Konferencja SILab’24 w Warszawie. Jaka przyszłość czeka tworzywa sztuczne?

6 lutego 2024 roku w Warszawie odbędzie się konferencja Sustainable Industry Lab'24. Jej uczestnicy będą dyskutować na tematy, które obejmuje powstający właśnie Traktat ONZ dotyczący plastiku (UN Plastics Treaty). W wydarzeniu weźmie udział wiceminister Klimatu i Środowiska, Anita Sowińska.

Publikacja: 22.01.2024 16:02

Konferencja SILab’24 odbędzie się 6 lutego 2024 roku w warszawskim Centrum Nauki Kopernik.

Konferencja SILab’24 odbędzie się 6 lutego 2024 roku w warszawskim Centrum Nauki Kopernik.

Foto: Michael Paraskevas, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons

6 lutego 2024 w warszawskim Centrum Nauki Kopernik odbędzie się Sustainable Industry Lab'24 (SILab’24), konferencja UNEP/GRID-Warszawa odwołująca się do problemu globalnego kryzysu zanieczyszczania środowiska naturalnego tworzywami sztucznymi.

Wydarzenie, organizowane w przeddzień szóstej sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (United Nations Environment Assembly, UNEA), przybliży stan prac nad tworzonym przez ONZ dokumentem znanym jako UN Plastics Treaty. Gościem specjalnym konferencji SILab’24 będzie Anita Sowińska, wiceminister Klimatu i Środowiska. Organizatorem konferencji jest UNEP/GRID-Warszawa. Patronem medialnym tego wydarzenia jest „Rzeczpospolita”.

Jaka przyszłość czeka tworzywa sztuczne? 

„Tworzywa sztuczne TAK – ale mądrze!” – ten postulat stał się przesłaniem dla wielobranżowych zespołów roboczych w Polsce, które od 2022 roku wypracowywały rekomendacje w ramach #EndPlasticPollution, inicjatywy ustanowionej przez UNEP/GRID-Warszawa. Zwieńczeniem tych prac jest raport specjalny, który zostanie zaprezentowany podczas UNEA-6, i tegorocznej konferencji Sustainable Industry Lab ’24, która odbędzie się 6 lutego w Warszawie.

W programie konferencji znalazły się debaty na temat wyzwań, rozwiązań i regulacji, a także laboratorium dyskusji z podziałem na okrągłe stoły branżowe. Zostaną poruszone m.in. kwestie gospodarowania tworzywami sztucznymi, a zwłaszcza zagadnienia związane z produkcją, projektowaniem, użytkowaniem i unieszkodliwianiem plastiku.

Czytaj więcej

Nowy raport: mikroplastik jest niemal we wszystkim, co jemy. Od kotletów po tofu

W wydarzeniu udział wezmą wiceminister Klimatu i Środowiska Anita Sowińska, odpowiedzialna w Ministerstwie za gospodarkę o obiegu zamkniętym i gospodarkę odpadami, a także m.in. Shereen Zorba Head z UN Science Policy Business Forum, Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan, Tomasz Barańczyk, partner, Lider inicjatyw ESG w PwC Polska, Tadeusz Nowicki, prezes Zarządu Ergis S.A., Henryk Orfinger, przewodniczący Rady Nadzorczej Dr Irena Eris SA, Kiril Marinov, dyrektor generalny Henkel Consumer Brands czy Anna Kozera-Szałkowska, dyrektor zarządzająca PlasticsEurope Polska.

UN Plastics Treaty to konieczność

„Zanieczyszczenie tworzywami sztucznymi może zostać zmniejszone aż o 80 procent do 2040 r. – jeśli ludzkość zacznie teraz działać na rzecz ponownego wykorzystania, recyklingu i odchodzenia od tworzyw sztucznych. Razem, kształtujmy czystszą, zdrowszą i bardziej zrównoważoną przyszłość dla wszystkich” – António Geterres, Sekretarz Generalny ONZ.

Żeby tak się stało, rządy państw muszą wprowadzić głębokie zmiany obejmujące zarówno przepisy, jak i praktyki rynkowe. Dokumentem, który będzie regulował produkcję i korzystanie z tworzyw sztucznych, a także inspirował wszystkie działania zaradcze w związku z kryzysem zanieczyszczania środowiska, będzie prawo międzynarodowe – Traktat dotyczący plastiku (UN Plastic Treaty).

Projekt Traktatu powstał w odpowiedzi na Rezolucję UNEA 5/14, w której 175 państw zobowiązało się w marcu 2022, zawrzeć umowę międzynarodową na temat zaprzestania zanieczyszczania środowiska, w szczególności mórz i oceanów, ale także wód słodkich, gleby i powietrza – tworzywami sztucznymi. Zgodnie z harmonogramem prac, Traktat wszedł obecnie w fazę dyskusji, która powinna zakończyć się podpisaniem przez rządy międzynarodowej umowy do końca 2024. Stronę polską w tych negocjacjach reprezentuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Z szacunków UNEP (2023) wynika, że w ujęciu globalnym, przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym przyniesie oszczędności w wysokości 1,27 biliona dolarów. Te szacunki wynikają z analizy kosztów i wpływów z recyklingu. Kolejne 3,25 biliona dolarów może zostać zaoszczędzone dzięki eliminacji strat związanych z utratą zdrowia ludzi i degradacją ekosystemów oraz pogłębianiem się kryzysu klimatycznego, a także uniknięciem kosztów związanych z postępowaniami sądowymi. Zmiana ta mogłaby również skutkować do 2040 r. globalnym wzrostem netto miejsc pracy o 700 tysięcy.

Koszty inwestycji w zalecaną zmianę systemową są znaczne, ale poniżej wydatków bez tej zmiany systemowej: 65 miliardów dolarów rocznie w porównaniu do 113 miliardów dolarów rocznie. Jednak przy tych wszystkich kalkulacjach kluczową zmienną jest czas: pięcioletnie opóźnienie może do 2040 r. doprowadzić do wzrostu zanieczyszczeń tworzywami sztucznymi o 80 milionów ton.

1. edycja nagrody Environmental Impact Award Poland 2024

UNEP/GRID-Warszawa od tego roku będzie przyznawał wyróżnienia rozwiązaniom w biznesie, które budują swój model z założeniem minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko i robią to skutecznie. Nagrodzone zostaną najlepsze inicjatywy dla ludzi i planety podejmowane przez firmy w ramach transformacji środowiskowej.

Zgłaszać mogą się przedsiębiorstwa, w tym startupy, które swoimi działaniami zmniejszają obciążenie środowiska. Nagrodą specjalną zostanie również uhonorowana osoba, która w znacznym stopniu przyczyniła się do pozytywnych zmian w środowisku naturalnym, bezpośrednio lub pośrednio, np., przez wpływ na zmianę postaw, stanu wiedzy lub społecznej świadomości.

Tegoroczna edycja konkursu poświęcona jest w całości aktywnościom w obszarze uwolnienia środowiska od zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi i skierowana jest do przedstawicieli wszystkich branż - interesariuszy w cyklu życia plastiku. Zgłoszenia konkursowe będą przyjmowane do 28 stycznia 2024.

Environmental Impact Award Poland została ustanowiona przez UNEP/GRID-Warszawa dla promocji pilnych działań w tych obszarach, które co roku wskazywane są przez Zgromadzenie ONZ ds. Środowiska (United Nations Environment Assembly, UNEA).

Czym jest UNEP/GRID-Warszawa?

Od 1991 roku UNEP/GRID-Warszawa realizuje w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP), działając na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wspiera właściwe zarządzanie środowiskiem i ochronę różnorodności biologicznej. Propaguje postawę odpowiedzialności za środowisko w społeczeństwie i w biznesie. Specjalizuje się w pozyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o środowisku oraz upowszechnianiu zastosowań nowoczesnych technologii informacyjnych, w tym systemów informacji geograficznej (GIS) i technologii satelitarnych.

UNEP/GRID-Warszawa zostało ustanowione w 1991 roku na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Programem ONZ ds. Środowiska (UN Environment Programme, UNEP) a Rządem Polskim. Działa jako jeden z kilku ośrodków globalnej sieci GRID (Global Resource Information Database — światowa baza danych o zasobach Ziemi) utworzonej przez UNEP w celu wzmocnienia efektywnego zarządzania zasobami środowiska. Swoje działania realizuje we współpracy z organizacjami i instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi. Jest partnerem jednostek samorządowych, oświatowych oraz firm wdrażających politykę społecznej odpowiedzialności biznesu.

6 lutego 2024 w warszawskim Centrum Nauki Kopernik odbędzie się Sustainable Industry Lab'24 (SILab’24), konferencja UNEP/GRID-Warszawa odwołująca się do problemu globalnego kryzysu zanieczyszczania środowiska naturalnego tworzywami sztucznymi.

Wydarzenie, organizowane w przeddzień szóstej sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (United Nations Environment Assembly, UNEA), przybliży stan prac nad tworzonym przez ONZ dokumentem znanym jako UN Plastics Treaty. Gościem specjalnym konferencji SILab’24 będzie Anita Sowińska, wiceminister Klimatu i Środowiska. Organizatorem konferencji jest UNEP/GRID-Warszawa. Patronem medialnym tego wydarzenia jest „Rzeczpospolita”.

Pozostało 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Tworzywa sztuczne
Konferencja „SILab'24”: Jak zatrzymać tworzywa sztuczne z dala od środowiska?
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Tworzywa sztuczne
„Łzy syreny” na plażach w Hiszpanii. Katastrofa ekologiczna po wypadku na morzu
Tworzywa sztuczne
Ile nanoplastiku jest w wodzie butelkowanej? Zaskakujące wyniki nowego badania
Tworzywa sztuczne
Mikroplastik wpływa na pogodę? Tak twierdzą naukowcy
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Tworzywa sztuczne
Japończycy stworzyli plastik, którym mogą żywić się ryby. Przełom w ekologii