Lepiej dobrze sprawdzić energochłonność budynku

Choć przeprowadzenie audytu nie jest konieczne, aby uzyskać dofinansowanie w programie „Czyste powietrze”, to często bez niego nie uda się osiągnąć najlepszych możliwych efektów energetycznych budynków.

Publikacja: 07.04.2023 14:38

Lepiej dobrze sprawdzić energochłonność budynku

Foto: Adobe Stock

Według ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków audyt energetyczny stanowi opracowanie określające zakres, a także parametry ekonomiczne oraz techniczne inwestycji związanej z termomodernizacją. Umożliwia też wskazanie optymalnych rozwiązań pod względem oszczędności energii danego budynku, a także kosztów realizacji przedsięwzięcia. Jego przeprowadzenie pozwala sprawdzić stan budynku pod kątem zmniejszenia zużycia energii, określić rodzaj robót oraz parametry materiałów niezbędnych do przeprowadzenia termomodernizacji i ulepszenia instalacji, a także uzyskać informacje na temat kosztów modernizacji oraz czasu ich zwrotu.

Czytaj więcej

„Czyste powietrze” po nowemu. Zasady programu na 2023 rok

Przeprowadzenie audytu jest wymogiem, jeśli chcemy ubiegać się o dofinansowanie z programu priorytetowego „Czyste powietrze” na tzw. kompleksową termomodernizację, czyli zestawu działań remontowych i modernizacyjnych, które prowadzą do zmniejszenia zużycia energii w budynku. Taki audyt musi spełnić wymogi określone w rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Rozporządzenie wylicza kwestie, które powinny zostać ujęte w audycie dla jego ważności. Mają przedstawiać możliwie najbardziej szczegółowy stan budynku przed termomodernizacją, stan po termomodernizacji, a także optymalny zakres planowanych do wykonania prac. Zakres wskazany w audycie energetycznym i w dokumencie podsumowującym audyt energetyczny musi być zgodny z zakresem zrealizowanego przedsięwzięcia w celu weryfikacji, czy osiągnięto ww. zmniejszenie zapotrzebowana na energię użytkową.

Uzyskanie dotacji wymaga wykonania audytu, z którego wynika osiągnięcie co najmniej jednego wskaźnika kompleksowej termomodernizacji: zmniejszenia zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(mkw.*rok) lub zmniejszenia zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40 proc. Do dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia konieczne jest również zrealizowanie w całości wariantu z audytu energetycznego gwarantującego osiągnięcie co najmniej jednego z wymienionych wskaźników. Wraz z wnioskiem o płatność należy przedstawić dokument podsumowujący audyt, podpisany przez audytora, który potwierdza realizację audytu i zakres przedsięwzięcia.

Przeprowadzenie audytu energetycznego umożliwia uzyskanie wyższej kwoty dofinansowania na każdym poziomie programu. W przypadku poziomu podstawowego bez kompleksowej termomodernizacji z instalacją fotowoltaiczną możliwe jest uzyskanie do 41 tys. zł, a z kompleksową termomodernizacją – do 25 tys. więcej. Podwyższony poziom dofinansowania oferuje do 59 tys. zł w opcji podstawowej i do 99 tys. zł w przypadku kompleksowej termomodernizacji z fotowoltaiką. W najwyższym poziomie można uzyskać do 79 tys. zł bez kompleksowej termomodernizacji z instalacją fotowoltaiczną i do 135 tys. zł z kompleksową termomodernizacją.

Przygotowanie audytu energetycznego budynku/lokalu mieszkalnego, którego dotyczy przedsięwzięcie, wskazującego optymalny wariant inwestycji, może stanowić koszt kwalifikowany pokryty nawet do 100 proc. dofinansowaniem (do kwoty 1200 zł netto). Koszt ten nie jest wliczany do limitów dotyczących maksymalnej kwoty dotacji zależnej od rodzaju realizowanego przedsięwzięcia oraz progu dochodowego beneficjenta – zwiększa maksymalną kwotę dotacji o faktycznie poniesiony koszt przeprowadzenia audytu energetycznego (nie więcej niż 1200 zł netto).

W sytuacji, gdy audyt nie potwierdzi osiągnięcia co najmniej jednego wskaźnika kompleksowej termomodernizacji, istnieje możliwość odrzucenia wniosku o otrzymanie dotacji na kompleksową termomodernizację danego budynku. Nie wyklucza to jednak możliwości starania się o dotację na zwykłym poziomie (w tym zaliczenia kosztu przygotowania audytu do kosztów kwalifikowanych (do 1200 zł netto), pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków programu), o ile wybrany wariant zostanie zrealizowany w całości. Do uzyskania tego dofinansowania nie jest jednak konieczne przeprowadzenie audytu energetycznego.

Według ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków audyt energetyczny stanowi opracowanie określające zakres, a także parametry ekonomiczne oraz techniczne inwestycji związanej z termomodernizacją. Umożliwia też wskazanie optymalnych rozwiązań pod względem oszczędności energii danego budynku, a także kosztów realizacji przedsięwzięcia. Jego przeprowadzenie pozwala sprawdzić stan budynku pod kątem zmniejszenia zużycia energii, określić rodzaj robót oraz parametry materiałów niezbędnych do przeprowadzenia termomodernizacji i ulepszenia instalacji, a także uzyskać informacje na temat kosztów modernizacji oraz czasu ich zwrotu.

Pozostało 84% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Architektura
Chińskie zabytki zagrożone zmieniającym się klimatem
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Architektura
Arena Gliwice w maksymalnym stopniu ekologiczna
Architektura
Zrównoważone projektowanie. Polskie studentki w finale konkursu
Architektura
Najemcy wymagają ekocertyfikatów. Każdy może być zielony