Jak wynika z danych opublikowanych przez Europejski Urząd Statystyczny Eurostat, emisje gazów cieplarnianych spadły w ciągu ostatnich trzech dekad w siedmiu z ośmiu unijnych sektorów. Dane dotyczą lat 1990-2020 – w tym czasie Unia Europejska zdołała zredukować swoje emisje o ponad półtora miliona ton ekwiwalentu CO2.

Czytaj więcej

Eurostat: emisje gazów cieplarnianych UE wyższe niż przed pandemią

W największym stopniu emisje spadły w sektorze energetycznym, gdzie redukcja wyniosła 657 milionów ton emisji CO2, czyli niemal połowę. Podobne wyniki uzyskała branża produkcyjna oraz budowlana, których emisje spadły o 332 miliony ton. Na trzecim miejscu znalazły się gospodarstwa domowe, handel oraz instytucje, a na czwartym procesy przemysłowe, których emisje uległy redukcji o 215 milionów ton CO2. Choć w ciągu ostatnich lat tempo redukcji emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie uległo zmniejszeniu, sektor znalazł się na piątym miejscu. Według danych Eurostatu, w ciągu trzech dekad rolnicze emisje spadły o 100 milionów ton ekwiwalentu CO2, a sektor odpowiada obecnie za 11 proc. całkowitych emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej. Najmniejszy spadek odnotowała branża paliwowa oraz gospodarka odpadami.

Jedynym sektorem, którego emisje wzrosły w tym czasie, był transport. Od 1990 do 2020 roku odnotowano wzrost o 50 milionów ton dwutlenku węgla, mimo, że dwa lata temu w efekcie wybuchu pandemii COVID-19 branża odnotowała spadek emisji o 200 milionów ton CO2. Jak wynika z danych Eurostatu, najwięcej emisji wygenerował transport drogowy, odpowiadający za niemal trzy czwarte. Lotnictwo międzynarodowe odnotowało z kolei największy, ponad dwukrotny wzrost emisji na przestrzeni lat.

Czytaj więcej

Opracowano tani materiał wychwytujący CO2. Może być przełomem w ochronie klimatu

W raporcie Europejskiej Agencji Środowiskowej (EEA) podkreślono, że osiągnięcie unijnych celów klimatycznych na lata 2030 oraz 2050, będzie wymagać wdrożenia odpowiednich działań. Przy obecnym tempie redukcji emisji CO2 w Unii Europejskiej, ograniczenie ich o 55 proc. poniżej poziomów z 1990 roku do końca dekady, nie jest realne.

„Pomimo dobrych postępów w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych, aby osiągnąć gospodarkę neutralną dla klimatu, potrzebne będą znaczne wysiłki we wszystkich sektorach gospodarki” – stwierdzają autorzy raportu.