Globalne emisje metanu rosną w rekordowym tempie

Jak podała Narodowa Agencja Oceanów i Atmosfery (NOAA), poziom metanu w atmosferze wzrósł w 2021 roku o 17 części na miliard.

Publikacja: 12.04.2022 12:38

Globalne emisje metanu rosną w rekordowym tempie

Foto: Adobe Stock

Globalne emisje metanu, będącego drugim co do wielkości czynnikiem wpływającym na ocieplanie się klimatu, rosną w niespotykanym dotąd tempie. Według danych Narodowej Agencji Oceanów i Atmosfery (NOAA), poziom, jaki osiągnęły w ubiegłym roku, jest najwyższym od czasu rozpoczęcia systematycznych pomiarów w 1983 roku. W 2020 roku wzrost poziomu metanu w atmosferze wyniósł 15,3 części na miliard, a rok później – 17 części na miliard, osiągając średnio 1895,7 części na miliard. Oznacza to wzrost o ok. 162 proc. w stosunku do czasów przedindustrialnych i o 15 proc. w stosunku do lat 1984-2006.

„Nasze dane pokazują, że globalne emisje nadal zmierzają w złym kierunku w szybkim tempie. Dowody są spójne, alarmujące i niezaprzeczalne” – oświadczył Rick Spinrad, administrator NOAA.

Emisje metanu pochodzą głównie z wydobycia gazu oraz ropy naftowej, składowisk odpadów oraz hodowli zwierząt. Choć utrzymuje się w atmosferze krócej niż dwutlenek węgla, zatrzymuje aż 84 razy więcej ciepła, jego redukcja jest więc wyjątkowo istotna w kontekście walki z kryzysem klimatycznym. Jak czytamy na stronie NOAA, „w wyniku działalności człowieka w ubiegłym roku do atmosfery wyemitowano 36 miliardów ton dwutlenku węgla; w tym samym okresie wyemitowano około 640 milionów ton metanu.”

Czytaj więcej

Rządy na całym świecie zaniżają emisje wyjątkowo szkodliwego dla klimatu gazu

W listopadzie 2021 roku ponad 100 krajów przyłączyło się do paktu na rzecz redukcji emisji metanu, deklarując dążenie do ich zmniejszenia o 30 proc. do końca dekady. Wśród sygnatariuszy znalazło się również sześciu spośród dziesięciu największych emitentów tego gazu na świecie, czyli Stany Zjednoczone, Brazylia, Indonezja, Nigeria, Pakistan oraz Meksyk. Porozumienia nie zdecydowały się podpisać Chiny, Rosja, Indie oraz Iran.

O konieczności niezwłocznej redukcji globalnych emisji metanu ostrzegali również autorzy raportu III Grupy Roboczej Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu (IPCC), wzywając do ich ograniczenia o 33 proc. do 2030 roku. W raporcie podkreślono, że ograniczenie emisji tego gazu cieplarnianego ma „kluczowe znaczenie dla natychmiastowego ograniczenia globalnego ocieplenia, aby uniknąć przekroczenia punktów krytycznych dla klimatu”.

Globalne emisje metanu, będącego drugim co do wielkości czynnikiem wpływającym na ocieplanie się klimatu, rosną w niespotykanym dotąd tempie. Według danych Narodowej Agencji Oceanów i Atmosfery (NOAA), poziom, jaki osiągnęły w ubiegłym roku, jest najwyższym od czasu rozpoczęcia systematycznych pomiarów w 1983 roku. W 2020 roku wzrost poziomu metanu w atmosferze wyniósł 15,3 części na miliard, a rok później – 17 części na miliard, osiągając średnio 1895,7 części na miliard. Oznacza to wzrost o ok. 162 proc. w stosunku do czasów przedindustrialnych i o 15 proc. w stosunku do lat 1984-2006.

Emisje
Giganci przemysłu mięsnego i mleczarskiego mają problem. Emisja CO2 w górę
Materiał Promocyjny
Budowa farm wiatrowych i fotowoltaicznych
Emisje
Produkcja wołowiny odpowiedzialna za większość emisji Brazylii
Emisje
Światowy rynek emisji CO2 przekroczy w tym roku 800 mld dolarów
Emisje
Mało optymistyczne wnioski z badań emisji CO2
Emisje
Trawy odgrywają niezwykle istotną rolę w wychwytywaniu CO2. "Ważne jak drzewa"
Materiał Promocyjny
Razem dla Planety, czyli chemia dla zrównoważonej przyszłości