Eksperci po konferencji ONZ ws. kryzysu wodnego: Brak rygoru i ambicji

W Nowym Jorku odbyła się konferencja ONZ poświęcona kwestii wód na świecie. Sekretarz generalny ONZ otrzymał po niej list od ponad 100 ekspertów z różnych części świata. Potępili oni w nim brak „odpowiedzialności, rygoru i ambicji” na konferencji.

Publikacja: 28.03.2023 10:22

Eksperci po konferencji ONZ ws. kryzysu wodnego: Brak rygoru i ambicji

Foto: AFP

22 marca w Nowym Jorku odbyła się pierwsza od prawie pół wieku konferencja Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) poświęcona kwestii wód na świecie. Podczas spotkania omawiano między innymi problem niedoboru wody oraz coraz dotkliwsze skutki zmian klimatu.

Podczas trzydniowego szczytu podjęto prawie 700 zobowiązań ze strony rządów lokalnych i krajowych, organizacji pozarządowych i niektórych przedsiębiorstw w ramach nowego programu działań na rzecz wody. ONZ na również w planach utworzyć nowy panel naukowy zajmujący się jedynie wodą na świecie.

Konferencja, która odbyła się w Nowym Jorku jest istotna przede wszystkim dlatego, że choć istnieje kilka międzynarodowych porozumień dotyczących ochrony przyrody i klimatu, to wciąż brakuje jakiegokolwiek, które poświęcone by było kwestii światowych wód. Tymczasem w obliczu kryzysu klimatycznego świat mierzy się z wieloma problemami związanymi z zanieczyszczeniami rzek i mórz, suszami czy niedoborami wody na wielu obszarach na świecie. 

Eksperci wielokrotnie zaznaczali, że kwestia wody musi zostać uregulowana – w innym przypadku możemy mieć naprawdę poważne problemy. Jak zaznaczali, niezwykle istotne są inwestycje, dzięki którym świat dążyć będzie do zrównoważonego rolnictwa, odtwarzania mokradeł czy będzie w stanie lepiej monitorować zbiorniki wodne. Zmiany klimatyczne sprawiają bowiem, że problemy związane z wodą będą się nawarstwiać i pogarszać, a brak ochrony wód przed zanieczyszczeniami doprowadzi do jeszcze większego zaniku bioróżnorodności.

Organizacja Narodów Zjednoczonych zdecydowała, że do lipca uzgodni plan działania w sprawie światowych wód. 

Czytaj więcej

Zapotrzebowanie na wodę mocno przekroczy dostępne zasoby do 2030 r.

Niewystarczające starania. "Brak odpowiedzialności, rygoru i ambicji” 

António Guterres, sekretarz generalny ONZ, podczas konferencji wezwał przywódców do „przekucia obietnic w czyny”. - Wszystkie nadzieje ludzkości na przyszłość zależą w jakiś sposób od wytyczenia nowego kursu na rzecz zrównoważonego zarządzania i oszczędzania wody. Musi to znaleźć się w centrum każdego programu politycznego - podkreślił. Jak zaznaczył, „woda powinna być traktowana jako globalne dobro wspólne”. 

Choć podczas konferencji poruszono wiele kwestii związanych z wodą, to nie podjęto żadnego wiążącego międzynarodowego porozumienia. Eksperci obawiają się, że w związku z tym zobowiązania mogą być bagatelizowane, gdyż trudno będzie pociągnąć do odpowiedzialności rządy, przemysł i instytucje finansowe, które nie będą trzymały się rekomendowanych zasad. 

Jak podkreślają eksperci, „potrzeba czegoś więcej niż zestawu dobrowolnych zobowiązań". "Potrzeba lepszych danych i międzynarodowego mechanizmu finansowego działającego na rzecz ochrony zasobów wodnych" – grzmią. 

Ponad 100 ekspertów ds. wody wysłało list do sekretarza generalnego ONZ, w którym potępili brak „odpowiedzialności, rygoru i ambicji” na konferencji. - Próba rozwiązania jednego z największych wyzwań, przed którymi stoimy za pomocą dobrowolnych zobowiązań, jest jak wzięcie noża na strzelaninę – to po prostu nie jest wystarczająco dobre - powiedział Nick Hepworth, ekspert ds. wody. 

Jak zaznaczają badacze, około 90 proc. wpływu na klimat ma związek z wodą. Jednak tylko 3 proc. finansowania działań związanych ze zmianą klimatu jest obecnie przeznaczone na światowe systemy wodne. 

Planeta
Groźne dla klimatu gazy wciąż przemycane do Europy. Można je kupić w internecie
Planeta
Za nami wyjątkowo ciepły marzec. W Polsce padł kolejny rekord – upał jak latem
Planeta
Zmiany klimatyczne i zanieczyszczenie plastikiem napędzają się wzajemnie
Planeta
Raport: producenci ropy i gazu z Morza Północnego ignorują cele klimatyczne
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Planeta
Zmiany klimatu w górach. Czy to był jeden z ostatnich sezonów narciarskich?