Poziom recyklingu w Polsce bez zmian, produkujemy mniej śmieci. Nowe dane GUS

Średnio 355 kg odpadów komunalnych wytworzył w 2022 r. przeciętny Polak. To o 5 kg mniej niż rok wcześniej. Do recyklingu trafiło 26,7 proc. odpadów, a więc tyle samo co w latach 2020 i 2021.

Publikacja: 30.06.2023 14:37

W 2022 r. zebranych zostało 13,4 mln ton odpadów komunalnych.

W 2022 r. zebranych zostało 13,4 mln ton odpadów komunalnych.

Foto: Adobe Stock

Główny Urząd Statystyczny przedstawił informację na temat ochrony środowiska w Polsce. Z danych wynika, że w 2022 r. zebranych zostało 13,4 mln ton odpadów komunalnych (o 1,9 proc. mniej niż w 2021 r.).

Oznacza to, że na jednego mieszkańca przypadało średnio 355 kg zebranych odpadów komunalnych, co oznacza spadek o 5 kg w porównaniu z rokiem poprzednim. Z gospodarstw domowych odebrano 11,6 mln ton odpadów, co stanowiło 86,3 proc. wszystkich wytworzonych odpadów komunalnych.

Czytaj więcej

Ogromny zakład do recyklingu w Polsce. Obsłuży cały region

Z danych wynika, że w ubiegłym roku funkcjonowało 2 301 punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (w 2021 r. – 2279). Usługę odbierania odpadów komunalnych świadczyło 1325 przedsiębiorstw (w 2021 r. - 1 318).

Do procesów odzysku skierowano 61,1 proc. (8 199,1 tys. ton) zebranych odpadów komunalnych, w tym: do recyklingu 3 585,4 tys. ton (26,7 proc.), do kompostowania lub fermentacji – 1 899,5 tys. ton (14,2%), do przekształcenia termicznego z odzyskiem energii – 2 714,1 tys. ton (20,2 proc.). Z kolei na składowiska trafiło 5 108,2 tys. ton (38,1 proc.) odpadów.

Z danych GUS wynika, że na koniec 2022 r. funkcjonowało 259 składowisk przyjmujących odpady komunalne, zajmujących łączną powierzchnię 1 624 ha. 92 proc. z nich wyposażonych było w instalacje służące do odgazowywania, w wyniku czego poprzez spalanie ujętego gazu odzyskano ok. 111 162 tys. MJ energii cieplnej oraz ok. 102 487 tys. kWh energii elektrycznej.

W 2022 r. zamkniętych zostało 11 składowisk o łącznej powierzchni ok. 45,3 ha. W 2022 r. zlikwidowano też 10 714 dzikich wysypisk, z których łącznie zebrano ok. 25 tys. ton odpadów komunalnych. Na koniec 2022 r. odnotowano istnienie 2 217 dzikich wysypisk.

Główny Urząd Statystyczny przedstawił informację na temat ochrony środowiska w Polsce. Z danych wynika, że w 2022 r. zebranych zostało 13,4 mln ton odpadów komunalnych (o 1,9 proc. mniej niż w 2021 r.).

Oznacza to, że na jednego mieszkańca przypadało średnio 355 kg zebranych odpadów komunalnych, co oznacza spadek o 5 kg w porównaniu z rokiem poprzednim. Z gospodarstw domowych odebrano 11,6 mln ton odpadów, co stanowiło 86,3 proc. wszystkich wytworzonych odpadów komunalnych.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Recykling
Producenci plastiku kłamią w sprawie zalet recyklingu? Oskarżenia w raporcie
Recykling
Niemal połowa Polaków źle segreguje śmieci. Fatalny wynik generacji Z
Recykling
Bioplastik, który rozkłada się w 40 godzin. Przełom w recyklingu
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Recykling
Świadomy Polak chętnie segreguje odpady