Naukowcy ustalili, że jedynie 0,001 proc. światowej populacji oddycha powietrzem, które spełnia standardy zalecane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Zdecydowana większość jest natomiast narażona na oddychanie powietrzem, w którym poziomy pyłu zawieszonego 2,5 (PM2,5) znajdują się znacznie powyżej bezpiecznego limitu.

Badanie wykazało, że w 2019 roku na całym świecie przez 7 na 10 dni odnotowano dzienne stężenie PM2,5 przekraczające limit 15 mikrogramów na metr sześcienny, zalecany przez WHO. Szczególnie niepokojące wyniki odnotowano w południowej i wschodniej Azji, gdzie limity były przekraczane przez 90 proc. dni w roku. Najwyższe stężenia odnotowano we wschodniej Azji, gdzie zawartość PM2,5 sięgnęła 50 mikrogramów na metr sześcienny. Na drugim miejscu znalazła się południowa Azja (37 µg/m³), a na trzecim północna Afryka (30 µg/m³).

Czytaj więcej

Polskie miasto na podium najbardziej zanieczyszczonych na świecie

Najlepszą jakość powietrza odnotowano w Australii i Nowej Zelandii, których mieszkańcy byli w najmniejszym stopniu narażeni na zbyt wysokie stężenie PM2,5. W niektórych regionach Oceanii i Ameryki Południowej odnotowano najniższe roczne stężenie PM2,5.

Autorzy badania przeanalizowali również zmiany w zanieczyszczeniu powietrza, jakie zaszły na świecie przez dwie dekady, do 2019 roku. Zaobserwowano wzrost stężenia PM2,5 na większości obszarów w Azji, Afryce Północnej i Subsaharyjskiej, Oceanii oraz Ameryce Łacińskiej i na Karaibach, co wynika częściowo z nasilających się pożarów.

Naukowcy podkreślają, że nawet krótkotrwałe narażenie na powietrze zanieczyszczone drobnymi pyłami zawieszonymi, jest wyjątkowo niebezpieczne dla zdrowia. Zwracają jednak uwagę, że organy regulacyjne z reguły biorą pod uwagę stałą ekspozycję na wysokie stężenie PM2,5 niż ich dzienne poziomy w powietrzu.

– Mam nadzieję, że nasze badanie może zmienić zdanie naukowców i decydentów na temat codziennego narażenia na PM2,5 – powiedział główny autor badania, profesor zdrowia środowiskowego Yuming Guo z Monash University.

Szacuje się, że zanieczyszczenie powietrza odpowiada za 6,7 milionów przedwczesnych zgonów na świecie, z czego niemal dwie trzecie są spowodowane stężeniem drobnych cząstek stałych.