Światowy Dzień Wody 2024. Przybywa miejsc, gdzie woda pitna stała się luksusem

Na świecie co druga osoba doświadcza krytycznego braku wody w ciągu roku, często w desperacji decydując się na konsumpcję wody skażonej, co grozi zachorowaniem na szereg chorób, a nawet śmiercią – alarmuje Polska Akcja Humanitarna.

Publikacja: 22.03.2024 18:12

Sztuczny wodospad na lotnisku Changi w Singapurze.

Sztuczny wodospad na lotnisku Changi w Singapurze.

Foto: Shawnanggg Unsplash

Światowy Dzień Wody jest obchodzony od 1992 roku jako przypomnienie o konieczności odpowiedzialnego i zrównoważonego zarządzania zasobami słodkiej wody.

Z zasobów wody na Ziemi jedynie 0,5 proc. nadaje się do spożycia, a pogłębiający się kryzys klimatyczny dodatkowo zagraża uszczupleniu tych zasobów. Do końca stulecia liczba ludności na świecie może przekroczyć 11 miliardów, co wywrze jeszcze większą presję na dostęp do kurczących się zasobów wody.

Światowy dzień wody: 2 miliardy ludzi bez dostępu do czystej wody

Tegoroczna edycja Światowego Dnia Wody odbywa się pod hasłem „Water for peace” czyli „Woda dla pokoju”. Jak wynika z danych Polskiej Akcji Humanitarnej, woda jest zasobem, który stanowi zarówno przyczynę, środek walki, jak i ofiarę wielu konfliktów zbrojnych. Od 2020 roku stała się źródłem aż 543 konfliktów na świecie. 

Czytaj więcej

Jedno z największych miast świata zagrożone brakiem wody. Nadciąga „dzień zero”?

Zmiany klimatu, rosnące temperatury oraz przyspieszająca urbanizacja i ekspansywne rolnictwo zagrażają zasobom wody na świecie. Obecnie aż 2 miliardy ludzi nie mają dostępu do wody o bezpiecznej jakości. Eksperci ostrzegają, że te statystyki będą się coraz bardziej pogarszać, przy czym najmocniej ucierpią mieszkańcy najbiedniejszych regionów na świecie.

W wyjątkowo tragicznej sytuacji znajdują się mieszkańcy Sudanu, kraju, który w 2022 roku został uznany za najbardziej narażony na zmiany klimatyczne i jednocześnie posiadający najmniejsze szanse na skuteczną walkę oraz adaptację. To również jeden z najmniej stabilnych politycznie krajów na świecie, który od lat zmaga się na przemian z dotkliwymi suszami oraz powodziami.

– W Sudanie Południowym są teraz ogromne upały, ponad 45 stopni – mówi Daria Wrażeń, koordynatorka działań PAH w tym kraju. – Szkoły są zamknięte, ludzie po prostu starają się przetrwać. Zmiany klimatu to nie bajka, a codzienność miliardów osób.

– Większość wody na świecie, bo ponad 70 proc., jest wykorzystywana w rolnictwie – mówi Helena Krajewska, rzeczniczka PAH. – Jednak przez nieefektywne sposoby upraw trwonimy jej bardzo dużo. Tymczasem tej słodkiej wody po prostu brakuje. Jest luksusem, który trzeba przynieść do domu na własnych barkach, na co kobiety i dziewczynki średnio przeznaczają każdego dnia aż 3 godziny.

Jak działa Polska Akcja Humanitarna?

Według danych PAH, od 2000 roku liczba katastrof związanych z powodziami wzrosła o ponad 130 proc., a z suszami o jedną trzecią. Choć większość z nich ma miejsce w Azji i Afryce, to naukowcy ostrzegają, że mieszkańcy Europy również będą się z nimi musieli zmierzyć. 

Polska Akcja Humanitarna od 31 lat dociera w rejony najmocniej dotknięte katastrofami naturalnymi i konfliktami. Buduje studnie i zbiorniki na deszczówkę, stawia tamy piaskowe, instaluje filtry do oczyszczania wody, kopie kanały irygacyjne i wspiera rozwój efektywnego, dostosowanego do zmian klimatu rolnictwa. Przygotowuje także ludność na wypadek suszy lub powodzi i pomaga tym, którym katastrofy naturalne odebrały wszystko.

Woda
Kanadyjska miejscowość walczy z suszą. Mieszkańcy będą pić wodę z oceanu?
Woda
Dzienny ślad wodny jednego mieszkańca Polski to 3900 litrów
Woda
Alarmująco niski poziom polskich rzek. Najgorsza susza od 7 lat
Woda
Niepokojący stan wód gruntowych w Unii Europejskiej
Woda
Rzeki i jeziora są zdewastowane. Stąd susze i powodzie