Jak wynika z badania EKObarometr, przeprowadzonego przez pracownię SW RESEARCH we współpracy z Grupą Akomex, aż 61 proc. Polaków jest gotowych płacić więcej za produkty opakowane w bardziej ekologiczne materiały. 

Około 40 proc. ankietowanych wskazało, że jest skłonna zapłacić do 10 proc. więcej niż dotychczas. 13 proc. badanych uważa natomiast, że wyższa kwota za eko produkty może mieścić się w przedziale 10-30 proc. za opakowanie. 30 proc.-50 proc. więcej może zapłacić zaś jedynie 6 proc. ankietowanych, a 3 proc. biorących udział w badaniu wskazuje, iż jest w stanie zapłacić powyżej 50 proc. ceny produktu, jeśli będzie on zapakowany w sposób przyjazny naturze. 

Z badania wynika również, że mężczyźni, chętniej niż kobiety, zgadzaliby się na wyższe odpłatności w granicach 30-70 proc. za produkty w eko-opakowaniach.

38 proc. ankietowanych deklaruje także, że zdarzyło im się kiedyś wybrać dany produkt wyłącznie dlatego, że jego opakowanie było wykonane z mniej szkodliwych dla środowiska materiałów.

Czytaj więcej

Polacy mają świadomość zmian klimatu. Wiedzą też, co jest tego przyczyną

Wyniki spójne z założeniami UE

Dane są dobrym znakiem. Poza tym, że działania, które zapobiegają tragicznym w skutkach zmianom klimatu są niezwykle istotne, to wyniki badania są także zbieżne z projektami nowego rozporządzenia Unii Europejskiej, wymuszającymi na krajach Wspólnoty ograniczane odpadów z tworzyw sztucznych oraz wykorzystywanie opakowań nadających się do recyclingu.

Na początku grudnia minionego roku Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia dotyczącego redukcji odpadów z plastiku. Nowe zasady mają na celu ograniczenie w krajach członkowskich tworzyw sztucznych i zachęcenie do korzystania z opakowań wielokrotnego użytku. Przepisy zakładają również obowiązek prowadzenia systemów kaucyjnych.