Robert Rybski został pierwszym rzecznikiem klimatycznym UW

Udostępnij

Uczelnia powołała także na czteroletnią kadencję nowy zespół rektorski ds. ekologii. 

Uniwersytet Warszawski jako pierwsza uczelnia w Polsce powołał rzecznika społeczności akademickiej w sprawach z obszaru ochrony środowiska, klimatu oraz zrównoważonego rozwoju. Na stanowisko Pełnomocnika Rektora UW ds. Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju powołano dra Roberta Rybskiego, adiunkta na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, od lat zajmującego się prawnymi aspektami odnawialnych źródeł energii oraz polityką klimatyczną.

Do zadań pełnomocnika, oprócz funkcji doradczej, ma należeć usprawnianie przepływu informacji dotyczących realizowanych zadań z obszaru ochrony środowiska, klimatu oraz zrównoważonego rozwoju pomiędzy jednostkami uniwersyteckimi. Ma również wspierać osiągnięcie przez Uniwersytet Warszawski neutralności klimatycznej i przedstawiać Rektorowi, prorektorom, komisjom oraz zespołom inicjatywy mające temu służyć.

– Chciałbym żeby Pełnomocnik był ‘one-stop-shop’ dla każdego członka naszej wspólnoty akademickiej w sprawach z obszaru ochrony środowiska, klimatu oraz zrównoważonego rozwoju. Pełnomocnik powinien zbierać pomysły i inicjatywy pochodzące ze społeczności Uniwersytetu, opracowywać je i przekazywać je już dalej. Choć sam mam dużo pomysłów, to moim marzeniem jest to żeby ilość pomysłów pochodząca ze społeczności Uniwersytetu była tak duża, żebym zupełnie nie musiał występować z inicjatywą własną. – powiedział Rybski.

Powołano również nowy zespół rektorski do spraw ekologii oraz kryzysu klimatycznego na kadencję 2020-2024 – poprzedni zespół doradczy ds. kryzysu klimatyczno-ekologicznego pod nazwą „Uniwersytet Warszawski dla klimatu” zakończył swoją działalność wraz z końcem października 2020 roku.

W uzasadnieniu powołania stanowiska, Uniwersytet podkreśla, że „kryzys klimatyczny i środowiskowy są najpoważniejszym wyzwaniem, przed jakim stoimy, jako ludzie i społeczeństwa”, a na uczelni spoczywa „większa odpowiedzialność za troskę o dobro wspólne”.

„Ogromna część społeczności uniwersyteckiej nie pozostaje obojętna względem problematyki zrównoważonego rozwoju i kryzysu klimatyczno-ekologicznego. Ochrona klimatu jest bardzo ważna dla naszych studentów i doktorantów. Uniwersytet jako instytucja powinien zostać przygotowany do współczesnych wyzwań właśnie w tym obszarze” – czytamy w uzasadnieniu.

Nie są to jedyne inicjatywy klimatyczne podjęte na Uniwersytecie Warszawskim – wcześniej organizowano m.in. kursy online dla studentów, doktorantów oraz wszystkich pracowników uczelni, zainteresowanych kwestiami związanymi z klimatem, przygotowano również interdyscyplinarny podręcznik na temat zmiany klimatu – „Klimatyczne ABC…”, mający stanowić pomoc dydaktyczną dla nauczycieli w szkołach średnich oraz na uczelniach wyższych.


Udostępnij
Zamknij
© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone Źródło: Rzeczpospolita
Zamknij