koalicyjnej.

Foto: PAP/Marcin Obara

Komentatorzy analizujący umowę koalicyjną podpisaną przez liderów partii do niedawna opozycyjnych wobec rządu PiS, skupiają się głównie na kwestiach politycznych i ekonomicznych. 

A co z postulatami dotyczącymi zmian klimatycznych i ochrony środowiska? O opinię na temat zapisów w nowej umowie koalicyjnej zapytaliśmy ekspertów. 

Andrzej Kassenberg: czas na rewizję planów rozwoju energetyki jądrowej

– Z zadowoleniem należy przyjąć zapisy pkt. 8 i 9 umowy koalicyjnej. Zawierają one zapewnienie przeciwdziałania zmianie klimatu, dokonanie zielonej transformacji energetycznej, zwiększenie udziału energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej jak i objęcie ochroną 20 proc. najcenniejszych obszarów leśnych i zakaz spalania węgla na cele energetyczne. To postulaty, które znalazły się w Manifeście 100 Dni Koalicji Klimatycznej – wskazuje dr Andrzej Kassenberg z Instytututu na rzecz Ekorozwoju, ekspert Koalicji Klimatycznej.

Czytaj więcej

Strefa czystego transportu w Warszawie? „50 proc. mniej spalin w tej dekadzie”

- Teraz czas na ich konkretne wdrażanie: przyjęcie ustawy o klimacie, ustalenie pięcioletnich celów redukcji emisji gazów cieplarnianych, zastosowanie zasady „po pierwsze efektywność energetyczna”, odejście od scentralizowanej energetyki na rzecz rozproszonej energetyki obywatelskiej z korzystnymi warunkami do rozwoju OZE i magazynów energii oraz plan sprawiedliwego i jak najszybszego odejścia od węgla i gazu ziemnego. Czas dokonać rewizji planów rozwoju energetyki jądrowej z punktu widzenia ich celowości i zasadności – dodaje dr Andrzej Kassenberg.

Zbigniew Karaczun: zabrakło deklaracji wsparcia dla rolnictwa

Zdaniem Zbigniewa Karaczuna, profesora SGGW dobrze, że w punkcie dotyczącym rolnictwa w umowie koalicyjnej znalazła się kwestia dobrostanu zwierząt. To ważny postulat, a konkretnym elementem jego realizacji powinno stać się moratorium na budowę nowych ferm przemysłowych.

- Polscy rolnicy potrzebują też wsparcia i systemowych rozwiązań chroniących krajowych producentów żywności przed niekontrolowanym napływem żywności z innych krajów i ochrony krajowych rolników na arenie międzynarodowej. Zdaniem Koalicji Klimatycznej elementem tych rozwiązań systemowych powinno być działanie na rzecz podnoszenia jakości polskiej żywności i troska, by produkować ją bez szkód dla przyrody i ludzi. Zabrakło nam jednak deklaracji, że nowy rząd będzie wspierał polskich rolników i rolniczki w ich działaniach na rzecz ochrony klimatu i adaptacji do negatywnych skutków jego zmiany” – podkreśla ekspert Koalicji Klimatycznej.

Urszula Stefanowicz: niezbędne uproszczenie taryf w transporcie zbiorowym 

Urszula Stefanowicz, ekspertka z zakresu zrównoważonego transportu z Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Mazowieckiego mówi, że cieszy fakt, że w umowie koalicyjnej znalazło się miejsce dla palącego problemu, jakim jest zły stan transportu publicznego, w tym jego permanentne niedofinansowanie.

- Jednak ustalenia są na tyle ogólne, że na razie nie da się stwierdzić, jakie działania i kiedy będą podjęte, ani czy będą one skuteczne. Zobaczymy, czy w pierwszych krokach nowe władze zajmą się uproszczeniem i ujednoliceniem taryf ulgowych w transporcie zbiorowym – bez czego jeden bilet na dowolne środki transportu zbiorowego nie zadziała, albo czy obniżą opłaty za dostęp do infrastruktury kolejowej – uważa.

Beata Borowiec: co z poprawą jakości gleb w Polsce?

Beata Borowiec, rzeczniczka polityczna Koalicji Klimatycznej mówi, że aprezentowane przez liderów PO, Polski 2050, PSL i Lewicy plany dotyczące klimatu i środowiska jawią się jako ambitne w zestawieniu z dotychczasową polityką prowadzoną przez Zjednoczoną Prawicę.

- Mimo to, zdecydowanie brakuje nam obietnicy przyjęcia ustawy o ochronie klimatu i wzmianki o potrzebie strategicznego planowania działań adaptacyjnych na poziomie krajowym i lokalnym, narzędzia prawnego funkcjonującego w większości państw UE. Obiecująco brzmią postulaty poprawy jakości powietrza, a także ochrony lasów i rzek. Niestety, umowa koalicyjna nie przewiduje poprawy jakości gleb, która jest pilnym problemem środowiskowo-klimatycznym w Polsce. Wyczuwalne jest przemysłowe myślenie o sektorze rolno-spożywczym, a także unikanie tematu wpływu wielkoskalowej produkcji rolnej na zmianę klimatu i pogarszanie stanu środowiska. Brakuje też strategicznego planu rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce.

„Z ogromnym entuzjazmem przyjmujemy jednak deklarację dialogu i respektowania ustaleń zawartych ze stroną społeczną. W ostatnich ośmiu latach takiego dialogu nie było. Z pewnością będziemy zwracać politykom uwagę na potrzebę uwzględniania wpływu zmiany klimatu na zdrowie publiczne w ramach obiecanej poprawy jakości systemu ochrony zdrowia. Nadzieją napawa obietnica zmiany podstawy programowej z uwzględnieniem kompetencji przyszłości; mamy nadzieję, że znajdzie wśród nich wiedza o zmianach klimatu oraz budowanie patriotyzmu planetarnego” – wskazuje Beata Borowiec, rzeczniczka polityczna Koalicji Klimatycznej.

Komentatorzy analizujący umowę koalicyjną podpisaną przez liderów partii do niedawna opozycyjnych wobec rządu PiS, skupiają się głównie na kwestiach politycznych i ekonomicznych. 

A co z postulatami dotyczącymi zmian klimatycznych i ochrony środowiska? O opinię na temat zapisów w nowej umowie koalicyjnej zapytaliśmy ekspertów. 

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Liderzy
Nowa koalicja dla ratowania klimatu. Trzy państwa rozpoczynają współpracę
Liderzy
Tegoroczny szczyt klimatyczny ONZ przygotują sami mężczyźni. To decyzja władz
Liderzy
Szczyt klimatyczny w 2024 roku. Przewodniczący z „naftową” przeszłością
Liderzy
Minione 8 lat było trudne dla polskiej przyrody. Trzeba to zmienić
Liderzy
Kaczyński z medalem za największą bzdurę klimatyczną