Zmniejszenie popytu na tworzywa ze strony motoryzacji i przemysłu opakowaniowego przyczyniło się do tego, że europejska branża tworzyw sztucznych notowała w ubiegłym roku spadki. Zapotrzebowanie na tworzywa oszacowano na 48,3 mln ton – to o 4,9% mniej niż w roku 2019. W skali globalnej spadek był zdecydowanie mniejszy i wyniósł zaledwie 0,3%. Polska pod tym względem odróżniała się od światowych i europejskich trendów – zapotrzebowanie na tworzywa do produkcji wyrobów wyniosło w naszym kraju ok. 3,7 mln ton, co oznacza 3% wzrostu w porównaniu z 2019 rokiem.

Mimo tego wyniku 83% przedstawicieli branży, zapytanych w ankiecie zorganizowanej przez Fundację PlasticsEurope Polska w kwietniu, odczuwa presję, wynikającą m.in z coraz bardziej rygorystycznych obostrzeń prawnych. Respondenci podkreślali również trudności w pozyskaniu dofinansowania projektów inwestycyjnych, m.in. ze względu na  skomplikowane procedury oraz trudny dostęp do dobrej jakości surowców do recyklingu. Choć te problemy przekładają się na nastroje przedsiębiorców tego segmentu, to 2/3 z nich deklaruje chęć dalszego inwestowania w perspektywie 2-5 lat.

Tendencje spadkowe są jednak nieodwracalne i nie zapoczątkował ich kryzys związany z pandemią – Europa, niegdyś lider produkcji plastiku, odpowiada dziś za jedynie 15% światowych tworzyw sztucznych. Ponad połowa z nich produkowana jest w Azji, z czego za prawie jedną trzecią – 32% – odpowiadają Chiny.

Czytaj też: Tylko 20 firm odpowiada za ponad połowę światowego plastiku 

Wśród największych wyzwań (i związanych z nimi obaw) stojących przez branżą jej przedstawiciele często wskazują na „negatywną narrację wokół tworzyw”. Kwestie środowiskowe pozostają jednak kluczowe dla transformacji segmentu w kierunku gospodarki obiegu- zamkniętego i realizacji planów nakreślonych w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Jak sektor tworzyw sztucznych, który wraz z produkcją wyrobów z gumy odpowiada za 8,8% wszystkich miejsc pracy w przetwórstwie przemysłowym w Polsce, może stać się bardziej zielony i pomóc w osiągnięciu deklarowanych celów europejskich?

„Wystarczy wspomnieć o korzyściach dla ochrony klimatu i oszczędności zasobów osiąganych dzięki stosowaniu izolacji z tworzyw sztucznych czy lekkich elementów samochodów zmniejszających zapotrzebowanie na paliwo” – mówi Anna Kozera-Szałkowska, prezes PlasticEurope Polska. „Z kolei innowacyjne, bezpieczne dla konsumenta opakowania, efektywnie chronią żywność przyczyniając się do redukcji jej strat. Branża angażuje się również w liczne projekty związane z rozwojem recyklingu – w tym recyklingu chemicznego – dzięki czemu tworzywa sztuczne stają się integralną częścią sukcesu gospodarki o obiegu zamkniętym” – dodaje.