Rzeki i jeziora są zdewastowane. Stąd susze i powodzie

Koalicja Ratujmy Rzeki, zrzeszająca organizacje ekologiczne ogłosiła manifest dotyczący pilnych kwestii zarządzania wodą.

Publikacja: 22.03.2022 11:52

Rzeki i jeziora są zdewastowane. Stąd susze i powodzie

Foto: Fotorzepa, Jerzy Dudek

Ekolodzy wystosowali manifest, w którym wskazują niezbędne rozwiązania, jakie należy wdrożyć, by zmniejszyć - potęgowane przez katastrofę klimatyczną - problemy z zasobami wody pitnej, suszami i powodziami.

Prezes należącego do Koalicji stowarzyszenia Klub Gaja Jacek Bożek poinformował w poniedziałek, że dokument wskazuje rozwiązania wymagające pilnego wdrożenia i największe błędy w obecnym zarządzaniu wodą.

- Postulaty Koalicji dotyczą: głębokiej reformy gospodarki wodnej, wdrożenia programów ochronnych przed powodzią i suszą, w tym tzw. powodzią błyskawiczną w miastach, renaturyzacji wód powierzchniowych, całkowitej rezygnacji z programu rozwoju żeglugi towarowej m.in. na Wiśle i Odrze, a także poprawy czystości wody w jeziorach i rzekach - oznajmił prezes Klubu Gaja.

Koalicja zwróciła uwagę, że osiągnięcie celów środowiskowych unijnej Ramowej Dyrektywy Wodnej i traktowanie wody, jako dziedzictwa, a nie jako produktu handlowego, nie jest możliwe, jeśli będzie ona podlegała logice krótkoterminowego zysku, a priorytetem gospodarki wodnej będą żegluga i hydroenergetyka.

- Musimy po raz kolejny zadać pytanie, czy ma dziś sens inwestowanie w transport na bazie żeglugi śródlądowej? Czy zasób, jakim jest woda, będący podstawą rolnictwa i innych sektorów gospodarki, konieczny do właściwego stanu przyrody, mówiąc wprost - niezbędny nam wszystkim do życia - powinien być podporządkowany transportowi towarów? Odpowiedź jest oczywista i brzmi - nie - uważa Justyna Choroś z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków i Koalicji Ratujmy Rzeki.

Koalicja w manifeście zwróciła uwagę na rosnący problem tzw. powodzi błyskawicznych na terenach zurbanizowanych.

- Pilnie potrzebne są rozwiązania systemowe, umożliwiające wdrożenie działań skutkujących szybkim wsiąkaniem wód opadowych, a polegających na masowym rozszczelnianiu powierzchni nieprzepuszczalnych oraz ochronie i tworzeniu terenów zielonych. Woda spływająca z powierzchni nieprzepuszczalnych powinna być retencjonowana z zamysłem wykorzystywana w czasie suszy - uważa Marta Majka Wiśniewska z Fundacja Greenmind i Koalicja Ratujmy Rzeki.

Z kolei Paweł Augustynek Halny z organizacji Przyjaciele Raby i również z Koalicji, wskazał, że renaturyzacja rzek nie jest wymysłem przyrodników, tylko formą nowoczesnej inżynierii wodnej, nowatorskiej ochrony przed powodzią i suszą, z sukcesem stosowana w krajach wysokorozwiniętych.

- Liczymy, że Krajowy Program Renaturyzacji Wód nie pozostanie dokumentem jedynie papierowym, ale że w ciągu najbliższych lat zyska priorytet. Najwyższy czas, by strumień pieniędzy przestał płynąć na twarde i szkodliwe, betonowe rozwiązania, a zamiast tego - by zdecydowanie większe finansowanie otrzymały właśnie projekty renaturyzacji - ocenił.

Jacek Bożek z Klubu Gaja poinformował, że okazją do wystosowania manifestu, adresowanego do kreujących politykę ochrony środowiska i klimatu, w tym do premiera i partii opozycyjnych, jest przypadający 22 marca Światowy Dzień Wody.

Koalicja Ratujmy Rzeki skupia organizacje zajmujące się ochroną polskich rzek, potoków, obszarów wodno-błotnych, jak również naukowców, organizacje, osoby, samorządy i instytucje, dla których los polskich rzek i ekosystemów wodnych jest istotny.

Ekolodzy wystosowali manifest, w którym wskazują niezbędne rozwiązania, jakie należy wdrożyć, by zmniejszyć - potęgowane przez katastrofę klimatyczną - problemy z zasobami wody pitnej, suszami i powodziami.

Prezes należącego do Koalicji stowarzyszenia Klub Gaja Jacek Bożek poinformował w poniedziałek, że dokument wskazuje rozwiązania wymagające pilnego wdrożenia i największe błędy w obecnym zarządzaniu wodą.

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Woda
Dzienny ślad wodny jednego mieszkańca Polski to 3900 litrów
Woda
Alarmująco niski poziom polskich rzek. Najgorsza susza od 7 lat
Woda
Niepokojący stan wód gruntowych w Unii Europejskiej
Woda
Przemysł spożywczy nie jest gotów na niedobór wody
Woda
Sposób, aby tragiczna wizja przyszłości nie stała się teraźniejszością
Materiał Promocyjny
Jakie technologie czy też narzędzia wspierają transformację cyfrową biznesu?