Dekarbonizacja przemysłu droga, ale możliwa

Połączenie środków, w tym poprawa efektywności energetycznej, wykorzystanie wodoru i biomasy jako surowca lub paliwa, wytwarzanie ciepła za pomocą energii elektrycznej i przyjęcie technologii wychwytywania dwutlenku węgla, może zredukować emisje dwutlenku węgla w tym sektorze niemal do zera.

Publikacja: 24.04.2023 12:06

Dekarbonizacja przemysłu droga, ale możliwa

Foto: Adobe Stock

Tak wskazują eksperci Allianz w swoim najnowszym raporcie. Globalna dekarbonizacja sektora przemysłowego według raportu będzie wymagała inwestycji o łącznej wartości 2,7 bln euro do 2050 r. Z tego UE potrzebuje 8 proc., czyli 210 mld EUR, z czego połowa na same inwestycje w elektryfikację.

Reszta jest prawie równo podzielona między wykorzystanie wodoru, innowacyjne procesy produkcyjne i nowe technologie. Ponadto, wynoszące 330 mld EUR do 2050 r., całkowite potrzeby inwestycyjne przemysłu UE w zakresie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS) są prawie o 60 proc. wyższe niż inwestycje we wszystkie inne środki dekarbonizacji przemysłu łącznie.

Aby sprostać celo potrzebom, kraje UE-28 muszą inwestować 3 mld euro rocznie w latach 2020-2030 i 9 mld euro rocznie w latach 2030-2050, kiedy technologie będą gotowe do wdrożenia na pełną skalę. Przemysł celulozowo-papierniczy wymaga największych inwestycji ogółem – 78,4 mld euro do 2050 r. – następnie żelaza i stali (55,4 mld euro) oraz cementu (37,6 mld euro). Inwestycje te ograniczyłyby emisje o 265 MtCO2 (-92 proc.), co daje średnią inwestycję w redukcję w wysokości 790 euro na tCO2.

W tym kontekście w opinii Allianz Trade rządy powinny wykorzystać dostępne im instrumenty (np. dotacje, podatki od emisji dwutlenku węgla), aby skutecznie dostosować ścieżki sektorowe do nadrzędnych celów przejścia na zerową emisję netto.

Według analityków w ciągu ostatnich kilku dekad sektor przemysłowy poczynił znaczne postępy w zakresie redukcji emisji i poprawy efektywności energetycznej. Do 2010 r. sam przemysł europejski ograniczył swoje emisje o -29 proc., a do 2020 r. o -39 proc. w porównaniu z poziomami z 1990 r. Pomimo intensywnej międzynarodowej konkurencji z analiz Allianz Trade wynika, że przemysłowi europejskiemu udało się dostosować swoje praktyki i modele biznesowe do celów kontynentu w zakresie klimatu i energii, zachowując jednocześnie opłacalne podejście gospodarcze.

Niemniej jednak sektor ten jest nadal odpowiedzialny za 650 Mt emisji CO2 – przy czym CO2 odpowiada za ponad 90 proc. bezpośrednich emisji gazów cieplarnianych z przemysłu w 2020 r. Sektor cementu, żelaza i stali oraz sektor chemiczny mają największy udział w emisji CO2 i przemysłowe zużycie energii: te trzy sektory wygenerowały trzy czwarte emisji przemysłowych w UE-28 w 2020 r.

Tak wskazują eksperci Allianz w swoim najnowszym raporcie. Globalna dekarbonizacja sektora przemysłowego według raportu będzie wymagała inwestycji o łącznej wartości 2,7 bln euro do 2050 r. Z tego UE potrzebuje 8 proc., czyli 210 mld EUR, z czego połowa na same inwestycje w elektryfikację.

Reszta jest prawie równo podzielona między wykorzystanie wodoru, innowacyjne procesy produkcyjne i nowe technologie. Ponadto, wynoszące 330 mld EUR do 2050 r., całkowite potrzeby inwestycyjne przemysłu UE w zakresie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS) są prawie o 60 proc. wyższe niż inwestycje we wszystkie inne środki dekarbonizacji przemysłu łącznie.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Materiał partnera
Konferencja w Katowicach poprzedzi szczyt klimatyczny ONZ
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Walka o klimat
Walka z metanem będzie kosztowna
Walka o klimat
Wyzwaniem, z którym musimy się dziś zmierzyć, jest dekarbonizacja
Materiał partnera
Rynek faktoringu na cyfrowej fali
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Walka o klimat
Pieniądze na bieżącą działalność
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej