Połowa zysków wielkich firm na walkę ze zmianami klimatu

Gdyby wielkie firmy były zobligowane do rzetelnego płacenia za szkody klimatyczne, jakie wyrządzają swoją działalnością, ich zyski pomniejszyłyby się o ok. 44 proc.

Publikacja: 31.08.2023 14:05

Zmiany klimatu w dużej mierze wpływają na straty gospodarcze

Zmiany klimatu w dużej mierze wpływają na straty gospodarcze

Foto: AdobeStock

Działalność wielkich korporacji wiąże się z ogromnymi emisjami gazów cieplarnianych, których ilość firmy starają się ukrywać w miarę możliwości. Popularną praktyką jest np. nieujawnianie emisji z zakresu 3, czyli emisji uwalnianych w całym łańcuchu wartości firmy, który odnosi się do procesu pozyskiwania surowców i wytwarzania z nich produktu. Mimo że emisje te niewątpliwie wynikają z działalności firmy, nie generuje ich ona bezpośrednio.

Tymczasem jak wynika z tegorocznego raportu firmy Roland Berger, emisje z zakresu 3 mogą stanowić ponad 90 proc. całkowitych emisji generowanych w danym łańcuchu wartości. W tym roku Unia Europejska przyjęła przepisy, które mają ukrócić takie praktyki i zmusić firmy do ujawniania całkowitej skali wpływu na klimat, podobne regulacje rozważa również amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oraz prawodawcy z Kalifornii.

Jak wynika z badania opublikowanego na łamach czasopisma „Science”, rzetelne rozliczanie się firm z generowanych przez nie emisji dwutlenku węgla mogłoby je kosztować biliony dolarów. W analizie wykorzystano dane ok. 15 000 spółek notowanych na giełdzie na całym świecie. Do obliczenia kosztów emisji tony CO2 eksperci z czterech amerykańskich uniwersytetów wykorzystali szacunki Agencji Ochrony Środowiska wynoszące 190 dolarów za tonę.

W badaniu wzięto pod uwagę jedynie emisje bezpośrednie. Niemal 90 proc. szkód generowały cztery branże: energetyka, usługi użyteczności publicznej, transport i produkcja materiałów takich jak stal. W przypadku sektora użyteczności publicznej średnie szkody klimatyczne branży ponaddwukrotnie przekraczały zyski. W przypadku trzech pozostałych sektorów szkody również przekraczały odnoszone zyski. Zdaniem naukowców w przypadku energetyki zależnej od paliw kopalnych koszty sięgałyby siedmiokrotności ich rocznych zysków.

Czytaj więcej

Naftowi giganci z planetą się nie liczą

Tymczasem jak wynika z raportu Międzynarodowego Funduszu Walutowego, w ubiegłym roku najbardziej zanieczyszczający sektor paliw kopalnych uzyskał rekordowe dotacje, sięgające 7 bilionów dolarów, czyli niemal dwukrotnie więcej niż świat wydaje na edukację. Dotacje są często przyznawane w formie ulg podatkowych, mających na celu utrzymanie niskich cen gazu i rachunków za energię. Generują jednak ogromne koszty środowiskowe i spowalniają przejście na zrównoważone źródła energii.

Niewielkie średnie szkody klimatyczne odnotowała z kolei branża bankowa i ubezpieczeniowa – mniej niż 1 proc.

Najwięcej szkód klimatycznych w przedsiębiorstwach odnotowano w Rosji i Indonezji, z kolei najmniej w Wielkiej Brytanii oraz Stanach Zjednoczonych. Według autorów badania doskonale ilustruje to staż firm oraz ich efektywność, a także typy branż zlokalizowanych w poszczególnych krajach.

Jeden z autorów badania Christian Leuz, profesor finansów i rachunkowości na Uniwersytecie w Chicago, stwierdził, że większa transparentność działań firm przysparzających kosztów dla społeczeństwa jest korzystna, ale nie jest w stanie rozwiązać problemu. Rzeczywiście, wcześniejsze badanie przeprowadzone przez niego wykazało, że po ujawnieniu przez firmy zajmujące się szczelinowaniem poziomów zanieczyszczeń poziom ten spadł nawet o 15 proc. Ujawnienie faktycznych szkód klimatycznych generowanych przez firmy może więc wywrzeć na nie presję, która poskutkuje ograniczeniem emisji. Autorzy badania napisali, że „trudno wyobrazić sobie skuteczne podejście do wyzwań klimatycznych, które nie opiera się na powszechnym obowiązkowym ujawnianiu informacji”.

Eksperci podkreślają też, że koszty zmian klimatu w ogromnej mierze przekładają się na straty gospodarcze. Stany Zjednoczone coraz częściej zmagają się z klęskami żywiołowymi, a według administratora Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego budżet na działania kryzysowe związane z ich występowaniem drastycznie maleje. Amerykańska gospodarka cierpi też coraz bardziej z powodu utraty produktywności pracowników wynikającej z częstszych i bardziej dotkliwych niż wcześniej fal ekstremalnych upałów.

Działalność wielkich korporacji wiąże się z ogromnymi emisjami gazów cieplarnianych, których ilość firmy starają się ukrywać w miarę możliwości. Popularną praktyką jest np. nieujawnianie emisji z zakresu 3, czyli emisji uwalnianych w całym łańcuchu wartości firmy, który odnosi się do procesu pozyskiwania surowców i wytwarzania z nich produktu. Mimo że emisje te niewątpliwie wynikają z działalności firmy, nie generuje ich ona bezpośrednio.

Pozostało 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Promocyjny
Eksperckie rozmowy na szczycie i mocne słowa Rzecznika MŚP na śniadaniu prasowym – TOGETAIR 2024 trwa!
Materiał Promocyjny
Co czeka zarządców budynków w regulacjach elektromobilności?
Ekotrendy
Sondaż: Polacy chcą płacić więcej, by ratować klimat, ale stawiają jeden warunek
Ekotrendy
Wielkopolska nie chce węgla. Pierwsze polskie województwo w globalnej koalicji
Ekotrendy
Ranking najbardziej ekologicznych krajów Europy. Polska daleko od czołówki
Ekotrendy
Ekologiczne technologie wkraczają do polskiego ciepłownictwa. Czy zmienią tę branżę?