Groźne bakterie w Odrze. Zakaz korzystania z wód starorzecza

Wojewoda opolski zdecydował, że do końca maja obowiązywać będzie zakaz korzystania z wód starorzecza Odry w Januszkowicach – czytamy we wpisie opublikowanym na Twitterze przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Publikacja: 10.05.2023 15:50

Groźne bakterie w Odrze. Zakaz korzystania z wód starorzecza

Foto: PAP/Lech Muszyński

"Uwaga! Zakaz korzystania z wód starorzecza Odry w m. Januszkowice do 31 maja. Śledź komunikaty służb" – SMS o tej treści trafił do osób przebywających w powiecie krapkowickim w województwie opolskim. 

Decyzja podjęta została w związku z tym, po koniec kwietnia na brzegach starorzecza Odry w Januszkowicach zauważono około 150 śniętych ryb. Analiza pobranych próbek wody i śniętych ryb wykazała niebezpieczne dla ludzkiego zdrowia bakterie. W starorzeczu Odry w okolicy Januszkowic nie można się kąpać, łowić ryb ani wykorzystywać wody w innych celach. 

Niebezpieczne dla zdrowia baterie

Jak czytamy na stronie internetowej opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, „rozporządzenie wprowadza się w związku z wykryciem w próbach ryb bakterii, między innymi Aeromonas hydrophilia, które w przypadku konsumpcji ryb mogą wywołać zaburzenia stanu zdrowia ludzi, oraz stwierdzeniem wzrostu ilości fitoplanktonu, w tym Prymnesium parvum – „złotej algi”, co może skutkować gwałtownym wzrostem wydzielania się ichtiotoksyn stanowiących zagrożenie dla organizmów wodnych”. 

Czytaj więcej

Bez zmian systemowych czeka nas powtórka katastrofy Odry

„Wprowadzony zakaz ma na celu ochronę zdrowia ludzkiego oraz ułatwienie pracy odpowiednim służbom inspekcji i straży. Przedmioty, które miały kontakt z wodami zbiornika, przed ich ponownym użyciem należy bezwzględnie zdezynfekować” – zaznaczono. „W celu uniknięcia ewentualnego przemieszczania się ryb z głównego koryta rzeki Odry do Starorzecza zamontowano siatkę ochronną w poprzek koryta Starorzecza” – dodano.

Wprowadzony przed wojewodę opolskiego zakaz, obowiązuje na razie do końca maja. 

Opolski urząd przypomniał jednocześnie o obowiązującej informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącej zakazu korzystania z wód Odry do pojenia zwierząt. Mówi ona, że w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta należy używać do ich pojenia wyłącznie wody pitnej i/lub wody czystej.

Klimat i ludzie
Polacy niepokoją się o środowisko, ale robią niewiele
Klimat i ludzie
Najlepsze miasta do życia z klimatycznego punktu widzenia we Włoszech
Klimat i ludzie
Ekolodzy wzywają do odbudowy zasobów przyrodniczych UE
Klimat i ludzie
Bez zmian systemowych czeka nas powtórka katastrofy Odry
Klimat i ludzie
Odebrał sobie życie po rozmowie z AI. „Poświęcił się dla planety”
Klimat i ludzie
Wpływ pracodawcy na klimat istotny dla młodych Polaków