Jak wynika z badania, przeprowadzonego przez Stephena Garnetta z Uniwersytetu Karola Darwina, kryzys klimatyczny dziesiątkuje ptasią populację w Australii. Wyginięciem zagrożony jest już co szósty gatunek ptaków. Naukowcy ocenili 23 gatunki na liście jako „krytycznie zagrożone”, 74 jako „zagrożone”, 87 jako „wrażliwe” i 32 jako „bliskie zagrożenia”.

Czytaj więcej

Zwierzęta zmieniają się z klimatem. Rosną im nie tylko dzioby

Raport stwierdza również, że ​​96 gatunków radzi sobie gorzej niż dziesięć lat temu i wymaga umieszczenia w wyższej kategorii zagrożeń.

W 1990 roku zagrożonych gatunków ptaków w Australii było 134, a w 2011 – 195. Naukowcy nie mają wątpliwości, że za pogarszającymi się statystykami stoi kryzys klimatyczny.

Przez 17 lat monitorowano 1,970 tys. stanowisk w tropikach, a wnioski płynące z obserwacji pokrywają się z założeniami modeli klimatycznych. Populacje gatunków takich jak paprociornik czy altannik złoty zmniejszały się na niższych wysokościach w miarę wzrostu temperatury.

Ptaki są narażone na szereg zmian w ich ekosystemach, w tym przez introdukowane gatunki, utratę siedlisk, zakłócanie miejsc lęgowych i pożary buszu. Działalność człowieka, taka jak nadmierny wypas zwierząt hodowlanych czy wylesianie, doprowadziły do zmniejszenia populacji co najmniej 55 gatunków, m.in. jerzyka i ognika diamentowego.

Ogromne szkody wyrządziły pożary buszu w latach 2019-2020, które doprowadziły do umieszczenia na liście zagrożonych aż 27 gatunków ptaków. Szacuje się, że jedynie 6 grudnia 2020 roku spłonęła połowa populacji 16 endemicznych gatunków, w tym strzyżyka emu.

Konsekwencje globalnego ocieplenia, takie jak susze oraz intensywne fale upałów zagrażają ok. 91 gatunkom ptaków. Przykładem jest najrzadszy ptak Australii, trawiasta mukarrthippi, podgatunek pasikotka, występujący w środkowo-zachodniej Nowej Południowej Walii. Według danych, pozostały jedynie dwie lub trzy pary tego gatunku.

Zmiany klimatyczne dziesiątkują również populację wędrownych ptaków brzegowych. Spośród 43 takich gatunków, które przybyły do ​​Australii po rozmnażaniu się na półkuli północnej, 25 jest obecnie zagrożonych. Rozwój wybrzeża w Azji Wschodniej przyczynia się do zanikania, niszczenia i degradacji siedlisk błotnych, co uniemożliwia ptakom jedzenie i odpoczynek.

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

Raport wskazuje również, że stan ochrony 23 gatunków ptaków uległ poprawie. Ukierunkowane działania ochronne doprowadziły do ​​poprawy liczebności niektórych populacji, w tym zielonej papugi z Norfolk. W wyniku intensywnych prac mających na celu ochronę ich gniazd, gatunek będący „krytycznie zagrożonym” figuruje obecnie jako „wrażliwy na zagrożenie”.

Według autora badań, Stephena Garnetta, to dowód na skuteczność podejmowanych działań.

„Wyniki mówią nam wyraźnie, że bez zmian wiele gatunków będzie nadal zmniejszać się lub całkowicie ginąć. Jednak w naszym raporcie mamy również jasne instrukcje, jak uniknąć tych wyników. Raport z 2020 roku pokazuje również, w jaki sposób działania ochronne mogą odmienić sytuację, gdy są właściwie wyposażone i wdrożone” – podkreśla Garnett.