Początek końca problemu z plastikiem. Rusza ważna inicjatywa ONZ

Program ONZ ds. Środowiska rozpoczyna inicjatywę #EndPlasticPollution. Ma być to początek końca problemu zanieczyszczeń tworzywami sztucznym.

Publikacja: 08.02.2023 13:10

Początek końca problemu z plastikiem. Rusza ważna inicjatywa ONZ

Foto: Adobe Stock

„Tworzywa sztuczne a biznes, świat i my” - pod takim hasłem 7 lutego odbyło się w Warszawie spotkanie inaugurujące inicjatywę #EndPlasticPollution.Celem projektu jest opracowanie rekomendacji dla nowego prawa międzynarodowego oraz stymulacja działań tu i teraz, dla optymalizacji wykorzystania tworzyw sztucznych. Inicjatorem procesu jest Program ONZ ds. Środowiska (UNEP).

Powołana jesienią 2022 roku Inicjatywa #EndPlasticPollution jest odpowiedzią na Rezolucję UNEA 5/14 „Zakończmy Zanieczyszczenie Tworzywami Sztucznymi: w kierunku prawnie wiążącego instrumentu międzynarodowego”, wzywającą państwa do pilnego uruchomienia procesów legislacyjnych w celu poddania krytycznej analizie całego cyklu życia plastiku do 2024 roku. Podpisując się pod dokumentem, 175 krajów zobowiązało się zawrzeć prawnie wiążące Porozumienie międzynarodowe. Ważnym komponentem procesu tworzenia nowego prawa są wielopoziomowe dyskusje i opracowane w ich toku rekomendacje. W Polsce zadanie to realizuje inicjatywa #EndPlasticPollution.

Czytaj więcej

ONZ pracuje nad „traktatem plastikowym”. Będzie przełomowy?

Inicjatywa została zaplanowana jako platforma dyskusji i wymiany dobrych (oraz złych) praktyk między szerokim gronem interesariuszy, w tym środowiskiem naukowym i biznesem. UNEP/GRID-Warszawa jako organizator i gospodarz inicjatywy ma w swoich zasobach ekspercki potencjał oraz doświadczenie w budowaniu partnerstw dla wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju.

W trakcie spotkania, które otworzył Rektor SGH prof. Piotr Wachowiak, wysłuchaliśmy prezentacji Marii Andrzejewskiej, dyrektorki generalnej UNEP/GRID-Warszawa, Edyty Sysło z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które reprezentuje stronę polską w międzynarodowym procesie legislacyjnym oraz Martyny Krzysztofińskiej, prezeski Stowarzyszenia Narodów Zjednoczonych w Polsce (UNAP). Podczas wydarzenia zwrócono uwagę, jak istotne będą zasięg i zróżnicowanie informacji, które staną się podstawą dla rekomendacji, a także gotowość wszystkich stron do wdrożenia regulacji.

- Ogólnoświatowy kryzys zanieczyszczeń związany z obecnością tworzyw sztucznych w środowisku naturalnym stanowi kolosalne zagrożenie dla świata i dla nas, ale mamy świadomość, że mierząc się z nim, stoimy przed szansą, żeby wzmocnić globalną gospodarkę na drodze do zrównoważonego rozwoju. - powiedziała dyrektor generalna UNEP/GRID-Warszawa, Maria Andrzejewska. ­

- Docelowa optymalizacja użycia tworzyw sztucznych zakłada, że w procesie tworzenia nowego prawa wysłuchane zostaną głosy wszystkich stron: ekspertów, administracji publicznej i przedsiębiorców. Ważne jest, żeby wypracować takie działania, które będą odpowiedzią na realne problemy i uwzględnią potrzeby wszystkich interesariuszy. W ten sposób, rekomendacje odniosą się do całego cyklu życia plastiku. - podkreśliła Maria Andrzejewska.

Czytaj więcej

Badacze pracują nad przyjaznymi dla środowiska tworzywami. "Nowatorska metoda"

W trakcie wydarzenia o przyszłości plastiku rozmawiali uczestnicy panelu moderowanego przez prof. Joannę Kulczycką: Katarzyna Błachowicz (Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu), Anna Kozera-Szałkowska (Fundacja PlasticsEurope Polska), Konrad Nowakowski (Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań), Edyta Sysło (Ministerstwo Klimatu i Środowiska), Bartosz Woźnicki (Clovin S.A.).

Jak zostało wskazane w dyskusji, tworzywo sztuczne jest niezwykle trwałym, stosunkowo tanim materiałem, który ukształtował życie społeczne czyniąc je łatwiejszym i bezpieczniejszym. Jednak wysoka użyteczność i niska cena przyczyniły się do tego, że plastik stał się tworzywem produkowanym masowo i bez planu ponownego zagospodarowania. Tworzywa sztuczne muszą być mądrze zarządzane ­- to przesłanie jest mottem inicjatywy #EndPlasticPollution.

UNEP/GRID-Warszawa, jako ośrodek afiliowany przy United Nations Environment Programme, UNEP (Program Organizacji Narodów Zjednoczonych [ONZ] ds. Środowiska) realizuje w Polsce misję UNEP, wspierając i inspirując partnerów w działaniach na drodze do zrównoważonego rozwoju.

Od 30 lat UNEP/GRID-Warszawa realizuje liczne projekty badawcze i aplikacyjne w konsorcjach europejskich (programy H2020, LIFE, Erasmus+), a także projekty własne na rzecz zwiększenia świadomości społecznej wokół kryzysu klimatycznego, zanikania różnorodności biologicznej, wprowadzania zasad zrównoważonego rozwoju czy ochrony zasobów naturalnych.

Wspieranie firm w działaniach na rzecz środowiska i wdrażania polityki odpowiedzialnego biznesu jest od szeregu lat jednym z ważniejszych obszarów zaangażowania UNEP/GRID-Warszawa. Oddziaływanie biznesu, zarówno w sferze presji na środowisko, jak i motywowania do zmiany jego łańcucha wartości, jest ogromne. Dlatego tak ważna jest współpraca zarówno w temacie neutralności klimatycznej, ochrony i odtwarzania ekosystemów, jak również unikaniu zanieczyszczeń.

„Tworzywa sztuczne a biznes, świat i my” - pod takim hasłem 7 lutego odbyło się w Warszawie spotkanie inaugurujące inicjatywę #EndPlasticPollution.Celem projektu jest opracowanie rekomendacji dla nowego prawa międzynarodowego oraz stymulacja działań tu i teraz, dla optymalizacji wykorzystania tworzyw sztucznych. Inicjatorem procesu jest Program ONZ ds. Środowiska (UNEP).

Powołana jesienią 2022 roku Inicjatywa #EndPlasticPollution jest odpowiedzią na Rezolucję UNEA 5/14 „Zakończmy Zanieczyszczenie Tworzywami Sztucznymi: w kierunku prawnie wiążącego instrumentu międzynarodowego”, wzywającą państwa do pilnego uruchomienia procesów legislacyjnych w celu poddania krytycznej analizie całego cyklu życia plastiku do 2024 roku. Podpisując się pod dokumentem, 175 krajów zobowiązało się zawrzeć prawnie wiążące Porozumienie międzynarodowe. Ważnym komponentem procesu tworzenia nowego prawa są wielopoziomowe dyskusje i opracowane w ich toku rekomendacje. W Polsce zadanie to realizuje inicjatywa #EndPlasticPollution.

Pozostało 82% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Tworzywa sztuczne
Papierowe kubki również szkodzą środowisku
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Tworzywa sztuczne
Nowa Zelandia. Ze sklepów znikną cienkie foliówki na owoce i warzywa
Tworzywa sztuczne
Zużycie tworzyw sztucznych może się podwoić do 2050 roku
Tworzywa sztuczne
Żappsy za plastikowe butelki. Żabka testuje nowy system w Bydgoszczy
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Tworzywa sztuczne
Anglia walczy z plastikiem. Koniec z jednorazowymi sztućcami i talerzami
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej